Leiderschapsontwikkeling anno nu

Organisaties ontwikkelen zich pas als de leiding bereid is zichzelf te ontwikkelen. Ontwikkeling die nodig is om een stevige plek in te blijven nemen in een snel veranderende wereld. Daar is moed en ambitie voor nodig. Dat beseffen wij ons terdege. Het is dit besef dat wij inzetten met ons programma voor leiderschapsontwikkeling. Zo begeleidt PAK leiders van nu met een grote stap voorwaarts in het leidinggeven aan organisaties. Leiders die hun plek durven innemen en met een betrouwbaar kompas hun intuïtie durven inzetten.

“De trainer leiderschapsontwikkeling van PAK traint kundig, echt integer en zelfverzekerd.” – Tony, Risk manager, PGGM.

Vanuit actuele casuïstiek versterken we de leiderschapskwaliteiten die voor de organisatie belangrijk zijn. Een compleet programma, praktijkgericht en met persoonlijke diepgang. Ons programma leiderschapsontwikkeling zorgt ervoor dat leiderschapstalent kan stromen ten gunste van een vitale organisatie.

Visie op leiderschap: de kunst van het inleven

Leiders verstaan de kunst van het inleven. Ze leven zich continue in: in zichzelf, in de bedoeling en in de ander.

Inleven in jezelf doe je door bewust te zijn van je handelen. Het is het kunnen benoemen waar je (voor) staat, weten hoe je reageert in verschillende situaties. Je weet wat je talenten zijn en kunt die gepast inzetten. Zo kun je vanuit vertrouwen de beste versie van jezelf zijn. Je straalt rust uit en hebt zo invloed op je omgeving.

Inleven in de bedoeling doe je door overzicht te houden en niet in de waan van alle dag te stappen. Je kent de organisatiedoelen en je weet je te verbinden aan de leidende principes van de organisatie. Door je focus te houden op de bedoeling blijf je tijdens kritieke situaties en lastige besluiten met beide benen op de grond.

Inleven in de ander doe je op twee manieren. Aan de ene kant door objectief waar te nemen, wat je ziet en hoort, en aan de andere kant door je in de schoenen van de ander te verplaatsen. Het levert inzicht op in wat anderen beweegt. Zo kun je zonder oordeel of beperkende overtuigingen efficiënter leidinggeven. Je hebt aan een half woord genoeg om mensen te bewegen.

Maatwerk

In ons programma leiderschapsontwikkeling brengen we de posities (functies en rollen), acties (taken en richting) en kwaliteiten (diversiteit aan talenten) van de deelnemers samen. We zorgen voor een stevige borging in de organisatie door ruime aandacht te hebben voor elke deelnemer en te werken op meerdere leerniveaus, zoals vaardigheid, overtuiging en identiteit. We bieden ervaringen en werkvormen aan waarmee we de brug slaan tussen begrijpen en doen. De deelnemers leren met en van elkaar, door te doen en te reflecteren. We werken systemisch, kijkend naar het geheel en de bijdrage van ieder individu. De begeleiding is in handen van een senior trainer van PAK, ervaren en deskundig op het gebied van leiderschapsontwikkeling.

“De 5 sessies individuele training Leiderschapsontwikkeling heb ik als zeer waardevol ervaren. Het is goed om iemand te hebben die af en toe een spiegel voorhoudt, die bepaalde situaties duidt en kritische vragen stelt. Hierdoor leer je van een afstandje naar jezelf te kijken en groei je in je rol. Bastiaan is een fijne trainer. Hij kon mij op een prettige manier ‘prikkelen’, zonder oordeel. Tevens heeft hij veel kennis tot zijn beschikking en weet dit op de juiste momenten in te zetten. Hiermee weet hij praktijk en theorie te combineren, wat lijdt tot goede inzichten. Door deze sessies is mijn leiderschap versterkt. Het heeft mij geholpen om mijn eigen positie binnen de organisatie te begrijpen. Daarnaast heeft het mij geholpen in het verder richten van mijn team. Wat ik ook erg waardevol vond is dat Bastiaan mij geholpen heeft om mijn gedachten, en daarbij impliciete keuzes in richting en strategie, inzichtelijk te maken en ze expliciet te verwoorden. Dit heeft enorm bijgedragen aan het definiëren van mijn doel in het team en met name het kunnen uitdragen daarvan.” – Robert, Business Unit Director, Altran

Leiderschapsontwikkelingsprogramma

PAK biedt leiderschapsontwikkeling in-company aan. We werken zowel met managementteams in groepen, als op individuele basis of in de vorm van supervisie. Ons programma bestaat uit 7 onderdelen welke we altijd in samenspraak op maat maken.

1 – Intake

Leerdoelen, focus en verantwoordelijkheid voor het leerproces.
In een persoonlijk intakegesprek met de trainer bepalen we de focus en specifieke leerdoelen.

2 – Dit ben ik

Persoonlijke talenten en valkuilen, optimale waardetoevoeging en invloed op jouw omgeving.
We hebben onszelf ontwikkeld in hoe we kijken, hoe we doen, wat we vinden en wat we willen bereiken. Dit nemen we mee in onze unieke manier van leidinggeven. In dit onderdeel ontdekken de deelnemers welke leiderschapstalenten aanwezig zijn en hoe die optimaal kunnen worden ingezet. We werken in dit onderdeel o.a. met systeemopstellingen.

3 – Hier sta ik

Positie in de organisatie, organisatiedynamiek, hiërarchie, macht, volgen en leiden, verandermanagement.
Een organisatie heeft een eigen dynamiek en mensen kunnen daarin het verschil maken. We behandelen natuurlijke wetmatigheden in de dynamiek van organisaties. We ervaren hoe we én lid zijn van een groep én hoe we afgescheiden zijn als leider. Iedere deelnemer vormt een eigen visie op leiderschap en leert aan te sluiten bij de intrinsieke motivatie van medewerkers, de visie, doelen en strategie van de organisatie.

4 – Zo doe ik dat

Op pad gaan en om gaan met weerstand.
We gaan actief aan de slag met de ontmoeting tussen de leidinggevende en zijn of haar teamleden. Denk aan coachen, delegeren, motiveren, instrueren, feedback vragen en geven en slecht nieuwsgesprekken. We werken vanuit het model van situationeel leiderschap waarin verschillende leiderschapsstijlen aansluiten bij verschillende taak-en ontwikkelingsniveaus van medewerkers. Vaardigheden worden opgefrist en aangescherpt. De deelnemers leren hoe ze professionals vanuit een heldere visie in de juiste richting leiden.

5 – Zo blijf ik in balans

Omgaan met emoties, besluitvaardigheid, schakelen tussen taken en mensen, (zelf)discipline, balans werk-privé.
Leidinggeven aan mensen betekent omgaan met belangen en emoties. Iedere leider zal heldere keuzes moeten maken in wat hij of zij vastpakt of juist loslaat. Je kunt nu eenmaal niet overal tegelijk zijn en niet alles gaat zoals je het had verwacht en gehoopt. Een onderdeel over de functie van emoties op het werk, schakelen tussen taken en werkrelaties en het omgaan met weerstand. Omdat mensen komen en gaan binnen organisaties besteden we aandacht aan het belang van zorgvuldig afscheid nemen van professionals.

6 – Dit wil ik

SMART toekomstbeeld, commitment, plannen en organiseren, Bouwen 3-jarenplan.
Voor een schipper zonder bestemming is geen enkele wind de juiste. Hij dobbert rond en de bemanning gaat muiten. We werken in dit onderdeel toe naar de presentatie van het 3-jarenplan. De deelnemers maken een helder toekomstbeeld en een strategie om in de richting van dat beeld te werken; wat ze te zaaien hebben om op termijn te kunnen oogsten en hoe ze onderweg deelresultaten kunnen boeken.

7 – Dit is mijn plan

Presentatie 3-jarenplan.
Ieder einde is een nieuw begin. In het laatste onderdeel worden alle persoonlijke resultaten gevierd en worden de plannen gedeeld. We sluiten het leiderschapsprogramma uiteraard feestelijk en wellicht avontuurlijk af.

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.

Contact aanvraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer weten over leiderschapsontwikkeling? »

Deelnemers aan onze Leiderschapsontwikkelingsprogramma's beoordelen ons met 4.7 van de 5 sterren (143 beoordelingen )

4/5
"Voor mij was een dergelijke training alweer even geleden dus persoonlijk was ik er aan toe. Ik heb de training Leiderschap Teammanagers positief ervaren. Daarnaast denk ik dat het voor onze organisatie... Lees verder
4.5/5
"Op de helft van het Leiderschapsprogramma heb ik inzicht in de verschillende manieren van leiding geven en kan ik voor elke taak bepalen het O-niveau is (Situationeel leiding geven). Tevens dat ik veel... Lees verder
4.5/5
"Ik vond de training nuttig, duidelijk, inspirerend, kundig en precies goed. Ik kan er wat mee en het zet me op scherp. Ik vond op alle trainingsdagdelen de onderwerpen helder. De tijdsindeling was prima,... Lees verder
4/5
"De workshop PAK vast of laat los (Verantwoordelijkheid geven/nemen) vond ik nuttig, precies goed en duidelijk. Er was veel ruimte voor de persoon. Hierdoor ontstond ruimte voor de echt problematiek en... Lees verder
4/5
"Het programma 'Een systemische blik op leiderschap en organisatieontwikkeling' heb ik ervaren als positief, uitdagend en inspirerend (en een beetje confronterend). Het was een hele goede voorbereiding... Lees verder
4/5
"Het Leiderschapsprogramma voor Bedrijfsleiders van onze organisatie vond ik leuk, ook omdat ik normaal niet veel andere bedrijfsleiders tegenkomt. Ik denk dat ik nu makkelijker iemand anders kan vinden... Lees verder
4/5
"Ik vond dat de training (Functioneringsgesprekken voeren) goed aansloot bij de trainingsvraag. Schets de situatie en zijn context, welke problemen kom je tegen en hoe ga je ermee om? Trainer Allard gaf... Lees verder
4.5/5
"Deze training helpt mij met het beïnvloeden van mijn medewerkers voor het behalen van onze team/afdelingsdoelstellingen door het juist persoonlijk te maken en een medewerker aan te spreken op zijn verantwoordelijkheden... Lees verder
4/5
"Duidelijk, inspirerend, nuttig, precies goed. Mij is uit de training het meest bijgebleven dat je duidelijk, kort en bondig moet zijn in een gesprek, begin je gesprek met de doelstelling en motiveert... Lees verder
4.5/5
"Fijn om voorafgaand aan de MT AM bijeenkomst een persoonlijke intake te doen. Het gesprek met Procesbegeleider Frits heb ik als prettig en effectief ervaren. De MT AM 'Bosdag' was voorbij voordat ik er... Lees verder
4.5/5
"De persoonlijke sessies Leiderschapsontwikkeling heb ik als uitstekend ervaren: inhoudelijk goed, uitdagend, confronterend (is goed) . Trainer Bastiaan vond ik uitstekend, voelt goed aan, kan goed inleven.... Lees verder
4/5
"Trainer Bastiaan and I first had a preparation by phone, 8 days ahead of the meeting, which allowed us to know each other a bit and align also on the targets and expectations for the meeting. Was rather... Lees verder
4/5
"In de persoonlijke intake met procesbegeleider Frits was er goed contact, het was persoonlijk, en Frits scherp. Ik vond de MT AM 'Bosdag' een mooie verdieping en we hebben elkaar als MT beter leren kennen,... Lees verder
4.5/5
"De training vond ik duidelijk, nuttig, kundig, ik kan er wat mee en was positief verrast. Ik vond het zeer de moeite waard. Bastiaan is een erg prettige trainer die iedereen bij de groep kon betrekken... Lees verder
4.5/5
"Mij is van de training (Gesprekkencyclus)het meest bijgebleven dat met behulp van een goede opbouw van het gesprek en een goede voorbereiding je tot een goed resultaat kan komen. Ik ga in de komende startgesprekken... Lees verder
4.5/5
"De persoonlijke intake met Frits vond ik prima, open en duidelijk. Ik vond het een goede 'Bosdag' (bijeenkomst MT AM), veel duidelijkheid gegeven over beelden, verwachtingen, e.d. Ik heb zeker behoefte... Lees verder
3.5/5
"Vandaag is mij het koppelen van competenties van een voorgaand jaar aan nieuwe doelstellingen het meest bijgebleven. Hoe krijg ik een medewerker mee in doelstelling en laat ik diegene merken dat het iets... Lees verder
4.5/5
"Ik heb de 3 sessies Leiderschapsontwikkeling als zeer nuttig ervaren, veel praktische zaken besproken en ook zeer toepasbaar in mijn situatie. Marianne is een prettige coach, kan zich goed in de situatie... Lees verder
4.5/5
"Als Bastiaan klaar is bij ons heb ik nog een fietstocht van hem tegoed! Zonder een duidelijk verwachting ben ik de persoonlijke training 'PAK de leiding' ingestapt. Ik heb de sessies als confronterend... Lees verder
4.5/5
"Duidelijk, Inspirerend, Kan ik wat mee, Nuttig, Positief verrast, Zet me op scherp, Meer van dit, Kundig. Soms was de training wat theoretisch maar toch ook weer heel praktisch opgepakt. Binnen het team... Lees verder
4/5
"Voor mezelf heeft deze training (Gesprekkencyclus) een duidelijker beeld opgeleverd. Vaak werden mijn beoordelings-, salaris- en doelstellingsgesprek in 1 gesprek gevoerd. Hierdoor heb ik nooit echt onderscheid... Lees verder
4/5
"Ben tot nu toe (halverwege traject) erg tevreden over de Training Leiderschapsontwikkeling. De individuele coaching die ik met Trainer Bastiaan aan het begin van het traject heb gehad vond ik erg goed.... Lees verder
4/5
"Het Leiderschapsprogramma voor Bedrijfsleiders van onze organisatie vond ik duidelijk, inspirerend, nuttig, ik was positief verrast en het zet me op scherp. In het eerste Trainingsdagdeel ‘Ik’ heb... Lees verder
4/5
"De tweede Leiderschapsbijeenkomst was een oede sessie, er was meer openheid mogelijk en dat werkte heel goed. Trainer Bastiaan vond ik, zoals altijd, prima. Mijn opbrengst ligt vooral in het kennisnemen... Lees verder
4.5/5
"Precies goed, zet me op scherp, kan ik wat mee, nuttig en duidelijk. Vooral de opdrachten waarbij je een tegenspeler kreeg waar je mee kon sparren heeft mij in mijn dagelijkse werk geholpen. Trainer Bastiaan... Lees verder
4/5
"Ik vond de Teamleidersdag nuttig, met goede onderwerpen. Aanschouwelijk door acteurs. De daadwerkelijke opbrengst van deze Teamleidersdag zal voor mij zijn dat door het te bespreken en toe te passen er... Lees verder
4.5/5
"Ik vond de Teamleidersdag prima. Gelijk aan de vorige sessies. Kan geen verbeterpunten vinden. Ik heb nu meer inzicht hoe anderen over de zelfde onderwerpen denken. Aantal ideeën op gedaan. Trainer Allard... Lees verder
4/5
"Ik heb de Teamleidersdag positief ervaren, goed om met elkaar samen te zijn. Prima sfeer. Trainer Allard vond ik goed, geeft iedereen goed de kans om zijn verhaal te kunnen doen."... Lees verder
3.5/5
"In de komende startgesprekken ga ik vanuit de training in de praktijk brengen: korter en bondiger zijn, link leggen tussen doelstellingen en competenties, meer rekening houden met taakontwikkelingsniveau.... Lees verder

je bent offline