Leiderschapsontwikkeling

Organisaties ontwikkelen zich pas als de leiding bereid is zichzelf te ontwikkelen. Daar is moed en ambitie voor nodig. Dat beseffen wij ons terdege. Het is dit besef dat wij inzetten met ons programma voor leiderschapsontwikkeling. Zo begeleidt PAK organisatieontwikkeling directies en managementteams met een grote stap voorwaarts in het leidinggeven aan organisaties. Leidinggeven in plaats van managen. Leidinggeven met een heldere visie, een duidelijk doel en een gewogen strategie. Vanuit actuele casuïstiek versterken we de leiderschapskwaliteiten die voor de organisatie belangrijk zijn. Een compleet programma, praktijkgericht en met persoonlijke diepgang. Een programma dat het leiderschapstalent laat stromen ten gunste van een vitale organisatie.

PAK biedt leiderschapsontwikkeling ook in de vorm van supervisie aan.

“De trainer in leiderschapsontwikkeling van PAK traint kundig, echt integer en zelfverzekerd.” – Tony, Risk manager, PGGM.

Werkwijze

In onze maatwerk in-company programma’s brengen we de posities (rollen), acties (taken en richting) en kwaliteiten (diversiteit aan talenten) van de teamleden samen. We durven dichtbij te komen en maken het voor iedereen persoonlijk.  Door ruime aandacht te hebben voor elke deelnemer en te werken op meerdere leerniveaus, zoals vaardigheid, overtuiging en identiteit, borgen we de persoonlijke ontwikkeling van ieder teamlid. We bieden ervaringen en werkvormen aan waarmee we de brug slaan tussen begrijpen en doen. De deelnemers leren met en van elkaar, door te doen en te reflecteren. Daarmee zorgen we voor actieve deelname van alle teamleden. We werken systemisch, kijkend naar het geheel en de bijdrage van ieder individu. De begeleiding is in handen van een senior trainer van PAK organisatieontwikkeling, ervaren en deskundig op het gebied van leiderschapsontwikkeling.

Programma leiderschapsontwikkeling

Ons programma bestaat uit 7 onderdelen welke we altijd in samenspraak op maat maken.

Onderdeel 1 – Intake

Leerdoelen, focus en borging vooraf.
In een persoonlijk intakegesprek met de trainer bepalen de teamleden de focus en hun specifieke leerdoelen.

Onderdeel 2 – Dit zijn wij, dit ben ik

Talenten en valkuilen in het team, je laten voeden door je wortels, waarde en invloed, verantwoordelijkheid voor het leerproces.
Je bent gevormd door jouw unieke geschiedenis. Je hebt jezelf ontwikkeld in hoe je kijkt, hoe je doet, wat je vindt en wat je wilt voorkomen. Dit neemt ieder teamlid mee in zijn of haar unieke manier van leidinggeven. In dit onderdeel ontdek je welke leiderschapstalenten in het team aanwezig zijn. Je ervaart hoe je van waarde bent voor je omgeving. We werken deze dag o.a. met opstellingen.

Onderdeel 3 – Hier staan we, hier sta ik

Positie in de organisatie, organisatiedynamiek, hiërarchie, macht, volgen en leiden, verandermanagement.
Een organisatie heeft een eigen dynamiek en mensen kunnen daarin het verschil maken. Natuurlijke wetmatigheden in de dynamieken binnen organisaties worden behandeld. Je leert hoe je én lid kan zijn van een groep én hoe je afgescheiden bent als leider. Ieder teamlid vormt een eigen visie op leiderschap en leert aan te sluiten bij de intrinsieke motivatie van zijn of haar medewerkers, de visie, doelen en strategie van de organisatie.

Onderdeel 4 – Zo doen we dat, zo doe ik dat

Medewerkers aansturen, feedback geven, leiderschapsstijlen, situationeel leiderschap, motiveren, taakgerichtheid, omgaan met weerstand.
We gaan actief aan de slag me alle typische gesprekken die je als leidinggevende tegenkomt. Denk aan delegeren, gesprekken over het functioneren, feedback geven, motiveren en slecht nieuwsgesprekken. We werken vanuit het model van situationeel leiderschap waarin verschillende leiderschapsstijlen aansluiten bij verschillende taak-en ontwikkelingsniveaus van medewerkers. Vaardigheden worden opgefrist en aangescherpt. Je ontdekt hoe je mensen vanuit visie in de juiste richting leidt.

Onderdeel 5 – Zo blijven we in balans, zo blijf ik in balans

Omgaan met emoties, besluitvaardigheid, schakelen tussen taken en mensen, (zelf)discipline, balans werk-privé.
Leidinggeven aan mensen betekent omgaan met belangen en emoties. Je zult met je team heldere keuzes moeten maken. Je kunt nu eenmaal niet alles controleren en niet alles gaat zoals je het had verwacht en gehoopt. Je creëert rust door steeds weer  vast te pakken of los te laten, van situatie tot situatie. Een onderdeel over de functie van emoties op het werk, schakelen tussen taken en werkrelaties en het omgaan met weerstand. Omdat mensen komen en gaan binnen organisaties besteden we aandacht aan het belang van zorgvuldig afscheid nemen van professionals.

Onderdeel 6 – Dit willen we, dat wil ik

Bouwen 3-jarenplan, SMART toekomstbeeld, commitment, plannen en organiseren.
Voor een schipper zonder bestemming is geen enkele wind de juiste. Hij dobbert rond en de bemanning gaat muiten. We werken in dit onderdeel toe naar de presentatie van het 3-jarenplan. Je maakt een helder toekomstbeeld en een strategie om in de richting van dat beeld te werken; wat je te zaaien hebt om op termijn te kunnen oogsten en hoe je onderweg deelresultaten kunt boeken, samen met het team waaraan je leidinggeeft. Om de waan van de dag te overstijgen leer je te prioriteren en plannen.

Onderdeel 7 – Zo gaan we verder, zo ga ik verder

Presentatie 3-jarenplan.
Ieder einde is een nieuw begin. In het laatste onderdeel worden alle persoonlijke resultaten gevierd en worden de plannen gedeeld. We sluiten het leiderschapsprogramma uiteraard feestelijk en wellicht avontuurlijk af.

We starten ieder onderdeel met een uitwisseling van ervaringen. Wat werkte goed en wat niet? Een onderdeel eindigt met een praktijkopdracht die het team zelf samenstelt.

Bekijk ook de referenties van onze leiderschapsprogramma’s.

Meer weten over leiderschapsontwikkeling? »

Deelnemers aan onze Leiderschapsontwikkelingsprogramma's beoordelen ons met 4.8 van de 5 sterren (143 beoordelingen )

je bent offline