Voor medewerkers van VitalSelect programmeerde we de training Duurzame Sales.  VitalSelect is een recruitment- en detacheringsbureau in de Bouw, Industrie en Infra, opgezet in 2011 door Gerben Bakker, Bas Hendriks en Jeroen Brons. Hun ambitie is om de ambitie van werkzoekende en hun klanten waar te maken.

Achtergrond

VitalSelect groeit. Om duurzaam verder te kunnen groeien wilden Gerben, Bas en Jeroen zichzelf en hun nieuwe medewerkers graag verder ontwikkelen. In die ontwikkeling vinden zij het belangrijk dat medewerkers zich 100% inzetten. Daarnaast is het belangrijk dat zij (duurzame) relaties leren opbouwen.
Met het ingaan van een nieuwe fase in de ontwikkeling van de organisatie wilden de 3 partners ook graag met elkaar sparren over welke waarden belangrijk zijn. Zij waren in hun dagelijkse werk vooral veel bezig met de inhoud en wilden in een andere setting kijken naar elkaars kwaliteiten. Daarnaast was er de wens om meer inzicht krijgen in het gedrag van elkaar en anderen om de sales duurzaam te vergroten.

Training Duurzame Sales

De basis voor de training Duurzame Sales was de Commerciële versie van het DISC stijlprofiel. Alle deelnemers vulden een (digitale) vragenlijst in waaruit een persoonlijk DISC-profiel voortkomt. Het DISC-model brengt voorkeursstijlen, sterke kanten, communicatie en groeimogelijkheden in kaart. DISC vergroot de kennis over gedrag en het helpt communicatieconflicten oplossen en vermijden. DISC vergroot ook de individuele effectiviteit en stimuleert het benutten van talenten. Tenslotte bevordert het de onderlinge teamcohesie wat resulteert in betere prestaties en efficiënter samenwerken.

Persoonlijke intake

Tijdens een individueel gesprek tussen trainer Allard en iedere deelnemer werd ieders persoonlijke DISC-profiel uitgelegd. De trainer ging tijdens deze intake in op de verschillende onderdelen uit de test en hoe de uitslag te vertalen valt naar de praktijk. Met deze kennis scherpten de deelnemers hun persoonlijke leerdoel aan. Tevens werd deze intake gebruikt om ieders eigen wensen en verwachtingen voor de training aan te kunnen geven en zo te zorgen voor een vliegende start van de training Duurzame Sales.

De onderwerpen in de training Duurzame Sales

Inzicht in DISC en kwaliteiten en valkuilen in het verkoopproces – De 6 stappen van het Salesmodel werden uitgelegd en vergeleken met de eigen uitkomsten en de uitkomst van anderen. Hoe zorg je dat je zo effectief mogelijk van elkaars kwaliteiten kan profiteren?

Het Salesproces
We onderscheiden 6 stappen in het Salesproces:

  1. Voorbereiding Doelstelling bepalen, klantinformatie verzamelen, agenda vaststellen, mogelijke scenario’s uitdenken.
  2. Contact leggen Inleven in de ander, luisteren, empathie laten zien
  3. Verkenning Onderzoeken van de vraagstelling, doorvragen, samenvatten, mogelijkheden en oplossingen bedenken.
  4. Samenwerking Vertrouwen creëren, gezamenlijkheid benadrukken, duidelijkheid krijgen over wederzijdse verwachtingen.
  5. Afronding De deal sluiten, een volmondig ‘ja’ krijgen, samenvatten, onderhandelen, afspraken maken over vervolg.
  6. Relatiebeheer Nazorg, monitoren van implementatie, contact onderhouden.

Concrete handvatten om per stap gedrag te veranderen. Tips en ervaringen van anderen om te leren en, op de onderdelen waarin minder effectief gehandeld wordt, te verbeteren.

Met elkaar verbinden door vaststellen van Waarden. De trainer onderzocht met de deelnemers hun eigen waarden en de waarden van de organisatie. Waarden geven richting. Medewerkers die weten vanuit welke waarden ze handelen werken proactief en zijn gefocust. Daarnaast leerden ze contact te maken met impact. DISC zorgt voor herkenning en kunnen aansluiten bij de stijl van de ander. Contact maken zorgt voor verdieping van de interactie. Vanuit de eigen persoonlijke waarden formuleerden de deelnemers met elkaar de gezamenlijke waarden van VitalSelect. Waarin wijkt die af van ieders persoonlijke waarden? Hoe verbind je je met de verschillende waarden? En wat zeggen die waarden over je verkoopstijl?

Ontwikkelen van creatief vermogen en ontspannen groeien. Een oefening waarin de deelnemers de kracht van creativiteit ontdekten en kunnen gaan inzetten in de ontwikkeling van de organisatie.

Verkoopprincipes en contact maken met impact. Met gebruik van het inzicht in DISC het contact met klanten en kandidaten intensiveren en verstevigen.

Het resultaat

Door de training Duurzame Sales hebben de deelnemers:

  • Bewustzijn over de waarden waaruit je handelt en wat de kernwaarden van VitalSelect zijn.
  • Inzicht in het gedrag van elkaar als collega’s, zichzelf en (potentiële) klanten.
  • Elkaars sterke en zwakte punten in het salesproces leren kennen waarop iedereen zich verder kan ontwikkelen.
  • Een kapstok om elkaar te vinden en te versterken in de groei en ontwikkeling van VitalSelect.

Projectleider Allard Klok

“Duurzaam gaat over het opbouwen van relaties voor langere tijd. VitalSelect koos ervoor om de dag voor de training Duurzame Sales te organiseren op een prachtige locatie aan de Nederlandse kust. We zaten op een winderige dag rond de houtkachel en keken uit over de onstuimige zee. Een locatie die prachtig aansluit bij het opzetten van een duurzame relatie. Iedereen was erg bereid om aan de slag te gaan en met behulp van DISC te onderzoeken hoe dat voor hem of haar werkte. Door de locatie en de bereidwilligheid om aan de slag te gaan hebben we een volle en zinvolle dag gehad die voor VitalSelect veel heeft opgeleverd.”

Opdrachtgever Jeroen Brons

“VitalSelect is de afgelopen jaren flink gegroeid. Dan is het met 3 ondernemers en een team van jonge talenten goed om stil te staan bij de zaken die heel voor de hand liggend lijken te zijn. Voor ons is dat het salesproces geweest. We leiden mensen erin op maar hoe maak je de vertaalslag naar je persoonlijke stijl en andersom? Juist om die reden heb ik contact gezocht met Allard Klok. Allard heeft ons erg goed begeleid. Niet alleen op de dag van de training Duurzame Sales zelf maar de voorbereiding en de nazorg is erg welkom geweest. Ook onze relatie met Allard is daardoor duurzaam geworden en wij maken nog met enige regelmaat gebruik van zijn diensten. Een aanrader voor een ieder die zich op dit vlak wenst te ontwikkelen.”

Gerben – Eigenaar/Partner: “Het DISC-profiel was erg leuk om te lezen, zeer herkenbaar en zeker iets wat ik ga gebruiken. Vooral de trainingsdag zelf was erg prettig en leuk om te doen. Allereerst was het goed voor ons als team om even weg te zijn van kantoor, weg van de werkzaamheden en even echt met het team aan de slag te zijn. Daarnaast gaf de training Duurzame Sales voor mij vooral antwoord op wat de waardes zijn van onze organisatie, hiermee kunnen we verder bouwen. De training was prima zoals die was.

Trainer Allard was prettig, ik had in de training vol vertrouwen in hem. Hij gaf mij i.i.g. het gevoel dat we zonder problemen helemaal open konden communiceren. De opbrengst van de training Duurzame Sales is bewustwording, voor ons zal het nu belangrijk gaan worden dat we de uitkomsten van de dag niet laten liggen maar actief gaan implementeren. Ik geef de training een 8.”

Meer weten over een training Duurzame Sales? »

je bent offline