Ziekteverzuim verlagen

PAK verzorgde een verzuimtraining ‘op maat’ voor Op/maat. Op/maat, is een leer-werkbedrijf gespecialiseerd in de arbeidsontwikkeling van personen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. “Werk” is daarbij het belangrijkste re-integratiemiddel. Het doel is dat personen uiteindelijk aan de slag kunnen gaan bij reguliere bedrijven om – in loondienst of via detachering – door te kunnen groeien in hun arbeidsontwikkeling.

Op/maat heeft zich ten doel gesteld om het verzuim van medewerkers die binnen de Wet Sociale Werkvoorziening vallen (WSW), in 2013 verder terug te brengen, ondanks dat Op/maat een lager WSW-verzuimpercentage heeft dan het landelijk gemiddelde. Daartoe heeft zij beleid ontwikkeld dat op vele facetten binnen de organisatie tot uiting komt. Een onderdeel daarvan was een verzuimtraining voor de leidinggevenden.

“Ik heb nieuwe inzichten gekregen op gesprekstechnieken. Het was een goede training die hernieuwde energie geeft. De trainer was respectvol en straalde rust uit. Hij was een goede regisseur. Mijn collega’s en ik hebben van elkaar geleerd door de openheid en het vertrouwen dat er heerste.” – Samantha – Teamleider, deelnemer verzuimtraining

De verzuimtraining in samenwerking met PAK

PAK organisatieontwikkeling is gevraagd een training te ontwikkelen en uit te voeren waarin twee doelstellingen verwerkt zijn:

  • Versterken van het bewustzijn van de leidinggevenden in hun bijdrage aan het verzuimbeleid;
  • Het aanleren van een zakelijke houding mét zorg en aandacht voor de medewerker ten aanzien van het uitvoeren van het verzuimprotocol.

Om het doel te bereiken, heeft PAK een training ontwikkeld rondom 3 hoofdaspecten:

  1. Omslag van denken met betrekking tot het eigen aandeel van de leidinggevenden in terugbrengen van verzuim.
  2. Kennisoverdracht hoe het verzuim positief te beïnvloeden.
  3. Vaardig zijn in het voeren en/of ondersteunen van (diverse soorten) verzuimgesprekken.

Verzuimtrainer Frits Cohen heeft voorafgaand aan de Verzuimtraining interviews gehouden met 5 sleutelpersonen uit de organisatie om de leerbehoefte omtrent het verminderen van het verzuim te inventariseren. Mede op basis van de uitkomst van deze gesprekken is in overleg met de HR-functionarissen van Op/maat het definitieve programma opgemaakt voor de informatie- en oefendagdelen van de training.

Ongeveer 3 weken voorafgaand aan de training ontvingen alle deelnemers een voorbereidingsopdracht per e-mail. Hiermee werd de borging gestart van een optimaal trainingsresultaat Met de voorbereidingsopdracht werden de deelnemers in staat gesteld te reflecteren op hun verzuimkennis en –vaardigheden. Ook bereidden wij hen met behulp van vragen voor op een verdiepend inzicht in hun aandeel in het reduceren van de verschillende soorten verzuim binnen hun aandachts- en verantwoordelijkheidsgebied.

“De trainer was vakbekwaam, hij gaf goede feedback die hout snijdt. Ik vond de training veel beter dan ik vooraf verwachtte. Ik kijk weer eens met een frisse blik naar mezelf.” – Louis – Teamleider, deelnemer verzuimtraining

De verzuimtraining bestond uit 2 opeenvolgende delen:

  • Interactieve informatiedagdelen, voor 3 groepen van 20 personen door verzuimtrainer Frits Cohen.
  • Oefendagdelen verzuimgesprekken voor 4 groepen van 12 deelnemers communicatietrainer Frits Cohen en trainingsactrice Rosa Evans-Knaup.

“Ik vond het goed dat er veel praktijk in de training zat. De trainer was zeer duidelijk, hij wist wat er speelde in de groep. De training heeft mij kijk op mezelf gegeven en bevestigd waar ik moet veranderen.” – Charles – Hoofd Logistiek, deelnemer Verzuimtraining

Opdrachtgever Op/maat, Ton Oonk (HR-manager), Julija Majer en Jan van Doorn (HR-adviseurs)

“PAK organisationtwikkeling hebben we, via internet gevonden, mede gevraagd om met een voorstel te komen met betrekking tot het onder de aandacht brengen van verzuim binnen onze organisatie. Vanaf het begin bij de offerte aanvraag was er vanuit PAK een grote betrokkenheid. Veel aandacht was voor wat er binnen ons bedrijf speelde, wat de aanpak zou kunnen zijn en hoe we alle deelnemers bij de verzuimtraining konden betrekken. De samenwerking was zo optimaal dat PAK als beste uit de bus kwam. Zowel het opstellen als het uitvoeren van deze training is tot volle tevredenheid verlopen. De reactie op de training is zeer positief en de training wordt binnen de organisatie regelmatig genoemd.”

“De trainer en trainingsactrice waren bijzonder bekwaam. Ik heb ook samen met en van mijn collega’s geleerd. Ik heb inzicht gekregen in wat gedrag voor invloed heeft.” – Vincent – Teamleider, deelnemer verzuimtraining

Projectleider en trainer Frits Cohen

“ Verzuimcijfers zijn abstract en verzuimmanagement wordt vaak als een taaie taak beschouwd. Als verzuimtrainer stel ik mij altijd als doel om verzuimcijfers tastbaar, levend en beïnvloedbaar te maken en om verzuimmanagement praktisch, uitdagend en bevredigend te laten zijn.
Bij Op/maat stonden ze daar voor open en daar vanuit is een bijzonder prettige en effectieve samenwerking ontstaan. Ik heb genoten van de leerbereidheid van de deelnemers, hun open houding en wijze waarop zij begaan zijn met hun medewerkers.”

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.

Contact aanvraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer weten over de verzuimtraining? »

je bent offline