PAK verzorgde een teamtraining voor de afdeling P&O voor de Radboud Universiteit – Faculteit der Letteren De afdeling P&O bestaat uit 12 teamleden. Zij verricht haar diensten voor de medewerkers van de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit (o.m. hoogleraren, docenten, onderzoekers en beleidsmedewerkers).

Door omstandigheden had de afdeling in een voorafgaande periode een hoge werkdruk gekend met een relatieve onderbezetting. Hierdoor lag het accent van de teamleden vooral op het afkrijgen van het werk. Aan onderlinge communicatie en samenwerking werd minder tijd besteed.

Nu (begin 2013) er meer zicht is op een structurele verbetering op alle vlakken was er behoefte aan een Teamtraining om de onderlinge communicatie en de samenwerking te verbeteren. Aan PAK organisatieontwikkeling is het verzoek gedaan een training te ontwikkelen en uit te voeren gericht op het verbeteren van de interne communicatie van het team, op basis van onderling vertrouwen en met inzet van alle aanwezige kwaliteiten.

“Het intakegesprek was goed gestructureerd door een eenduidige aanpak met vragenlijst. Trainer Frits gaf gevoel van vertrouwen om alles open en eerlijk te bespreken. Frits stimuleerde actieve deelname aan training. De theatercoaches (acteurs) waren betrokken en deskundig.”
Personeelsadviseur, deelnemer Teamtraining

De teamtraining van PAK

PAK organisatieontwikkeling heeft in nauwe samenwerking met het team de training ontwikkeld. Aan de hand van intakegesprekken met alle deelnemers heeft trainer en projectleider Frits Cohen een goed beeld gekregen van het P&O team. Het trainingsprogramma is mede hieruit, en in samenspraak met de opdrachtgever Marc van Nijnatten (hoofd van de afdeling P&O), tot stand gekomen.
Gekozen is voor een programma met een zo hoog mogelijk rendement. De focus was oplossingsgericht. Het doel was elkaar opzoeken, aanspreken, feedback geven en gezamenlijk een verbeterplan realiseren. De inhoud was een mix van kennis, inzicht en praktijkgerichte actie.
Er zijn diverse werkvormen ingezet: plenaire, in subgroepen en individuele. Naast de communicatietrainer is er gewerkt met drie trainingsacteurs, waardoor op onderdelen in subgroepjes extra diepgang kon worden bereikt.

“Het intakegesprek voorafgaand aan de training vond ik een open en eerlijk gesprek, Frits is rustig en een open persoon waardoor je je snel op je gemak voelde. De acteurs zijn mensen met verstand van zaken, rustig en duidelijk, die vertrouwen uitstraalde. Ik kwalificeer de onderlinge verhoudingen binnen het team voor de intakegesprekken en training met een 6 en aan het eind van deze training met een 8 (mits we verder gaan op dezelfde voet). Ik vond dit een dag waarin iedereen op- en deel nam en hoop dat er ook mee verder wordt gewerkt.”
Kitty, Personeelsfunctionaris, deelnemer Teamtraining

Opdrachtgever hoofd P&O Marc van Nijnatten

“De Teamtraining was voor ons een keerpunt op het gebied van onze interne communicatie. Doordat de training zorgvuldig was voorbereid werden de collega’s op de juiste manier betrokken in verbeterstappen. Met respect, maar doortastend, is er samengewerkt met alle deelnemers. De inzet van acteurs, het werken met deelopdrachten en diverse methodieken heeft erg goed gewerkt zodat iedereen meer inzicht heeft gekregen in zichzelf en de collega’s … en we zijn er direct mee aan de slag gegaan!”

“Ik vond het intakegesprek prettig, rustige setting waardoor ik in vertrouwen kon vertellen over mijn ervaringen. Frits is een goede procesbegeleider en het in groepjes opdrachten doen en later plenair bespreken werkte goed. Er is door de training een basis gelegd om de samenwerking te verbeteren.” – Karin, personeelsfunctionaris, deelnemer Teamtraining

Projectleider Frits Cohen

“Een Teamtraining levert pas echt wat op wanneer de deelnemers zich veilig voelen om open en eerlijk naar elkaar te zijn. Om dit te bereiken hebben wij in de voorbereidende fase van deze training intensief contact gehad met de opdrachtgever. Het uiteindelijke programma – een maatwerktraining – is gaandeweg het proces tot stand gekomen en gebaseerd op de behoeften van alle individuen en het team als geheel. Ik ben onder de indruk van de inzet en de openheid van de deelnemers in deze communicatietraining. Daarbij alle lof voor hun wil, om ook na deze training het geleerde voortvarend om te zetten in vruchtbare samenwerking.”

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.

Contact aanvraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer weten over teamtraining? »

je bent offline