PAK Connected Leadership

Connected Leadership

Connected Leadership is our annual leadership journey. A combination of cycling and learning from leaders throughout Africa.

Faciliterend leiderschap

Faciliterend leiderschap

De positie van de teamleider staat onder druk
De term faciliterend leiderschap word steeds vaker gebruikt. En daar zijn we blij mee en we leggen je graag uit waarom.
Leid jij een …

Feedforward afstemmen

Feedforward afstemmen

Feedforward afstemmen is het uitspreken van je behoeften, zodat je beter kunt samenwerken aan een gemeenschappelijk doel.

slecht nieuws gesprek voeren

Slecht nieuws gesprek voeren

Een slecht nieuws gesprek voeren is nooit leuk. Niet om te brengen en ook niet om te ontvangen. Alles over de do’s and dont’s van het slecht nieuws gesprek.

intervisie

Intervisie voor teams

Intervisie is een methode om met collega’s te leren van vraagstukken en successen uit de dagelijkse praktijk. Supervisie helpt om intervisie op te starten.

supervisie

Supervisie voor teams

De supervisie wordt begeleid door een expert van buitenaf, een supervisor. Een supervisor is ervaren en expert op het gebied van samenwerken en leiderschap.

Omgaan met weerstand

Omgaan met weerstand

Communicatietraining omgaan met weerstand in gesprekken. Omdat je soms meer nodig hebt dan eenvoudige communicatieve vaardigheden. Praktisch en met humor.

Organisatieopstelling teamtraining

Organisatieopstelling

Organisatieopstellingen geven inzicht in de dynamiek van de organisatie en laten de verhoudingen zien die optimaal functioneren in de weg kunnen staan.

faciliterend leiderschap

Faciliterend leiderschap anno nu

Faciliterend leiderschap sluit aan bij de behoeften van zelfsturende professionals. Ze richten zich niet op het beheersen en controleren, maar op het ondersteunen van medewerkers.

achtvelden model

Achtvelden instrument

Het achtvelden instrument helpt organisaties om leertrajecten gerichter in te vullen, door na te denken over wat je wil bereiken en wanneer je tevreden bent.

Verandersnelheid

Verandersnelheid van organisaties

De verandersnelheid van organisaties bepaalt de manier hoe ze omgaan met veranderingen. Door een hoge snelheid kunnen ze beter inspelen op de omgeving.

Aanspreekcultuur

Aanspreekcultuur realiseren

In een aanspreekcultuur wordt er geleerd van gemaakte fouten. Medewerkers ervaren namelijk de vrijheid om feedback te geven en ontvangen op elkaars gedrag.

Betekenisgeving veranderingen

Betekenisgeving aan veranderingen

De betekenisgeving van medewerkers over veranderingen heeft effect op de uitvoering van het veranderproces. Theorieën houden hier vaak geen rekening mee.

Duurzame verandering - PAK organisatieontwikkeling

Duurzame verandering

Wil je dat werknemers de verandering ook op lange termijn blijven uitvoeren? Voor een duurzame verandering is een aantal factoren van belang. 

Leiderschap en leren - PAK organisatieontwikkeling

Leiderschap en leren

De relatie tussen leiderschap en leren is door de verschuiving naar informeel leren steeds belangrijker geworden. Welke rol hebben leiders hierin? 

Ontwikkeling van oudere medewerkers

Ontwikkeling van oudere medewerkers

De ontwikkeling van oudere medewerkers is belangrijk. Op deze manier blijven hun kennis en vaardigheden aansluiten bij de behoefte van de organisatie.

Jezelf presenteren presentatietraining

Jezelf presenteren – Présence

Jezelf presenteren doe je m.b.v. presentatietechnieken en vooral vanuit présence; een hoge mate van zelfbewustzijn in het hier en nu.

Evaluatiemodel

Evaluatiemodel: vier niveaus van evalueren

Het model van Kirkpatrick bestaat uit vier niveaus om een training te evalueren. De niveaus beoordelen steeds dieper het effect van de training op de deelnemers en organisatie.

Informeel leren in organisaties

Informeel leren in organisaties

Informeel leren wordt binnen organisaties steeds belangrijker. Eraut beschrijft verschillende niveaus van informeel leren en hoe deze bereikt kunnen worden.

Continu veranderen

Continu veranderen

Het continu veranderen is een doorlopend proces van evenwicht tussen stabiliteit en veranderen. Werkmethodes worden continu aangepast aan de omgeving.

Double-loop learning

Double-loop learning

Hoogopgeleide professionals zijn minder goed in staat tot double-loop learning. Dit komt omdat ze geen strategieën hebben ontwikkeld om te leren van fouten.

Simon Sinek

Golden Cirkel: start with why

Waarom zijn sommige organisaties en leiders succesvoller dan anderen? Aan de hand van de Golden Cirkel geeft Simon Sinek antwoord op deze belangrijke vraag.

Ladder of interference

Ladder of Inference

Hoe ontstaan mentale modellen die ons denken en gedrag beïnvloeden? De Ladder of Inference beschrijft de onbewuste stappen bij het vormen van deze modellen.

Organisatorische levenscyclus

Organisatorische levenscyclus

Waarom overleven sommige organisaties en falen andere? De organisatorische levenscyclus laat vier fasen zien waarin organisatie bloeien of achteruitgaan.

Interacting Spheres Model

Interacting Spheres Model

Het Interacting Spheres Model beschrijft de spanning tussen managers en professionals. In een verandering is de verbinding tussen de partijen noodzakelijk.

Organisatieconflict

Organisatieconflict: Pondy’s model

Een organisatieconflict kan de effectiviteit van een organisatie bevorderen. Pondy onderscheidt in zijn model vijf opeenvolgende fasen van een conflict.

ijsbergmodel van Mcclelland

IJsbergmodel van McClelland

Hoe kan gedragsverandering gerealiseerd worden? Het ijsbergmodel van McClelland laat zien hoe bijvoorbeeld overtuigingen en motieven gedrag beïnvloeden.

Onderhandelen mastenbroek

Onderhandelen: Mastenbroek

Het model van Mastenbroek kent vier doelen die tijdens het onderhandelen worden nagestreefd. Deze kunnen het onderlinge resultaat positief beïnvloeden.

vijfkrachtenmodel concurrentieanalyse

Vijfkrachtenmodel

Wat is de concurrentiepositie van uw organisatie? Met behulp van het vijfkrachtenmodel kan deze positie worden onderzocht en de strategieën worden bepaald.

veranderkracht

Macht en veranderkracht

De rol van macht in een organisatieverandering is de afgelopen jaren belangrijker geworden. Het model van Boonstra laat vier perspectieven van macht zien.

drie lagen model van cultuur

Drie-lagenmodel van cultuur

Een cultuurverandering is erg moeilijk omdat het gebaseerd is op basis veronderstellingen. Het drie-lagenmodel geeft inzicht in de complexiteit van cultuur.

Bateson logische niveaus

Bateson logische niveaus

De Bateson logische niveaus gaan ervan uit dat we veranderen en ontwikkelen door middel van leren en denken. Het model helpt om veranderingen te begrijpen.

Netwerkorganisaties

Netwerkorganisaties

Netwerkorganisaties zijn samenwerkingsverbanden waarbij organisaties gebruik kunnen maken van elkaars kerncompetenties en de positionering op de markt.

verandermanagement Caluwe

Verandermanagement

Om verandermanagement effectief te kunnen uitvoeren onderscheiden De Caluwe en Vermaak vijf veranderingsstrategieën: geel, blauw, rood, groen en wit.

Groepsdynamica

Groepsdynamica

Groepsdynamica gaat over de processen die zich in een groep afspelen. Door als team bewust te zijn van de dynamiek kan er effectiever worden samengewerkt.

Daniel-Pink-Intrinsieke-motivatie

Intrinsieke motivatie

Motivatie 3.0 is een nieuwe manier van denken over motiveren. Het richt zich op onze intrinsieke motivatie voor autonomie, vakmanschap en zingeving.

Cirkel van invloed en betrokkenheid

Cirkel van invloed vergroten

Vanuit de cirkel van invloed ben je bezig met hoe je de situatie kunt beïnvloeden. Je handelt proactief en vergroot zo de cirkel van invloed.

Feedforward

Feedforward: gericht op de toekomst

Feedforward benadrukt gewenst en positief gedrag in de toekomst. De focus ligt op wat de persoon gaat doen en niet op wat hij in het verleden heeft gedaan.

Persoonlijk ontwikkelingsplan

Persoonlijk ontwikkelingsplan

Voor het ontwikkelen van competenties is het persoonlijk ontwikkelingsplan een bruikbaar hulpmiddel. Het helpt om ontwikkelingsgebieden te bepalen.

Dienend leiderschap

Dienend leiderschap

Dienend leiderschap betekent dat leidinggevenden zich in dienst stellen van de mensen op de werkvloer en zich richten op de ontwikkeling van hun werknemers.

Ontwikkelingsproces

Ontwikkelingsproces

Medewerkers maken een ontwikkelingsproces door om te komen tot een zelfstandig werkende professional. De leidinggevende past zijn stijl aan op dit proces.

Generatie y

Generatie y op de werkvloer

Betekenisvol werk, flexibiliteit en feedback zijn voor generatie y belangrijker dan het salaris. De vraag is: hoe ga je als organisatie hier mee om?

Verandertaal-uitlokken

Verandertaal uitlokken

Met motiverende gespreksvoering kan je bijdragen aan duurzame gedragsverandering, door het uitlokken van verandertaal.

Oplossingsgericht werken

Oplossingsgericht werken

Ook zo moe van brandjes blussen? Bereik meer met minder moeite door oplossingsgericht werken. Stop ten eerste met andermans problemen oplossen.

Non-verbale communicatie

Non-verbale communicatie

Non-verbale communicatie is de taal van je lichaam. Die liegt nooit. Non-verbale communicatie is vele malen bepalender dan verbale communicatie.

Big five persoonlijkheidsmodel

Het Big Five Persoonlijkheidsmodel

Het Big Five persoonlijkheidsmodel bestaat uit vijf dimensies waarmee iemand beschreven kan worden. Het model wordt veel gebruikt door personeeladviseurs.

Sturing en zelfsturing

Sturing en zelfsturing

Voor zelfsturende teams is het belangrijk dat de leidinggevende de balans vindt tussen sturing en zelfsturing. Twee factoren kunnen deze balans beïnvloeden.

timemanagement Eisenhower

Timemanagement – Eisenhower

Timemanagement wordt in de samenleving steeds belangrijker. Met behulp van het Eisenhowermodel leer je prioriteiten stellen en beslissingen maken.

STAR methode

STAR methode

De STAR methode levert voorbeelden op van feitelijk gedrag. De methode kan je helpen bij het overtuigen van je competenties en ervaring in sollicitaties.

Organisatie achteruitgang

Organisatie achteruitgang

Wat zijn redenen van organisatie achteruitgang en welke maatregelen kunnen verdere terugval voorkomen? Het model van Weitzel en Jonsson geeft een overzicht.

cursus delegeren

Delegeren

Op de juiste manier delegeren levert een win-winsituatie op: jouw werkdruk verlaagd én je motiveert jouw medewerker door zijn kwaliteiten te erkennen.

training zelfsturende teams

Zelfsturende teams in training

In zelfsturende teams zijn medewerkers samen verantwoordelijk voor het realiseren van een taak. Deze teams hebben positieve effecten op organisaties.

cursus feedback geven en feedback ontvangen

Constructief feedback geven

Feedback geven is het met iemand delen wat je waarneemt, gekoppeld aan het effect dat het op je heeft. Handige tips over feedback geven en ontvangen.

Situationeel leidinggeven leiderschap

Situationeel leidinggeven

Alles over situationeel leidinggeven. De experts op het gebied van situationeel leiderschap leren u alle leiderschapsstijlen in een praktische training.

persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap

Wanneer je persoonlijk leiderschap ‘bezit’ ben je de leidinggevende over je eigen leven. Door deze houding kun je een inspiratiebron voor anderen zijn.

PAK ontwikkeldriehoek

PAK ontwikkeldriehoek

Positie, Actie en Kwaliteit bepalen volgens de PAK performance driehoek de performance op zowel organisatie-, afdelings- als gespreksniveau.

motivatiegesprek-voeren

Motivatiegesprek voeren

Kun jij jouw medewerkers op een hoger motivatieniveau krijgen? Lees hier hoe je met een motivatiegesprek de motivatie van je medewerkers kunt verbeteren.

Besluitvaardigheid

Besluitvaardigheid

Besluitvaardigheid, het model voor beslissen onderscheidt 4 verschillende stijlen: de Directieve, de Analytische, de Conceptuele en de Gedragsmatige stijl.

PDCA cyclus

PDCA cyclus: Plan Do Check Act

Hoe kan een organisatie continu de kwaliteit blijven verbeten en waarborgen? De PDCA cyclus is hiervoor een hulpmiddel en geeft een overzicht van stappen.

Familieopstellingen

Familieopstellingen geven inzicht

Met familieopstellingen krijg je een compleet beeld van de verhoudingen binnen jouw familie. Het geeft je inzicht over jouw plek in het familiesysteem.

acht fasen model Kotter

Acht fasen model van Kotter

Hoe implementeer je een verandering succesvol? Het acht fasen model biedt verschillende fasen die nodig zijn om een verandering tot een succes te brengen.

Larry Greiner groei model

Greiner model: de fasen van groei

Met behulp van het Greiner model krijgt het management zicht op de effectiviteit van verschillende managementstijlen en organisatiestructuren.

nieuw leiderschap

Nieuw leiderschap

De wereld wordt steeds complexer, dit vraagt om een andere manier van leidinggeven. Wat houdt nieuw leiderschap in? En wat vraagt het van de leidinggevende?

Zelfdeterminatietheorie

Zelfdeterminatietheorie

Hoe raken medewerkers intrinsiek gemotiveerd? Volgens de zelfdeterminatietheorie komt motivatie voort uit het bevredigen van drie basisbehoeften.

Mediation

Mediation: komen tot een oplossing

Wanneer de communicatie tussen twee partijen verstoord is kan mediation een effectieve interventie zijn. De partijen worden dan begeleid naar een oplossing.

Gespreid leiderschap

Gespreid leiderschap

Gespreid leiderschap is een dynamisch proces waarbij het verwerven en toekennen van leiderschap afhankelijk is van de mate van expertise en ervaring.

Leiderschap bij cultuurverandering

Leiderschap bij cultuurverandering

Een succesvolle cultuurverandering is afhankelijk van goed leiderschap. Er zijn volgens Boonstra zeven essenties van leiderschap bij cultuurverandering.

je bent offline