Omdat er meer in zit!

De training teamontwikkeling van PAK Organisatieontwikkeling geeft een helder beeld van de kwaliteiten binnen het team. We geven praktische handvatten om het team effectiever te laten communiceren. Er zal veiligheid en openheid ontstaan binnen het team. De teamleden zullen in staat zijn constructieve feedback te geven en te ontvangen. Feedback biedt een belangrijke bijdrage aan team brede professionalisering.

 

We zorgen voor verbinding van het team met de organisatie, van individuele teamleden met de organisatie en van individuele teamleden onderling. We werken toe naar een motiverende missie en een heldere visie.

Een team dat zich ten volle bewust is van haar kwaliteiten, kan ook een helder beeld krijgen van haar ontwikkelpunten. Echter, hoeveel kwaliteiten er ook in het team aanwezig zijn, als er niet effectief wordt gecommuniceerd, krijgen deze kwaliteiten niet de kans om doelgericht te worden ingezet. Wordt er in het team met elkaar of vooral over elkaar gepraat? Is binnen het team ruimte om elkaar feedback te geven? Deze vragen krijgen in onze training Teamontwikkeling een antwoord. In teams met een heldere en concrete missie wordt effectiever samengewerkt, worden verantwoordelijkheden breed gedeeld en bestaat meer overeenstemming over werkwijze en doelstellingen. Een team dat werkt vanuit een breed gedragen visie komt sneller tot overeenstemming over werkwijze, aanpak en kan sneller effectievere keuzes maken in het werkproces. Men kan pas aan één woord genoeg hebben als er is geïnvesteerd in duidelijkheid over de gezamenlijke belangen en motivaties.

Teamontwikkeling in verschillende situaties

De training Teamontwikkeling is bedoeld voor teams waarvan u het gevoel heeft dat er meer in zit dan er nu uitkomt. We trainen teams in-company waarin bijvoorbeeld door reorganisatie of fusie wijzigingen zijn ontstaan. We behalen ook succes in teams die al vele jaren bestaan, maar waarvan de teamleden elkaar niet even gemakkelijk vinden en waar door middel van betere communicatie meer plezier en resultaat geboekt kan worden.

Meer weten over teamontwikkeling »

Contact aanvraag

Deelnemers aan de training Teamontwikkeling beoordelen ons met 4.5 van de 5 sterren (17 beoordelingen )

5/5
"Ik vond de gezamenlijke intake met Isa goed, leerzaam en duidelijk. De opstelling zonder tafels in de training, de manier waarop er om samenwerking werd gevraagd (in groepsverband werken) en Isa durft zichzelf echt te geven, zodat je meteen wist wat je aan haar had. Dat vond ik prettig. Ook het persoonlijke leerdoel wat er uiteindelijk is uitgekomen paste goed bij mij. De training vond ik een eye-opener. Mensen (vaste collega’s) hebben een kant van zichzelf laten zien die ik na jaren samenwerking nog niet eerder heb gezien. Mensen voelde zich veilig om zich open te stellen om te leren. Om te laten zien aan anderen waar ze mee worstelden, en daar ook mee aan de gang te gaan. Maar ook om positieve feedback te geven over elkaar, en opbouwende kritiek. Deze werd ook goed ontvangen, zowel van Isa als van Floris als van elkaar onderling. De training heeft de groep veel dichter bij elkaar gebracht. Het was mooi om te zien hoe mensen met zichzelf aan de gang zijn gegaan (ook ik uiteraard) en het gevoel van overwinning, positief, het is al een stuk gelukt, overheerste. Men was gemotiveerd om door te gaan, verder te gaan in de zelfontwikkeling. Wat ik het sterkste vond, was dat het niet het einde was. Er werd ook nagedacht over hoe we in de toekomst hiermee bezig zouden blijven, zodat het niet bij deze 3 bijeenkomsten zou blijven, maar we ook in de toekomst aan onszelf blijven werken. Isa is voor mij een geweldig persoon. Ze is open, positief, en ze weet waar ze het over heeft. Ze voelt (bijna iedere keer) haarfijn aan tot hoever ze kan gaan, kan hiermee mensen uitdagen, zonder over grenzen heen te gaan. Ze weet mensen te motiveren, en kan erg efficiënt communiceren. Floris vind ik een erg goede acteur. Hij had maar weinig woorden nodig om de juiste rol neer te zetten. Voordat je het in de gaten had, zat er een persoon tegenover je die je net aan het omschrijven was. Maar ook ging de samenwerking tussen hem en Isa super goed. Floris kan echt precies zijn zoals de “tegenspeler in het echt” ook is. Toch gaf dat geen ongemakkelijk gevoel. Ook Floris gaf je het gevoel dat het prima was wat je al kon, en ook prima was dat er dingen te leren waren. Er was geen enkele rede voor onzekerheid, en al was er wel onzekerheid, werd die zo weggenomen. Door 1 leerdoel veel te oefenen en blijven oefenen, denk ik een handvat gevonden te hebben om zaken, waar ik al jaren tegenaan loop, eindelijk eens op te kunnen lossen. Het hier niet meer over te hoeven hebben. Ik vond de training effectief, leerdoelen zijn onderweg om behaald te worden, iedereen is gemotiveerd om ermee aan de slag te blijven gaan. Buiten dat leerzame was de training leuk om te doen, en heeft echt een groep mensen die al jaren samen werkt zoveel dichter bij elkaar gebracht. Mensen hebben (eindelijk) een kant van hunzelf laten zien die verder gaat dan alleen het werk. Het vertrouwen in de groep is gegroeid, en ook de waardering voor elkaar. Dus voor mij een 10. "
4.5/5
"Ik vond de training Teamontwikkeling inspirerend, een uiterst positieve sessie wat mij veel inzicht heeft verschaft over mijn rol binnen ons team, de verwachtingen die het team van mij heeft en bovenal uit wat een mooie, betrokken mensen ons team bestaat. Bastiaan heeft het geheel (weer) in goede banen geleid. Voor mij was een eye-opener dat ik nog echt teveel de neiging heb zelf ‘hard te gaan werken’ om resultaten te boeken terwijl de effectiviteit van ons team juist gebaat is bij mijn rust, overzicht en ondersteuning. Ik ga meer afstand nemen van het primaire proces, ruimte maken en structuren om aandacht te geven aan ons team en meer gestructureerd kennis en inzichten over te dragen. "
5/5
"Ik vond de gezamenlijke intake met Isa goed, zeer duidelijk en open. De training was een bijzondere ervaring met trainer Isa en trainingsacteur Floris. De situaties waren zeer realistisch. 1 oefening voor jezelf en dan 2 maal feedback. Heel bijzonder om stil te staan bij wat je geleerd hebt. Nog nooit eerder ervaren en gedaan bij een training. Isa is een bijzonder trainster die met respect en al haar vaardigheden mij iets geleerd heeft. Ik ben nog steeds bezig met de training. Ook nog nooit zo’n trainer gehad. Floris is leuk, een vakman, fijn persoon. De manier waarop hij met mij en iedereen omging is bijzonder. Hoe realistisch hij de gesprekken maakt is mooi om te zien. De daadwerkelijke opbrengst van de training is voor mij dat ik anders de gesprekken in ga, ik denk nog dagelijks aan de tranig en leer ook nog dagelijks. Voor mij stopt het nu niet. Dat wil ik ook niet. Veel geleerd en 10 als rapportcijfer."
4/5
"Wat ik goed vond van de training is de actieve rol waarin je als deelnemer werd gezet. Het is goed om uit te spreken wat je van elkaar vindt. Mijn ervaring is dat het niet in de cultuur van onze organisatie zit om kritisch naar elkaar toe te zijn. Sommige collega’s zien dat al snel als een persoonlijke aanval, terwijl andere collega’s daar wel goed mee om konden gaan. Ik vond dat trainer Bastiaan goed bezig was om je als deelnemer de gevolgen van je gedrag te laten ervaren. Je zegt bijvoorbeeld A en wat voel je daarbij? Dat is een basis om tot gedragsverandering te komen, doordat je bewust wordt van het gevoel wat jouw gedrag bij je veroorzaakt. Ik hoop dat deze Teamtraining feedback verder doorgezet wordt in de organisatie d.w.z. onderdeel wordt van bijvoorbeeld de gesprekscyclus. "
3.5/5
"De training vond ik nuttig. Voor mij zijn de belangrijkste inzichten: bewustzijn (o.a. verwachtingen en benodigdheden voor samenwerking), feedback competenties van collega’s m.b.t. aandachts-/verbeterpunten (zelfreflectie). Belang van een heldere visie. De brainstorm over samenwerking en benodigde competenties was nuttig. Trainer Frits vind ik een goede trainer, die op een zeer motiverende, opbouwende, positieve en respectvolle manier kennis kan overbrengen. Hij is toegankelijk en laat mensen in hun waarde. Ik heb dit wel eens anders gezien op trainingen. "
3.5/5
"We zijn actief aan de slag gegaan met elkaar in de training, het was een dag met veel informatie en inzichten. De positieve vaardigheden aangeven van je collega’s bleek me makkelijker af te gaan dan de negatieve. Ik vond het erg leuk om te ervaren welke vaardigheden mijn collega’s bij mij vinden passen. De belangrijkste inzichten voor mij zijn: een duidelijke communicatie, het vertrouwen naar het team zijn een goede basis om tot een goede teamontwikkeling te komen. "
4/5
"Ik heb in de training het teamwork model leren kennen, de impact hiervan op mijn team en op welke vlakken ik mijzelf hierop kan verbeteren. De training werd goed interactief uitgelegd Samen met de respons van mijn collega’s heb ik geleerd waarop ik persoonlijk kan verbeteren. Frits Cohen: goed gedaan! "
4/5
"Ik vond het een goede training. Trainer Bastiaan is deskundig en weet die deskundigheid goed in te zetten. De flexibiliteit van Bastiaan bij de 2e workshop is te prijzen. Hij denkt goed na voordat hij iets zegt, waardoor hij rustig/bedachtzaam overkomt. Daar moest ik even aan wennen. Hij komt deskundig over. "
4/5
"Prima training in een ‘veilige omgeving’, waar door onszelf ingebrachte onderwerpen ruim aan bod kwamen. Helaas niet alle ingebrachte onderwerpen kunnen behandelen (tijd), maar hopelijk komt dat nog in een vervolg. Wel een intensieve dag. De training heeft mij het kunnen leren/ervaren van mijn collega’s en van Bastiaans inbreng opgeleverd. Geeft mij wel het gevoel ‘steviger in mijn schoenen te staan’ bij zaken (denk aan geven presentatie, verdedigen stelling, ….), benodigd in mijn nieuwe functie. Ik ben zelfverzekerder. Trainer Bastiaan is bijzonder rustig, weet ook wel diep op onderwerpen in te gaan en schuwt de ‘persoonlijke IK’ niet. Zijn manier van training geven wijkt erg af van hetgeen ik tot dan gekregen had. Wel in positieve zin. Het was een training waar ik mij persoonlijk wel goed bij voelde. Een regelmatige terugkeer van dit soort trainingsdagen zou ik wel waarderen. "
4.5/5
"Ik heb de training teamontwikkeling ervaren als prima, leuk en goed inzicht gekregen in BOB (Beeld-, Oordeel-Besluitvorming) werkwijze, eigen rol, kracht, valkuilen, positie, acteren van mij en van mijn collega’s. Trainer Bastiaan maakt een hele relaxte eerste indruk en gaat dan ineens heel rustig veel harder dan je zou willen. Heeft een onorthodoxe aanpak. Ongelofelijk hoe snel hij bij 12 mensen direct de onderstroom van het gesprek wist te vinden en fundamentele zaken besprak."
4.5/5
"Ik vond de training Teamontwikkeling goed. Het heeft mij inzicht in eigen verbeterpunten opgeleverd en in die van mijn collega’s. Het belang en kracht van het stellen van open vragen! Bastiaan wist er op een natuurlijke wijze diepgang in aan te brengen. Hij heeft feilloos de deelnemers gespiegeld en hen laten zien welk gedrag zij vertoonde en welk effect dat heeft op de collega’s. "
4.5/5
"Ik vond de training Teamontwikkeling waardevol voor mijzelf vanwege de opgedane inzichten en ook door het 'voorbeeld'-gedrag van Bastiaan. Waardevol voor het team omdat we zijn doorgegaan op het pad waarbij we als team geleerd hebben. Ik kan nu beter timen wanneer ik toch moet doorvragen en zie dat ik daarin ook anderen help. Bastiaan is een deskundige en flexibele trainer. "
4.5/5
"Ik heb de training als nuttig ervaren, waarbij het resultaat praktisch goed toepasbaar is. De training heeft mij inzicht in mijn verbeterpunten opgeleverd, en die van anderen. Bastiaan is doeltreffend, vriendelijk en betrokken."
4.5/5
"Ik heb de training als prettig en leerzaam ervaren. Deze training heeft mij nog meer zelfbewustwording opgeleverd dan ik al had. En werken in nieuwe teamverband. Ik vind trainer Bastiaan een top vent! Helder, integer doorziet mensen en processen. "
3/5
"De training Teamontwikkeling bestond uit prima dagen, met voldoende tijd voor vragen en persoonlijke aandacht. De training heeft mij voornamelijk handvaten opgeleverd in hoe om te gaan met communicatievraagstukken en vraagstelling. Verder persoonlijk inzicht in wat mijn invloed op het gedrag/houding van de ander is. Bastiaan is een prettige trainer: kennis van zaken, persoonlijke reflectie en springt goed in op vragen/zorgen van deelnemers. "
4/5
"De dag vloog voorbij, een teken dat het een geslaagde dag was. Leuke variatie aan oefeningen met voldoende mogelijkheden om zelf invulling te geven aan de dag. Ik vind Floris een deskundige trainer, prettig in de omgang. Prettige begeleiding van de oefeningen. "
4.5/5
"Ik was positief verrast over de training Teamontwikkeling en vond het inspirerend, duidelijk en leerzaam. Trainer Bastiaan houdt het overzicht en is sturend op de achtergrond aanwezig. Een eye-opener was voor mij hoe iedereen zichzelf ziet binnen de organisatie en de diverse meningen daarover. Maar ook hoe het team als geheel functioneert en elkaar respecteert. Ik heb geen suggesties of verbeteringen; ik vind deze manier van trainen prettig, zou geen verbeterpunten weten."