Training situationeel leidinggeven leer-werkbedrijf

Voor leer-werkbedrijf De Bolder op Texel ontwikkelde PAK in co-creatie een communicatietraining en een training situationeel leidinggeven.

Over De Bolder

“Geen Texelaar valt buiten de boot”, dat is de missie van Leerwerk-bedrijf De Bolder. De organisatie begeleidt Texelaars die het niet lukt om op eigen kracht invulling te geven aan de wens tot (een vorm van) arbeidsmatige deelname aan de samenleving. De Bolder probeert er alles aan te doen om deze mensen op een waardevolle en duurzame manier te begeleiden naar een passende en – zo veel mogelijk – vaste werkplek. Dit doen zijn in samenwerking met ondernemers en instellingen in de Texelse samenleving, in opdracht van het Rijk en als onderdeel van de gemeente Texel. In 2018 bestond De Bolder 60 jaar, wat groots gevierd werd tijdens een open dag waar alle eilandbewoners voor uitgenodigd waren.

Achtergrond

De Productie- en Werkleiders (PL’s en WL’s) van De Bolder zijn gefocust op het draaiende houden van de productie door inzet van het werkbedrijf met de (SW) doelgroep. Met het oog op een veranderende en onbekende toekomst voor SW-bedrijven, welke zich al aandiende, vraagt De Bolder flexibiliteit van haar PL’s en WL’s om verandervaardig en veranderbestendig te zijn in gewenste taak- en werkuitvoering. De Bolder wenste haar PL’s en WL’s te verder te ontwikkelen voor zowel de geldende werkwijze als ook voor de toekomstige.

Frits Cohen van PAK is in nauwe samenwerking met Marieke ter Burg (hoofd P&O) en directeur Jacco Mokveld aan de slag gegaan met het opzetten en ontwikkelen van de een trainingsprogramma dat bestond uit een communicatietraining (feedbacktraining) en een training situationeel leidinggeven. De exacte behoefte aan begeleiden, trainen en leren werd gedurende de opdracht op maat afgestemd tussen PAK en De Bolder.

Training situationeel leidinggeven

Het doel van deze training was voor de Productieleiders om hun kennis op te frissen en de praktische toepassing in het dagelijks werk scherp te stellen. Voor de Werkleiders was het doel zowel opfrissen van, vaardig zijn in, en het toepassen van situationeel leidinggeven.

Het resultaat van de training diende te zijn dat de methodiek van situationeel leidinggeven zoveel mogelijk toegepast zou worden door de productie- en werkleiders binnen de Bolder.

De training situationeel leidinggeven werd doelgroepsgewijs gevolgd: 1 dagdeel voor alleen de productieleiders en 2 dagdelen voor alleen de werkleiders, voorafgegaan door persoonlijke reflectieopdrachten ten aanzien van het situationeel leidinggeven in de praktijk. De reflectie vormde de basis om mee aan de slag te gaan tijdens de training. De training krijgt een vervolg met verdieping tijdens individuele sessies met de trainer.

Volkert – ProductieleiderIndustrieel “Ik vond de training nuttig. De daadwerkelijke opbrengst van deze training is voor mij doelmatiger leidinggeven.

René – Werkleider “Ik heb de training situationeel leidinggeven als zeer leerzaam ervaren, vooral de gesprekstechnieken. Ik kan hierdoor beter inspelen en finetunen op uiteenlopende situaties. Frits is een goede trainer. Ik zou zeggen ga zo door. Ik ben niet zo van het ‘vangen in cijfers’. De training was gewoon goed.”

Feedbacktraining

Naast de training situationeel leidinggeven volgden het MT en de Werkleiders ook weer doelgroepsgewijs een feedbacktraining. Dit moest leiden tot effectieve communicatie binnen de Bolder te bevorderen.

Het resultaat is dat met behulp van feedback eenieder zich kan ontwikkelen, de samenwerking verbetert, en men beter wordt van en met elkaar.

Ron – Werkleider wasserij De Bolder “Voor mij was deze training een opfrissing en leerzaam. Frits is een heel prettige trainer; hij is rustig en houdt de aandacht vast. Hij maakt het interessant.

Ook voorafgaand aan deze training ontvingen alle deelnemers een voorbereidende opdracht. Deze bestond uit reflectie op het eigen feedbackgedrag d.m.v. het mondeling feedback vragen aan diverse personen binnen de organisatie en het formuleren van een persoonlijke leervraag m.b.v. een door PAK aangeleverd format.

Alle deelnemers vroegen aan meerdere collega’s feedback, waardoor eenieder zich ook weer bewust van het feedback geven.

In de training waren de ervaringen van de voorbereidende opdracht de basis voor de training. We oefende experimenteerde actief  met feedback aan elkaar vragen, geven en ontvangen. We gebruikten een praktische methodiek. 

René – Werkleider “Terugblikkend is mijn ervaring m.b.t. de training louter positief geweest. Ik zie erg naar uit naar het vervolg van deze trainingen. Ik heb reeds voorzichtige pogingen ondernemen om het lesmateriaal in de praktijk toe te passen. Zo wist ik niet dat het de voorkeur heeft om feedback NIET in groepsverband te geven. Van deze “tool” heb ik al een aantal malen dankbaar gebruik gemaakt. Ik zie dit als pure opbrengst, voor nu en in de toekomst. Waarvoor dank.

Jaap – Productieleider / intern trajectcoach “Een goed, nuttige en duidelijke training die mij en ons weer verder helpt om te verbeteren in mijn en ons werk.”

Opdrachtgever Marieke ter Burg

“Trainer Frits Cohen heeft zich vanaf het begin betrokken getoond, in onze organisatie, het veranderingsproces en de deelnemers. Hij hielp ons toen wij nog wat zoekende waren naar welke training we wilden aanbieden. Frits toonde zich flexibel toen zowel inhoudelijk als organisatorisch e.e.a. wijzigde. Hij checkt regelmatig of we elkaar goed begrijpen en nog op één lijn zitten. Frits doet duidelijke voorstellen, overlegt deze en stelt ze zo nodig bij.

We vonden het van belang dat de deelnemers voldoende gelegenheid geboden werd om zich, m.b.v. de opdrachten, goed voor te bereiden op de trainingen. De voorbereiding, met collega’s samen, bracht nieuwe inzichten en een betere onderlinge relatie en samenwerking.

De deelnemers geven aan dat de trainingen hebben geleid tot zelfreflectie en hetgeen ze geleerd hebben, direct toe te passen is in de praktijk.”

Projectleider en trainer Frits Cohen

Leer-werkbedrijf de Bolder is bij ons terecht gekomen op recommandatie van een ander SW-bedrijf waar wij verzuimtrainingen hebben gegeven. (Zie die klantcase hier). En ook zij werden door weer een ander SW-bedrijf met ons in contact gebracht waar wij getraind hebben. Zo trainen wij op die manier voor nog een aantal SW-bedrijven. Dat doen we in nauwe samenwerking met de opdrachtgever zodat de trainingen die we verzorgen echt op de behoefte van de deelnemers aansluiten. Dat betekent goed voorbereide deelnemers die praktijkcases inbrengen. Daarmee trainen we op het verdiepen van bewustzijn en het verder ontwikkelen van vaardigheden. Niet alleen het eiland Texel lokt zo voor mij, het zijn ook de betrokken leidinggevenden van de Bolder.”

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.

Contact aanvraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer weten over de training situationeel leidinggeven? »

je bent offline