Intrinsieke motivatie 3.0.

Intrinsieke motivatie

Vanuit onze menselijke natuur straven we doelen het liefst na vanuit intrinsieke motivatie, altijd en overal, binnen en buiten het werk.

Jezelf zijn op je werk

Jezelf zijn op het werk

Kan ik hier mezelf zijn?
De meeste mensen willen vanuit intrinsieke motivatie voldoening uit hun werk halen. Meer voldoening dan alleen het behalen van taakinhoudelijke resultaten.
Zo willen we in ons team …

Faciliterend leiderschap

Faciliterend leiderschap

De positie van de teamleider staat onder druk
De term faciliterend leiderschap word steeds vaker gebruikt. En daar zijn we blij mee en we leggen je graag uit waarom.
Leid jij een …

intervisiemethode

Intervisiemethode voor teams

Een intervisiemethode is een methode voor het begeleiden van intervisie met collega’s. Hier vind je een beschrijving van verschillende intervisiemethoden.

intervisie

Intervisie voor teams

Intervisie is een methode om met collega’s te leren van vraagstukken en successen uit de dagelijkse praktijk. Supervisie helpt om intervisie op te starten.

Omgaan met weerstand

Omgaan met weerstand

Communicatietraining omgaan met weerstand in gesprekken. Omdat je soms meer nodig hebt dan eenvoudige communicatieve vaardigheden. Praktisch en met humor.

Organisatieopstelling teamtraining

Organisatieopstelling

Organisatieopstellingen geven inzicht in de dynamiek van de organisatie en laten de verhoudingen zien die optimaal functioneren in de weg kunnen staan.

Scrum-methode

Scrum methode: Agile werken

De scrum-methode wordt ingezet om projecten effectiever en efficiënter te laten verlopen. De methode richt zich op korte doelen en cyclische processen.

Aanspreekcultuur

Aanspreekcultuur realiseren

In een aanspreekcultuur wordt er geleerd van gemaakte fouten. Medewerkers ervaren namelijk de vrijheid om feedback te geven en ontvangen op elkaars gedrag.

Cursus assertiviteit

Een praktische cursus assertiviteit

De cursus assertiviteit kan veel resultaat opleveren als onderdeel van een talentprogramma. We maken de cursus assertiviteit graag op maat voor jouw organisatie.

Learning action matrix

Learning action matrix

De learning action matrix helpt medewerkers in het proces van continu leren. Het zorgt ervoor dat medewerkers zowel actie ondernemen als reflecteren.

Betekenisgeving veranderingen

Betekenisgeving aan veranderingen

De betekenisgeving van medewerkers over veranderingen heeft effect op de uitvoering van het veranderproces. Theorieën houden hier vaak geen rekening mee.

Ontwikkeling van oudere medewerkers

Ontwikkeling van oudere medewerkers

De ontwikkeling van oudere medewerkers is belangrijk. Op deze manier blijven hun kennis en vaardigheden aansluiten bij de behoefte van de organisatie.

Evaluatiemodel

Evaluatiemodel: vier niveaus van evalueren

Het model van Kirkpatrick bestaat uit vier niveaus om een training te evalueren. De niveaus beoordelen steeds dieper het effect van de training op de deelnemers en organisatie.

Sociale netwerktheorie

Sociale netwerktheorie

Met behulp van de sociale netwerktheorie kunnen disfunctionele relaties tussen medewerkers ontdekt en aangepakt worden. De theorie analyseert deze relaties.

Informeel leren in organisaties

Informeel leren in organisaties

Informeel leren wordt binnen organisaties steeds belangrijker. Eraut beschrijft verschillende niveaus van informeel leren en hoe deze bereikt kunnen worden.

Teams van de toekomst

Teams van de toekomst

Het werken in teams is veranderd door de ontwikkelingen in de huidige maatschappij. In teams van de toekomst wordt het gedachtegoed rondom teams veranderd.

Ladder of interference

Ladder of Inference

Hoe ontstaan mentale modellen die ons denken en gedrag beïnvloeden? De Ladder of Inference beschrijft de onbewuste stappen bij het vormen van deze modellen.

Competing Values Framework Quinn

Competing Values Framework

Hoe ziet u de cultuur in uw organisatie? Het Competing Values Framework onderscheidt aan de hand van twee dimensies vier soorten kwadranten van cultuur.

ijsbergmodel van Mcclelland

IJsbergmodel van McClelland

Hoe kan gedragsverandering gerealiseerd worden? Het ijsbergmodel van McClelland laat zien hoe bijvoorbeeld overtuigingen en motieven gedrag beïnvloeden.

Mintzberg professionele bureaucratie

Professionele bureaucratie

De organisatiestructuur is afhankelijk van de vraag welke groep medewerkers dominant is. In een professionele bureaucratie is de operationele kern dominant.

70-20-10 model Charles Jennings

70-20-10 model in de praktijk

Het 70-20-10 model is volgens Charles Jennings een kader dat organisaties helpt bij het organiseren van hun leren. Het richt zich op het informeel leren.

Bateson logische niveaus

Bateson logische niveaus

De Bateson logische niveaus gaan ervan uit dat we veranderen en ontwikkelen door middel van leren en denken. Het model helpt om veranderingen te begrijpen.

Roos van Leary

Roos van Leary

In de Roos van Leary worden verschillende gedragspatronen en het effect daarvan weergegeven. Met het model kan men bewuste keuzes maken in actie en reactie.

Behoeftepiramide van Maslow

Behoeftepiramide van Maslow

De behoeftepiramide van Maslow onderscheidt vijf hiërarchische niveaus. Een niveau kan pas bereikt worden wanneer het voorafgaande niveau bevredigd is.

Groepsdynamica

Groepsdynamica

Groepsdynamica gaat over de processen die zich in een groep afspelen. Door als team bewust te zijn van de dynamiek kan er effectiever worden samengewerkt.

Daniel-Pink-Intrinsieke-motivatie

Intrinsieke motivatie

Motivatie 3.0 is een nieuwe manier van denken over motiveren. Het richt zich op onze intrinsieke motivatie voor autonomie, vakmanschap en zingeving.

Kernkwadranten

Kernkwadranten

Kernkwadranten zijn hulpmiddelen om een beeld te krijgen van jouw kernkwaliteiten. Het geeft zicht op jouw kernkwaliteit, valkuil, uitdaging en allergie.

Kernkwaliteiten

Kernkwaliteiten

Kernkwaliteiten zijn eigenschappen die tot de kern van een persoon behoren. Een duidelijk beeld hiervan zorgt voor het bewust inzetten van jouw kwaliteiten.

Geweldloze communicatie

Geweldloze communicatie

Geweldloze communicatie is een manier van communiceren ontwikkeld door Marshall Rosenberg. Het doel is in verbinding te komen met jezelf en met de ander.

Feedforward

Feedforward: gericht op de toekomst

Feedforward benadrukt gewenst en positief gedrag in de toekomst. De focus ligt op wat de persoon gaat doen en niet op wat hij in het verleden heeft gedaan.

Persoonlijk ontwikkelingsplan

Persoonlijk ontwikkelingsplan

Voor het ontwikkelen van competenties is het persoonlijk ontwikkelingsplan een bruikbaar hulpmiddel. Het helpt om ontwikkelingsgebieden te bepalen.

Belbin teamrollen

Belbin teamrollen

Belbin teamrollen beschrijven het gedrag van werknemers wanneer ze samenwerken met anderen. Het patroon van deze rollen heeft invloed op de teamprestaties.

Ontwikkelingsproces

Ontwikkelingsproces

Medewerkers maken een ontwikkelingsproces door om te komen tot een zelfstandig werkende professional. De leidinggevende past zijn stijl aan op dit proces.

Oplossingsgericht werken

Oplossingsgericht werken

Ook zo moe van brandjes blussen? Bereik meer met minder moeite door oplossingsgericht werken. Stop ten eerste met andermans problemen oplossen.

Teamopstelling teamontwikkeling

Teamopstelling maakt helder

Na een reorganisatie wordt met een teamopstelling duidelijk wat de gevolgen zijn van veranderingen. De teamopstelling geeft informatie over vervolgstappen.

Bezwaren benutten

Bezwaren benutten

Het uiten van bezwaren wordt nog wel eens verward met het uiten van weerstand. Je kunt leren dit te scheiden en bezwaren te benutten.

Omgaan met emoties op het werk

Omgaan met emoties op het werk

Waarom zijn we zo bang voor emoties op het werk? Wat maakt dat emoties op het werk ons zo verwarren? We leren u omgaan met emoties; zeker op het werk.

Non-verbale communicatie

Non-verbale communicatie

Non-verbale communicatie is de taal van je lichaam. Die liegt nooit. Non-verbale communicatie is vele malen bepalender dan verbale communicatie.

Mindfulness training Utrecht

Mindfulness – Rust in je hoofd

Mindfulness is een staat van actieve aandacht op het heden. Je observeert je gedachten van een afstand, zonder te oordelen of ze goed of slecht zijn.

Big five persoonlijkheidsmodel

Het Big Five Persoonlijkheidsmodel

Het Big Five persoonlijkheidsmodel bestaat uit vijf dimensies waarmee iemand beschreven kan worden. Het model wordt veel gebruikt door personeeladviseurs.

timemanagement Eisenhower

Timemanagement – Eisenhower

Timemanagement wordt in de samenleving steeds belangrijker. Met behulp van het Eisenhowermodel leer je prioriteiten stellen en beslissingen maken.

SMART doelen opstellen

SMART doelen opstellen

SMART doelen zijn concreet en meetbaar geformuleerd. Ze helpen bij het bereiken van het doel en zorgen ervoor dat collega’s weten wat er verwacht wordt.

disc model

DISC model

Het DISC model kan de samenwerking in een team verbeteren. Het geeft inzicht in je persoonlijkheidsstijl waardoor we onszelf en andere beter gaan begrijpen.

training zelfsturende teams

Zelfsturende teams in training

In zelfsturende teams zijn medewerkers samen verantwoordelijk voor het realiseren van een taak. Deze teams hebben positieve effecten op organisaties.

PAK ontwikkeldriehoek

PAK ontwikkeldriehoek

Positie, Actie en Kwaliteit bepalen volgens de PAK performance driehoek de performance op zowel organisatie-, afdelings- als gespreksniveau.

Communicatieniveaus

Communicatieniveaus

Gesprekken kunnen vastlopen. Tijdens het voeren van gesprekken met collega’s of klanten spelen de volgende vier communicatieniveaus voortdurend een rol.

Zelfregulerend leren

Zelfregulerend leren

Zelfregulerend leren is belangrijk om het eigen leerproces te kunnen plannen en reguleren. In onze communicatietraining krijgt u de handvatten.

Cursus feedback ontvangen

Feedback ontvangen

Online 7 tips voor het ontvangen van feedback. Feedback ontvangen is minder makkelijk dan je misschien in eerste instantie denkt.

Collectief leren

Collectief leren

Hoe kunnen organisaties patronen in de sociale context veranderen? Collectief leren focust zich op het veranderen van organisatiegedrag op drie niveaus.

Larry Greiner groei model

Greiner model: de fasen van groei

Met behulp van het Greiner model krijgt het management zicht op de effectiviteit van verschillende managementstijlen en organisatiestructuren.

Zelfdeterminatietheorie

Zelfdeterminatietheorie

Hoe raken medewerkers intrinsiek gemotiveerd? Volgens de zelfdeterminatietheorie komt motivatie voort uit het bevredigen van drie basisbehoeften.

Leiderschap bij cultuurverandering

Leiderschap bij cultuurverandering

Een succesvolle cultuurverandering is afhankelijk van goed leiderschap. Er zijn volgens Boonstra zeven essenties van leiderschap bij cultuurverandering.

je bent offline