Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling start met de kunst van het inleven. De bedrijfskundige, cijfermatige kant ondersteunt, maar kan nooit 100% voorspellen hoe het verder gaat of wat een organisatie te doen staat. Je zult er menselijke wijsheid aan toe moeten voegen. Nuchter, met de voeten op de grond en met al je voelsprieten aan.

Vertrouwen in elkaar en in de toekomst

Organisatieontwikkeling heeft succes als men zich durft te verbinden, aan elkaar en gecommitteerd aan een gezamenlijk doel. Dat gaat verder dan (helder) communiceren alleen. Geen praatjes, het moet écht zijn. In een oprechte relatie met elkaar. Het is niet de communicatie naar de medewerker of leidinggevende maar de relatie met de medewerker of leidinggevende die doorslaggevend is voor succesvolle organisatieontwikkeling.

Als de leiding zich écht verbindt aan de missie én de organisatie is hij de facilitator van de professionals die het primaire proces uitvoeren. Het organogram op zijn kop, met de klanten bovenaan en de leiding onderop.

“Een door alle medewerkers ‘gedragen’ missie en visie en daadwerkelijk het gevoel hebben dat we er alles aan hebben gedaan om alle medewerkers een bijdrage te laten leveren. Dat heeft PAK organisatieontwikkeling in een goede samenwerking en strakke planning voor elkaar gekregen. Dit is een groot compliment gezien het voorbehoud dat ik had in het voortraject. Mijn collega en ik waren het eens over de noodzaak te komen tot een nieuwe missie en visie maar hoe je dat op een effectieve wijze aanpakt? Het vertrouwen in de aanpak en daarmee in PAK Organisatieontwikkeling ontstond verrassend snel bij de eerste gesprekken. Het resultaat is prachtig, uiteraard om wat er staat maar vooral om hoe het tot stand is gekomen.” Gerard – Lid college van bestuur Clusius College (600 mdw).

Leidende principes

Leidende principes zijn die principes waar jouw organisatie of team zich in de realiteit door laat leiden. Het zijn die principes die jouw organisatie – het systeem – hebben doen overleven, maar veranderingen in de toekomst in de weg kunnen staan. In contrast: de waarden van een organisatie zijn in veel gevallen de gewenste leidende principes, vaak zichtbaar op de website maar (nog) niet terug te zien in de manier van handelen en in het oplossen van problemen.

Vragen om over na te denken:

 • Welke leidende principes gelden binnen mijn organisatie?
 • Welke zie je daarvan terug binnen de directie / de leiding / de teams?
 • Hoe uit zich dat binnen de directie / de leiding / de teams in het oplossen van problemen en het aangaan van veranderingen?

Lerend vermogen

Een organisatie toont lef door terug te gaan naar de basis: waarde creëren voor haar omgeving te werken vanuit een heldere bedoeling. Hierdoor ligt organisatieontwikkeling niet meer exclusief bij de top, maar vormt het reguliere werk ook een continue bron van verbetering. Zo ontstaat een lerende organisatie, een organisatie met een groot lerend vermogen. In de praktijk blijkt dat nog een hele kunst. Mensen willen wel ontwikkelen, maar niet ontwikkeld worden. Met dit besef begeleiden we organisaties in de het vinden van de juiste aanpak.

Succesfactoren:

 • Organisatieontwikkeling gaat alleen in een cultuur van openheid, veiligheid, en bovenal vertrouwen;
 • Er is geen blauwdruk voor ontwikkeling. Verschillende modellen lopen naast elkaar;
 • Maak er geen wiskunde van, het blijft mensenwerk. Een methode als uitgangspunt biedt wel rust en structuur;
 • Richt je in het omgaan met weerstand in de organisatie op de intrinsieke motivatie van mensen;
 • Zorg voor balans tussen sturing en zelfsturing. Zelfsturende teams kunnen pas goed werken mits in alle randvoorwaarden voor zelfsturing wordt voorzien;
 • Zorg ervoor dat iedereen kan uitleggen wat de bedoeling is en waar de organisatie voor staat (why, how, what);
 • Maak de resultaten van alle afdelingen zichtbaar en vier succes, hoe klein ook (Appreciative Inquiry);
 • Durf te sturen op resultaat; afspraak is afspraak; spreek de mensen erop aan als ze blijven afwachten of geen interesse tonen.

Richting

Zelfinzicht en effectief kunnen samenwerken is prachtig, maar je hebt ook richting nodig. Als je weet waar je organisatie voor staat dan is het gemakkelijker keuzes maken en ben je zekerder over wat je wel en niet doet. Met het MT en medewerkers houden we waarde(volle) gesprekken over de leidende principes in de organisatie. Hoe werken we en hoe willen we werken? We begeleiden het groepsproces dat leidt naar verbinding met de leidende principes van de organisatie, zodat iedereen energie krijgt en ziet dat het weer klopt. Vervolgens maken we de waarden levend.  In intervisiegroepen leggen we vraagstukken en problemen die om een oplossing vragen langs de leidende principes . Dit levert waardevolle antwoorden en oplossingen op die de groepsidentiteit en verbinding bevestigen en versterken. Zo geven de leidende principes richting aan het dagelijkse werk.

Programma voor organisatieontwikkeling

Ons programma bestaat uit 6 onderdelen welke we altijd in samenspraak op maat maken.

1 – Hier staan we

Organisatieopstelling, patronen in de organisatie.

PAK-ontwikkelscan

Voor de PAK ontwikkelscan komt het ontwikkelteam vanuit de organisatie bij elkaar. Het ontwikkelteam bestaat uit leidinggevenden en sleutelfiguren uit de (lijn)organisatie. Professionals uit het primaire proces die óf graag vooroplopen in de ontwikkelingen óf juist kritisch zijn. Tijdens de PAK Veranderscan bepalen we:

·       Het gemeenschappelijke doel;

·       De richting van de focus (‘de neuzen’). Denk aan klantgericht, innovatiegericht, resultaatgericht, doelgericht, patiëntgericht, enz.;

·       De strategie die nodig is om tot ontwikkeling te komen;

·       De talenten en samenwerkingsverbanden die gevraagd worden van de mensen in de uitvoering.

2 – Dit is de bedoeling

De drijvende kracht onder de organisatie, de missie. Het waarom, hoe en wat.

3 – Hier laten we ons door leiden

Leidende principes en de waarden van de organisatie

4 – Zo zien we dat

Visie op groei, op de markt, op mensen, op de toekomst.

5 – Zo pakken we dat aan

Strategie, doelen, proces en resultaat.

6 – Zo werken we aan vertrouwen

Feedback vragen, geven en ontvangen, trust. De rol van het bestuur/ de directie in het creëren van veiligheid en vertrouwen in elkaar en de toekomst.

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.

Contact aanvraag

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer weten over organisatieontwikkeling? »

Deelnemers van onze programma's organisatieontwikkeling beoordelen ons met 4.6 van de 5 sterren (233 beoordelingen )

4/5
"Ik heb de dag positief ervaren. Ontspannen. Leerzaam. De daadwerkelijke opbrengst van het programma 'Een systemische blik op leiderschap en organisatieontwikkeling is voor ons als bureau dat we zijn gaan... Lees verder
4/5
"Het intakegesprek vond ik prima, Frits stelde voor mij de goede vragen wat leidde tot een open gesprek waarin de essentiële zaken aan de orde kwamen. De 'Herijkingsdag Samenwerking' heb ik ervaren als... Lees verder
4/5
"Het was (weer) een goede bijeenkomst, als onderdeel van het traject Organisatieontwikkeling, prettige, kleine setting waardoor het persoonlijk werd. Ik heb vooral geleerd van de interessante methodiek... Lees verder
4.5/5
"In the workshop 'Keep breathing under pressure' it was nice to be among people who experience the same as you do. The workshop makes you think about behavior that might be seen as normal by you and others.... Lees verder
5/5
"Het programma 'Een systemische blik op leiderschap en organisatieontwikkeling' vond ik interessant qua inhoud, werkvorm en de verhouding theorie en aan de slag zijn. Direct toepasbaar in werksituatie.... Lees verder
4/5
"De workshop Verzuimgesprekken voeren heb ik ervaren als prettig, helpend, inzicht brengend en veilig. Het ochtendprogramma ging over wetgeving en instrumentarium registratie. De middagworkshop was verrijkend... Lees verder
4/5
"De 1e sessie sloot goed aan op de aftrap van het traject (aan de slag met de vertaling dienend leiderschap - ontwikkeling afdeling Dienstverlening). De stijl van trainer Marja sloeg ook goed aan bij het... Lees verder
4/5
"Deze bijeenkomst was een verdieping binnen het traject Organisatieontwikkeling en heeft voor bewustwording gezorgd. Tijdens de bijeenkomst was er een open sfeer, goede gesprekken en iedereen had een actieve... Lees verder
4/5
"Het intakegesprek voor dit Ontwikkeltraject met Bastiaan was nuttig, ik ben bijgepraat wat betreft de kick-off (daar was ik helaas niet bij aanwezig) en het vervolgprogramma. Ik heb Dag 1 Samenwerken... Lees verder
4.5/5
"The preparation was a good meeting, it was nice to have 1-1 with Bastiaan where we could feel more free to talk about what we really want/expect to be able to stir the conversation to the right direction... Lees verder
4.5/5
"De persoonlijke intake met Procesbegeleider vond ik een heel prettig, respectvol en scherp gesprek. De 'Bosdag' voor het MT AM heb ik als een zeer zinvolle dag ervaren. De tijd is echt om gevlogen! Ik... Lees verder
4/5
"De workshop Verzuimgesprekken heb ik ervaren als een prettige manier van leren. De trainer en acteur hebben een goede sfeer neergezet waarbinnen geleerd kon worden. De werkvorm die gebruikt werd heb ik... Lees verder
4.5/5
"Ik heb het trainingstraject 'Feedback MT' ervaren als goed, nuttig en duidelijk. Helpt mij en ons weer verder, helpt om te verbeteren in mijn en ons werk. De opbrengst is voor mij stukje bewustwording... Lees verder
4/5
"Deze bijeenkomst van het Organisatieontwikkelingstraject heb ik als prettig ervaren. Ik houd me nu nog meer bezig met de visie van onze organisatie. Ik vond de bijeenkomst zinvol en leerzaam. De trainers... Lees verder
4/5
"De Feedbacktraining 'Bekend maakt Bemind' vond ik nuttig en inspirerend. De daadwerkelijke opbrengst van deze training is voor mij dat ik nu beter weet hoe ik moet omgaan in situaties met dominante mensen... Lees verder
4/5
"Voor de tijd die we hadden hebben we veel geoefend. Trainer Marianne heeft prima begeleiding verzorgd, ze nam de groep goed mee en zorgde ervoor dat iedereen aan bod kwam. De vorige keer ('Softe Kant... Lees verder
4.5/5
"Ik vind het een mooi traject Organisatieontwikkeling wat PAK voor ons verzorgd, hopelijk kunnen we er veel mee bereiken. Met de trainers kan je goed sparren. Deze bijeenkomst heb ik ervaren als bijzonder,... Lees verder
4/5
"Vermoeiend en voldoening gevend, zo heb ik de 2e sessie 'Softe Kant Projectsamenwerking' ervaren. Fantastisch om steeds weer nieuwe invalshoeken te ontdekken. (Bij anderen maar zeker ook bij mezelf.)... Lees verder
4/5
"Het was mijn 3e werkdag en een prachtig moment om een aantal collega’s zo te ontmoeten. En ik heb door deze bijeenkomst al inzicht gekregen in welke soort ‘issues’ er zijn binnen het bedrijf. Ik... Lees verder
4/5
"Deze 2e sessie vond ik inspirerend en een open gevoel. Trainer Floris is enthousiast, luistert echt naar je en neemt de tijd. Af en toe een grapje is ook op zijn plaats. Ik vond deze 2e sessie als vervolg... Lees verder
4.5/5
"The preparation was key in the whole process as it allowed everybody to prepare for the common session. The vison session was a great tool to dig deeper in the “WHY” and express and develop each others... Lees verder
4.5/5
"Ik heb de bijeenkomst ervaren als prettig, overzichtelijk, constructief en zelfs emotioneel. De trainers zijn zeer vakkundig en rustig. De bijeenkomst heeft bewustwording van de waarden opgeleverd en... Lees verder
4/5
"In zijn geheel vond ik het een leuke sessie m.b.t. 'Softe Kant Projectsamenwerking'. Onze begeleider Marianne had een goed inlevingsvermogen en kon de boodschap helder overbrengen. Interesante sessie... Lees verder
4/5
"Bastiaan is een goede, professionele trainer die het team goed aanvoelt en goed inspeelt op de groep om juiste energie en interactie te krijgen. Ik ben geactiveerd om aan de gang te gaan met de klantgerichte... Lees verder
4/5
"Bij de 2e Teamsessie hebben we geconstateerd dat we alles doen om bij een incident het samen in loyaliteit op te lossen. En dat we minder goed samenwerken in normale processen. Wat is het gezamenlijke... Lees verder
4/5
"De waarden die we besproken hebben in de Leiderschapsbijeenkomst kunnen echt van toegevoegde waarde zijn als je er naar acteert, en volgens mij doe ik dat in mijn werkzaamheden. Ik heb de bijeenkomst... Lees verder
3.5/5
"Het Feedbacktrainingstraject 'Bijdragen aan een open cultuur' voor onze gehele organisatie heb ik ervaren als nuttig en ik kan er wat meer. De oefening met de normen en waarden vond ik heel waardevol.... Lees verder
4.5/5
"Ik was wat terughoudend bij de aanvang en gezamenlijke inleiding maar vond de groepssessie interessant en leerzaam. Trainer Barbara heeft een goed analytisch vermogen van 'de mens' in deelnemers. Ook... Lees verder

je bent offline