De mens kant van verzuimmanagement

Als onderdeel van het programma verzuimmanagement verzorgde PAK een training verzuimgesprekken voeren voor de multinational VWR.  VWR draagt over de hele wereld bij aan de vooruitgang van cruciaal onderzoek door de distributie van zeer gevarieerde productlijnen aan de belangrijkste farmaceutische en biotechnische bedrijven en aan de industrie, overheidsinstellingen en het onderwijs. Zij hebben een volledig assortiment aan eersteklasproducten, zoals chemicaliën, meubilair, kleding, apparatuur, en verbruiksartikelen van een grote groep toonaangevende wetenschappelijke fabrikanten. Met 150 jaar ervaring in de markt, biedt VWR klanten ondersteuning door kracht, visie en innovatie te combineren met een gedegen distributienetwerk dat duizenden gespecialiseerde laboratoria en instellingen over de hele wereld bereikt. VWR heeft wereldwijd 8.000 werknemers in 25 landen.

Verzuimmanagement met PAK

In november 2010 heeft PAK de training verzuimgesprekken voeren, een praktische training voor teamleiders van VWR, uitgevoerd. Deze training is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Claudio Tamayo (Human Resources Officer) en Ben Mulders (Director Human Resources) van VWR International BV. Deze verzuimtraining werd aan de hand van de Wet Poortwachter gegeven door Frits Cohen (trainer) en Floris van Tilburg (trainingsacteur) en is goed bevallen.

Behalve het evaluatierapport van PAK heeft HRM zelf in de periode na de training bij alle deelnemers nogmaals (schriftelijk) navraag gedaan hoe men de training had ervaren en wat het hen heeft opgeleverd. De meeste deelnemers vonden de training nuttig, praktisch en leerzaam. Velen brengen meteen het geleerde in de praktijk. Dit heeft er mede toe geleid dat het ziekteverzuim significant was gedaald. De teamleiders gaven ook aan graag een vervolgtraining te willen in het hanteren van de Wet Poortwachter en het het verzuimbeleid.

“De praktijkvoorbeelden spreken voor zich. Hier heeft iedereen mee te maken. De gesprekstechnieken zullen zeker van pas komen in de toekomst.” André – Teamleider Live Science / VWR International

Frits Cohen ontwikkelde een aantal verdiepingsbijeenkomsten waarin het beleid ten aanzien van ziekteverzuim pragmatisch door de teamleiders van VWR kon worden uitgevoerd. Gericht om het verzuim in 2012 niet weer te laten stijgen is met alle deelnemers op interactieve wijze getraind met welke acties het verzuim omlaag gebracht kan worden. Deze bijeenkomst zorgde er voor dat medewerkers zichzelf in staat zien om de in het plan beschreven interventies en gesprekken uit te voeren op correcte, integere en standvastige wijze.

Ben Mulders, Director Human Resources, VWR International BV

“In 2010 was ons ziekteverzuimpercentage op zich niet zorgelijk hoog, maar we vonden wel dat er voldoende ruimte zat om te verbeteren. Verder bemerkte we dat teamleiders nog onvoldoende handvaten en kennis hadden om zelf aan de slag te gaan met ziekteverzuim. Tijdens de eerste trainingssessie  lag de nadruk op het voeren van verschillende soorten verzuimgesprekken en werd gebruik gemaakt van een (professionele) trainingsacteur. Dit gaf teamleiders verrassend veel inzicht in hoe ze tot op dat moment het ziekteverzuim en de bijbehorende gesprekken benaderde. Na afloop van de training constateerde Frits Cohen dat er duidelijk behoefte was aan verdieping en is op zijn advies door HRM een verzuimprotocol opgesteld (naast het al aanwezig verzuimbeleid). Het protocol geeft teamleiders de benodigde handvaten om een gesprek te initiëren en de eventueel benodigde acties te ondernemen. Tijdens de verdiepingssessie werd, naast andere onderwerpen, het opgestelde protocol behandeld. Alle teamleiders gebruiken nu veelvuldig het geleerde uit beide trainingen én het verzuimprotocol is een “levend” document geworden en wordt vaak ter hand genomen. Door de serieus en professioneel opgezette trainingssessies is het ziekteverzuim beter bespreekbaar geworden en heeft het een duidelijke bijdrage geleverd aan een verdere daling van ons ziekteverzuimpercentage.”

Projectleider verzuimmanagement Frits Cohen

“Op het moment van deze verdiepingstraining hadden de meeste deelnemende teamleiders geen acute aandachtspunten in zake het omgaan met verzuim; na de vorige training verzuim gesprekken die PAK organisatieontwikkeling heeft mogen verzorgen, anderhalf jaar eerder, was het ziekteverzuim significant gedaald. Toch was iedereen zich er van bewust dat om verzuim te beperken en beheersen, het eigen aandeel van de teamleider in het verzuimbeleid sterk bepalend is. Dit bewustzijn kenschetste de grote leerbereidheid van de deelnemers. Zo hebben de trainingsacteur en ik zelf de deelnemers in staat kunnen stellen zich vaardiger te maken in het invulling geven van hun leiderschapsrol: het respectvol aanspreken van hun medewerkers, gericht op een lager en korter verzuim. De gekozen vorm van aanspreken was ‘hard op de inhoud, zacht op de relatie’. De trainingsacteur en ik zelf hebben met genoegen geconstateerd hoe de deelnemers zich 100% overgaven aan de door ons voorgestelde werkvormen. Op deze manier mogen samen werken brengt iedereen verder en verlaagt het ziekteverzuim.

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.

Contact aanvraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer weten over verzuimmanagement? »

je bent offline