Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling start met de kunst van het inleven. De bedrijfskundige, cijfermatige kant ondersteunt, maar kan nooit 100% voorspellen hoe het verder gaat of wat een organisatie te doen staat. Je zult er menselijke wijsheid aan toe moeten voegen. Nuchter, met de voeten op de grond en met al je voelsprieten aan.

Vertrouwen in elkaar en in de toekomst

Organisatieontwikkeling heeft succes als men zich durft te verbinden, aan elkaar en gecommitteerd aan een gezamenlijk doel. Dat gaat verder dan (helder) communiceren alleen. Geen praatjes, het moet écht zijn. In een oprechte relatie met elkaar. Het is niet de communicatie naar de medewerker of leidinggevende maar de relatie met de medewerker of leidinggevende die doorslaggevend is voor succesvolle organisatieontwikkeling.

Als de leiding zich écht verbindt aan de missie én de organisatie is hij de facilitator van de professionals die het primaire proces uitvoeren. Het organogram op zijn kop, met de klanten bovenaan en de leiding onderop.

“Een door alle medewerkers ‘gedragen’ missie en visie en daadwerkelijk het gevoel hebben dat we er alles aan hebben gedaan om alle medewerkers een bijdrage te laten leveren. Dat heeft PAK organisatieontwikkeling in een goede samenwerking en strakke planning voor elkaar gekregen. Dit is een groot compliment gezien het voorbehoud dat ik had in het voortraject. Mijn collega en ik waren het eens over de noodzaak te komen tot een nieuwe missie en visie maar hoe je dat op een effectieve wijze aanpakt? Het vertrouwen in de aanpak en daarmee in PAK Organisatieontwikkeling ontstond verrassend snel bij de eerste gesprekken. Het resultaat is prachtig, uiteraard om wat er staat maar vooral om hoe het tot stand is gekomen.” Gerard – Lid college van bestuur Clusius College (600 mdw).

Leidende principes

Leidende principes zijn die principes waar jouw organisatie of team zich in de realiteit door laat leiden. Het zijn die principes die jouw organisatie – het systeem – hebben doen overleven, maar veranderingen in de toekomst in de weg kunnen staan. In contrast: de waarden van een organisatie zijn in veel gevallen de gewenste leidende principes, vaak zichtbaar op de website maar (nog) niet terug te zien in de manier van handelen en in het oplossen van problemen.

Vragen om over na te denken:

 • Welke leidende principes gelden binnen mijn organisatie?
 • Welke zie je daarvan terug binnen de directie / de leiding / de teams?
 • Hoe uit zich dat binnen de directie / de leiding / de teams in het oplossen van problemen en het aangaan van veranderingen?

Lerend vermogen

Een organisatie toont lef door terug te gaan naar de basis: waarde creëren voor haar omgeving te werken vanuit een heldere bedoeling. Hierdoor ligt organisatieontwikkeling niet meer exclusief bij de top, maar vormt het reguliere werk ook een continue bron van verbetering. Zo ontstaat een lerende organisatie, een organisatie met een groot lerend vermogen. In de praktijk blijkt dat nog een hele kunst. Mensen willen wel ontwikkelen, maar niet ontwikkeld worden. Met dit besef begeleiden we organisaties in de het vinden van de juiste aanpak.

Succesfactoren:

 • Organisatieontwikkeling gaat alleen in een cultuur van openheid, veiligheid, en bovenal vertrouwen;
 • Er is geen blauwdruk voor ontwikkeling. Verschillende modellen lopen naast elkaar;
 • Maak er geen wiskunde van, het blijft mensenwerk. Een methode als uitgangspunt biedt wel rust en structuur;
 • Richt je in het omgaan met weerstand in de organisatie op de intrinsieke motivatie van mensen;
 • Zorg voor balans tussen sturing en zelfsturing. Zelfsturende teams kunnen pas goed werken mits in alle randvoorwaarden voor zelfsturing wordt voorzien;
 • Zorg ervoor dat iedereen kan uitleggen wat de bedoeling is en waar de organisatie voor staat (why, how, what);
 • Maak de resultaten van alle afdelingen zichtbaar en vier succes, hoe klein ook (Appreciative Inquiry);
 • Durf te sturen op resultaat; afspraak is afspraak; spreek de mensen erop aan als ze blijven afwachten of geen interesse tonen.

Richting

Zelfinzicht en effectief kunnen samenwerken is prachtig, maar je hebt ook richting nodig. Als je weet waar je organisatie voor staat dan is het gemakkelijker keuzes maken en ben je zekerder over wat je wel en niet doet. Met het MT en medewerkers houden we waarde(volle) gesprekken over de leidende principes in de organisatie. Hoe werken we en hoe willen we werken? We begeleiden het groepsproces dat leidt naar verbinding met de leidende principes van de organisatie, zodat iedereen energie krijgt en ziet dat het weer klopt. Vervolgens maken we de waarden levend.  In intervisiegroepen leggen we vraagstukken en problemen die om een oplossing vragen langs de leidende principes . Dit levert waardevolle antwoorden en oplossingen op die de groepsidentiteit en verbinding bevestigen en versterken. Zo geven de leidende principes richting aan het dagelijkse werk.

Programma voor organisatieontwikkeling

Ons programma bestaat uit 6 onderdelen welke we altijd in samenspraak op maat maken.

1 – Hier staan we

Organisatieopstelling, patronen in de organisatie.

PAK-ontwikkelscan

Voor de PAK ontwikkelscan komt het ontwikkelteam vanuit de organisatie bij elkaar. Het ontwikkelteam bestaat uit leidinggevenden en sleutelfiguren uit de (lijn)organisatie. Professionals uit het primaire proces die óf graag vooroplopen in de ontwikkelingen óf juist kritisch zijn. Tijdens de PAK Veranderscan bepalen we:

·       Het gemeenschappelijke doel;

·       De richting van de focus (‘de neuzen’). Denk aan klantgericht, innovatiegericht, resultaatgericht, doelgericht, patiëntgericht, enz.;

·       De strategie die nodig is om tot ontwikkeling te komen;

·       De talenten en samenwerkingsverbanden die gevraagd worden van de mensen in de uitvoering.

2 – Dit is de bedoeling

De drijvende kracht onder de organisatie, de missie. Het waarom, hoe en wat.

3 – Hier laten we ons door leiden

Leidende principes en de waarden van de organisatie

4 – Zo zien we dat

Visie op groei, op de markt, op mensen, op de toekomst.

5 – Zo pakken we dat aan

Strategie, doelen, proces en resultaat.

6 – Zo werken we aan vertrouwen

Feedback vragen, geven en ontvangen, trust. De rol van het bestuur/ de directie in het creëren van veiligheid en vertrouwen in elkaar en de toekomst.

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.

Contact aanvraag

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer weten over organisatieontwikkeling? »

je bent offline