Leiderschapsontwikkeling anno nu

Organisaties ontwikkelen zich pas als de leiding bereid is zichzelf te ontwikkelen. Ontwikkeling die nodig is om een stevige plek in te blijven nemen in een snel veranderende wereld. Daar is moed en ambitie voor nodig. Dat beseffen wij ons terdege. Het is dit besef dat wij inzetten met ons programma voor leiderschapsontwikkeling. Zo begeleidt PAK leiders van nu met een grote stap voorwaarts in het leidinggeven aan organisaties. Leiders die hun plek durven innemen en met een betrouwbaar kompas hun intuïtie durven inzetten.

“De trainer leiderschapsontwikkeling van PAK traint kundig, echt integer en zelfverzekerd.” – Tony, Risk manager, PGGM.

Vanuit actuele casuïstiek versterken we de leiderschapskwaliteiten die voor de organisatie belangrijk zijn. Een compleet programma, praktijkgericht en met persoonlijke diepgang. Ons programma leiderschapsontwikkeling zorgt ervoor dat leiderschapstalent kan stromen ten gunste van een vitale organisatie.

Visie op leiderschap: de kunst van het inleven

Leiders verstaan de kunst van het inleven. Ze leven zich continue in: in zichzelf, in de bedoeling en in de ander.

Inleven in jezelf doe je door bewust te zijn van je handelen. Het is het kunnen benoemen waar je (voor) staat, weten hoe je reageert in verschillende situaties. Je weet wat je talenten zijn en kunt die gepast inzetten. Zo kun je vanuit vertrouwen de beste versie van jezelf zijn. Je straalt rust uit en hebt zo invloed op je omgeving.

Inleven in de bedoeling doe je door overzicht te houden en niet in de waan van alle dag te stappen. Je kent de organisatiedoelen en je weet je te verbinden aan de leidende principes van de organisatie. Door je focus te houden op de bedoeling blijf je tijdens kritieke situaties en lastige besluiten met beide benen op de grond.

Inleven in de ander doe je op twee manieren. Aan de ene kant door objectief waar te nemen, wat je ziet en hoort, en aan de andere kant door je in de schoenen van de ander te verplaatsen. Het levert inzicht op in wat anderen beweegt. Zo kun je zonder oordeel of beperkende overtuigingen efficiënter leidinggeven. Je hebt aan een half woord genoeg om mensen te bewegen.

Maatwerk

In ons programma leiderschapsontwikkeling brengen we de posities (functies en rollen), acties (taken en richting) en kwaliteiten (diversiteit aan talenten) van de deelnemers samen. We zorgen voor een stevige borging in de organisatie door ruime aandacht te hebben voor elke deelnemer en te werken op meerdere leerniveaus, zoals vaardigheid, overtuiging en identiteit. We bieden ervaringen en werkvormen aan waarmee we de brug slaan tussen begrijpen en doen. De deelnemers leren met en van elkaar, door te doen en te reflecteren. We werken systemisch, kijkend naar het geheel en de bijdrage van ieder individu. De begeleiding is in handen van een senior trainer van PAK, ervaren en deskundig op het gebied van leiderschapsontwikkeling.

Leiderschapsontwikkelingsprogramma

PAK biedt leiderschapsontwikkeling in-company aan. We werken zowel met managementteams in groepen, als op individuele basis of in de vorm van supervisie. Ons programma bestaat uit 7 onderdelen welke we altijd in samenspraak op maat maken.

1 – Intake

Leerdoelen, focus en verantwoordelijkheid voor het leerproces.
In een persoonlijk intakegesprek met de trainer bepalen we de focus en specifieke leerdoelen.

2 – Dit ben ik

Persoonlijke talenten en valkuilen, optimale waardetoevoeging en invloed op jouw omgeving.
We hebben onszelf ontwikkeld in hoe we kijken, hoe we doen, wat we vinden en wat we willen bereiken. Dit nemen we mee in onze unieke manier van leidinggeven. In dit onderdeel ontdekken de deelnemers welke leiderschapstalenten aanwezig zijn en hoe die optimaal kunnen worden ingezet. We werken in dit onderdeel o.a. met systeemopstellingen.

3 – Hier sta ik

Positie in de organisatie, organisatiedynamiek, hiërarchie, macht, volgen en leiden, verandermanagement.
Een organisatie heeft een eigen dynamiek en mensen kunnen daarin het verschil maken. We behandelen natuurlijke wetmatigheden in de dynamiek van organisaties. We ervaren hoe we én lid zijn van een groep én hoe we afgescheiden zijn als leider. Iedere deelnemer vormt een eigen visie op leiderschap en leert aan te sluiten bij de intrinsieke motivatie van medewerkers, de visie, doelen en strategie van de organisatie.

4 – Zo doe ik dat

Op pad gaan en om gaan met weerstand.
We gaan actief aan de slag met de ontmoeting tussen de leidinggevende en zijn of haar teamleden. Denk aan coachen, delegeren, motiveren, instrueren, feedback vragen en geven en slecht nieuwsgesprekken. We werken vanuit het model van situationeel leiderschap waarin verschillende leiderschapsstijlen aansluiten bij verschillende taak-en ontwikkelingsniveaus van medewerkers. Vaardigheden worden opgefrist en aangescherpt. De deelnemers leren hoe ze professionals vanuit een heldere visie in de juiste richting leiden.

5 – Zo blijf ik in balans

Omgaan met emoties, besluitvaardigheid, schakelen tussen taken en mensen, (zelf)discipline, balans werk-privé.
Leidinggeven aan mensen betekent omgaan met belangen en emoties. Iedere leider zal heldere keuzes moeten maken in wat hij of zij vastpakt of juist loslaat. Je kunt nu eenmaal niet overal tegelijk zijn en niet alles gaat zoals je het had verwacht en gehoopt. Een onderdeel over de functie van emoties op het werk, schakelen tussen taken en werkrelaties en het omgaan met weerstand. Omdat mensen komen en gaan binnen organisaties besteden we aandacht aan het belang van zorgvuldig afscheid nemen van professionals.

6 – Dit wil ik

SMART toekomstbeeld, commitment, plannen en organiseren, Bouwen 3-jarenplan.
Voor een schipper zonder bestemming is geen enkele wind de juiste. Hij dobbert rond en de bemanning gaat muiten. We werken in dit onderdeel toe naar de presentatie van het 3-jarenplan. De deelnemers maken een helder toekomstbeeld en een strategie om in de richting van dat beeld te werken; wat ze te zaaien hebben om op termijn te kunnen oogsten en hoe ze onderweg deelresultaten kunnen boeken.

7 – Dit is mijn plan

Presentatie 3-jarenplan.
Ieder einde is een nieuw begin. In het laatste onderdeel worden alle persoonlijke resultaten gevierd en worden de plannen gedeeld. We sluiten het leiderschapsprogramma uiteraard feestelijk en wellicht avontuurlijk af.

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.

Contact aanvraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer weten over leiderschapsontwikkeling? »

Deelnemers aan onze Leiderschapsontwikkelingsprogramma's beoordelen ons met 4.7 van de 5 sterren (143 beoordelingen )

4.5/5
""Ik vond de training nuttig, duidelijk, inspirerend, kundig en precies goed. Ik kan er wat mee en het zet me op scherp. Ik vond op alle trainingsdagdelen de onderwerpen helder. De tijdsindeling was prima, de balans goed en er was vol structuur. Bastiaan komt over als zeer overtuigend, ervaren, professioneel, rustig en vakkundig. Het was een goed programma met veel houvast voor de toekomst. Omdat rollenspellen in de groep gedaan werden, en niet in groepjes, was er geen verloren tijd. Alles is doelmatig en leerzaam voor mij geweest. Het is geen ‘cursusvulling’ op deze manier maar alles is eruit gehaald wat er in zit. Daardoor blijft het ook hangen, naar mijn idee.""
4/5
""Ik vond dat de training (Functioneringsgesprekken voeren) goed aansloot bij de trainingsvraag. Schets de situatie en zijn context, welke problemen kom je tegen en hoe ga je ermee om? Trainer Allard gaf een goede inleiding waarin het functioneringsgesprek in een bredere context werd geplaatst. Hij inspireert en formuleert scherp. Een prima intro op de praktische kant van de training. Tot slot ook een heldere samenvatting. Trainingsactrice Anne heeft ons heel praktische scenario’s laten oefenen. Zeer verhelderend en dus leerzaam. De daadwerkelijke opbrengst van deze training zal voor mij de toepassing van gesprekstechnieken in de dagelijkse praktijk zijn. Niet alleen tijdens functioneringsgesprekken, maar eigenlijk in alle tweegesprekken die je voert.""
4.5/5
""Deze training helpt mij met het beïnvloeden van mijn medewerkers voor het behalen van onze team/afdelingsdoelstellingen door het juist persoonlijk te maken en een medewerker aan te spreken op zijn verantwoordelijkheden d.m.v. competenties. Wat mij uit de training (Gesprekkencyclus) van vandaag het meest is bijgebleven is het voor de medewerker persoonlijke deel eruit halen en hem hierop aanspreken, met gebruikmaking van zijn competenties. Ik ga de komende startgesprekken, door wat ik in de training geleerd heb, natuurlijk goed voorbereiden, de competenties per doelstelling benadrukken en tot concrete afspraken komen. Trainer Frits is uitstekend in zijn kennis en aanpak. Ik vind het verbazingwekkend dat alle acteurs van PAK uitstekend een casus kunnen uitwerken. Floris is hier ook heel goed in.""
4/5
""Duidelijk, inspirerend, nuttig, precies goed. Mij is uit de training het meest bijgebleven dat je duidelijk, kort en bondig moet zijn in een gesprek, begin je gesprek met de doelstelling en motiveert deze nadien. Je hoeft niet zelf de oplossing te verzinnen. Echt pauzes nemen. Ik ga in de komende startgesprekken vanuit de training in de praktijk brengen: Kort en bondig zijn, duidelijk de doelstelling, vanuit ik-vorm praten. Deze training (Gesprekkencyclus) helpt mij met het beïnvloeden van mijn medewerkers voor het behalen van onze team/afdelingsdoelstellingen door positief de doelstellingen te brengen, waarom doen we het, de medewerker ook zelf laten nadenken over een doelstelling. Frits is een fijne trainer, die op een prettige manier allerlei voorbeelden aandraagt waarmee je aan de slag kan. Trainingsacteur Floris was erg prettig om mee te werken, dacht goed mee en kwam met goede ideeën hoe je ook op een andere manier sommige zaken kan aanpakken.""
4/5
""Een duidelijke en inspirerende training, praktisch en goed. Veel gesprekstechnieken geoefend, dit was voor mij niet veel nieuws, wel goed om te zien hoe anderen de technieken toepassen. Bastiaan is een fijne trainer die er voor kan zorgen dat iedereen in de groep zich veilig genoeg voelt om persoonlijke dingen te oefenen.""
4.5/5
""De training vond ik duidelijk, nuttig, kundig, ik kan er wat mee en was positief verrast. Ik vond het zeer de moeite waard. Bastiaan is een erg prettige trainer die iedereen bij de groep kon betrekken en dat dus ook deed. De opbrengst van deze training zal voor mij zijn dat ik weer even terugkijk op de verschillende leiderschapsstijlen die er zijn en wanneer ik ze kan gebruiken.""
4.5/5
""Mij is van de training (Gesprekkencyclus)het meest bijgebleven dat met behulp van een goede opbouw van het gesprek en een goede voorbereiding je tot een goed resultaat kan komen. Ik ga in de komende startgesprekken vanuit de training zeker de opbouw van de gesprekkencyclus gebruiken. Het geeft mij de steun die ik nodig heb om het gesprek goed op te bouwen en alles helder en duidelijk te formuleren zodat de medewerker weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Deze training helpt mij met het beïnvloeden van mijn medewerkers voor het behalen van onze team/afdelingsdoelstellingen doordat ik heb geleerd dat ik moet benadrukken wat ik belangrijk vind in de persoonlijke doelstellingen van de medewerker. Daardoor zal de medewerker zich hier ook van bewust worden dat het wel degelijk belangrijk is, ondanks dat het maar om een klein % van de totale bonus gaat. Trainer Frits is helder en rustig, zoals bij alle trainingen. Trainingsacteur Floris is een goede sparring partner die heel goed kon verwoorden wat de rol en houding van de medewerker was tijdens de doelstellinggesprekken.""
3.5/5
""Vandaag is mij het koppelen van competenties van een voorgaand jaar aan nieuwe doelstellingen het meest bijgebleven. Hoe krijg ik een medewerker mee in doelstelling en laat ik diegene merken dat het iets van hem/haar is en niet enkel van de organisatie? Voor mij was de training (Gesprekkencyclus) nuttig en ik kan er wat mee. In de komende startgesprekken ga ik de gespreksstructuur die ik in de training geleerd heb meteen in praktijk brengen. Deze training helpt mij het beïnvloeden van mijn medewerkers voor het behalen van onze team/afdelingsdoelstellingen door het belang voor de persoon aan te geven en te laten merken dat hij/haar er niet alleen voor staat en dat we samen tot een SMART doelstelling moeten komen. Trainer Frits heeft de training in goede banen geleid. Trainingsacteur Floris is een fijne vent die zich goed in kan leven en naderhand goede feedback geeft.""
4.5/5
""Duidelijk, Inspirerend, Kan ik wat mee, Nuttig, Positief verrast, Zet me op scherp, Meer van dit, Kundig. Soms was de training wat theoretisch maar toch ook weer heel praktisch opgepakt. Binnen het team de toon weten te zetten voor het vervolg van het traject. Noodzakelijk elkaar aanspreken om de focus te kunnen leggen voor het vervolg. Trainer Bastiaan is fantastisch! Het is aan hem te danken dat het gelopen is zoals het liep. Ik vond het Leiderschapsprogramma in zijn geheel erg inspirerend, ik ben vanaf de eerste bijeenkomst dagelijks bezig met de uitkomsten.""
4/5
""Voor mezelf heeft deze training (Gesprekkencyclus) een duidelijker beeld opgeleverd. Vaak werden mijn beoordelings-, salaris- en doelstellingsgesprek in 1 gesprek gevoerd. Hierdoor heb ik nooit echt onderscheid gezien. Nu wel. Ook ben ik mij er nu van bewust hoe belangrijk het is positieve en verbeterpunten van mijn medewerkers te noteren om zo een helder beeld te krijgen over een heel jaar (en dus niet een momentopname) en ook om met concrete voorbeelden te kunnen komen. Trainer Frits was weer zeer kundig. Trainingsactrice Rosa kon zich goed inleven in de gesprekspartner. Het is fijn om met haar te praten, geen drempels ofzo.""
4/5
""Duidelijk, inspirerend, kan ik wat mee, nuttig, positief verrast, zet me op scherp en kundig, Bastiaan is een prima trainer, stuurde goed en wist wanneer hij moest stoppen of even rust moest houden. Ik heb in de training inzicht in mijn eigen persoon gekregen, en het was goed om te zien waar ik sta t.o.b. mijn collega’s en de organisatie. Ook heb ik een lange termijn visie kunnen neerleggen. Het Leiderschapsprogramma heeft mij meer inzicht gegeven waar ik nu sta en waar ik heen wil. Ook heeft het mij inzicht gegeven dat ik af en toen eens stapje naar achteren moet stappen om het totaalplaatje te overzien en niet gelijk een oplossing moet bedenken maar rust te nemen in het geheel. Ik ben zeer blij dat ik deze cursus heb mogen doorlopen.""
4.5/5
""Precies goed, zet me op scherp, kan ik wat mee, nuttig en duidelijk. Vooral de opdrachten waarbij je een tegenspeler kreeg waar je mee kon sparren heeft mij in mijn dagelijkse werk geholpen. Trainer Bastiaan heb ik ervaren als prettig. Hij daagt je uit om jezelf te trainen. Ondanks dat je zelf de stap niet zo snel zou zetten om in een groep jezelf bloot te stellen. Het is hem gelukt om een ieder daarin uit te dagen. In zijn geheel vond ik het Leiderschapsprogramma positief. Ik heb vooral geleerd om op mijn handen te zitten. Als je wilt coachen moet je het niet voor iemand gaan invullen. In de grotere werkoverleggen is dit nog wel lastig toepassen, maar met iedere werknemer individueel heeft dit mij tot op heden veel handvatten gegeven.""
4/5
""Ik vond de Teamleidersdag nuttig, met goede onderwerpen. Aanschouwelijk door acteurs. De daadwerkelijke opbrengst van deze Teamleidersdag zal voor mij zijn dat door het te bespreken en toe te passen er een "betere" cultuur zal komen. Trainer Isa gaf goede sturing aan discussie. Attent voor iedere deelnemer. Ook samenvattend aan eind (deel)onderwerp.""
4.5/5
""Ik vond de Teamleidersdag prima. Gelijk aan de vorige sessies. Kan geen verbeterpunten vinden. Ik heb nu meer inzicht hoe anderen over de zelfde onderwerpen denken. Aantal ideeën op gedaan. Trainer Allard deed het uitstekend. Het was wederom zeer aangenaam deze dag met het PAK-team te sparren.""
4/5
""Ik heb de Teamleidersdag positief ervaren, goed om met elkaar samen te zijn. Prima sfeer. Trainer Allard vond ik goed, geeft iedereen goed de kans om zijn verhaal te kunnen doen.""
3.5/5
""In de komende startgesprekken ga ik vanuit de training in de praktijk brengen: korter en bondiger zijn, link leggen tussen doelstellingen en competenties, meer rekening houden met taakontwikkelingsniveau. Deze training (Gesprekkencyclus) helpt mij met het beïnvloeden van mijn medewerkers voor het behalen van onze team/afdelingsdoelstellingen door er voor zorg te dragen dat de teamleden zelf meer ownership gaan nemen voor doelstellingen en dat dit niet met regelmaat door mij als teamleider onder de aandacht gebracht moet blijven worden. Van de training is mij het meest bijgebleven dat er een mogelijkheid is om competenties meer (beter) door te vertalen naar doelstellingen. Ik vind Frits een goede trainer. Dat geldt niet alleen voor deze training, maar geldt voor het gehele traject wat we tot heden gevolgd hebben. Het blijven rollenspellen die de werkelijkheid of praktijk nooit geheel zullen benaderen. Van eigen teamleden weet je hoe deze zullen reageren, hoe je je benadering of techniek hierop het beste kan aanpassen. Ondanks dat heeft Floris het prima gedaan.""

je bent offline