Groen licht voor succes in een dynamische wereld

PAK begeleidde 675 medewerkers van het Clusius College met de missie en visievorming van de school. Het Clusius College leidt op voor leven en werken in een groene wereld, doet dit met eigentijds en aantrekkelijk onderwijs dat in 2015 behoort tot het beste kwart van Nederland. Het onderwijs van het Clusius onderscheidt zich door aandacht voor natuur, duurzaamheid, voeding en leefomgeving.
Er zijn 8 vestigingen in Noord-Holland met vmbo en mbo-opleidingen op het gebied van plant, dier, groen, bloem, styling, ondernemen, voeding, recreatie, techniek, natuur en milieu. Het Clusius College telt momenteel ruim 1500 mbo-studenten, ruim 3900 vmbo-scholieren en dus 675 medewerkers.

De opdracht: een missie en visievorming top-down en bottom-up

Het Clusius College heeft zijn koers bepaald voor de komende jaren. Er is onder onze begeleiding, in het kader van weloverwogen verandermanagement, zowel een algemene missie en visie als een onderwijskundige visie ontwikkeld. Uitgangspunt was om binnen het overkoepelende kader van het Clusius College ruimte te bieden aan de identiteit van elke vestiging. De concept missie en visie zijn “top down” bedacht, maar ze worden “bottom up” uitgewerkt.

“Ze waren altijd aanspreekbaar wanneer het er op aankwam. Ze stonden open voor onze adviezen, dachten zelf kritisch mee en hebben ons van alle relevante informatie voorzien. Dit alles was mogelijk door een bestendig opgebouwde vertrouwensband voorafgaand aan dit project. Je wordt geconfronteerd met jezelf. Ik heb daardoor meer inzicht gekregen in diverse situaties en hoe ik hierop kan handelen.” Andre, Systeemspecialist / Clusius College

Vertegenwoordigers van alle geledingen hebben per vestiging gebrainstormd en bouwstenen aangeleverd voor de missie en visievorming. Wij hebben daaropvolgend bijeenkomsten gefaciliteerd waarin de verbinding werd gemaakt tussen alle medewerkers en de nieuwe missie/visie. Het project is afgesloten met een onderzoek naar de beleving van de missie en visie en een ontwikkelstatusscan waaruit duidelijk werd wat er voor het Clusius College te doen staat om missie/visie en onderwijskundige visie te implementeren.

Opdrachtgever Gerard Oud

“Een door alle medewerkers ‘gedragen’ missie en visie en daadwerkelijk het gevoel hebben dat we er alles aan hebben gedaan om alle medewerkers een bijdrage te laten leveren. Dat heeft PAK organisatieontwikkeling in een goede samenwerking en strakke planning voor elkaar gekregen. Dit is een groot compliment gezien het voorbehoud dat ik had in het voortraject. Mijn collega en ik waren het eens over de noodzaak van de missie en visievorming, maar hoe je dat op een effectieve wijze aanpakt? Het vertrouwen in de aanpak en daarmee in PAK Organisatieontwikkeling ontstond verrassend snel bij de eerste gesprekken. Het resultaat is prachtig, uiteraard om wat er staat maar vooral om hoe het tot stand is gekomen.”

Opdrachtgever Rien van Tilburg

“Ik ben trots op het resultaat (missie en visie) en trots op de wijze waarop dit tot stand is gekomen. Nagenoeg alle medewerkers zijn er op enigerlei wijze bij betrokken geweest, sommigen intensief, anderen vooral door over de missie en visie na te denken en met elkaar in gesprek te zijn over wat missie en visie betekenen voor hun werk. Frits Cohen heeft aan de voorkant meegedacht over de vormgeving van dit compacte traject en het vervolgens uitstekend begeleid. Door voortdurende wisselwerking tussen PAK organisatieontwikkeling en het Clusius College kon steeds waar nodig bijstelling plaatsvinden. Deze missie en visie zijn voor de komende jaren de leidraad waarlangs we het Clusius College verder vormgeven en professionaliseren.”

Verandermanager Frits Cohen

“Voor mijzelf was het een voorrecht om dit project ‘missie en visievorming’ voor het Clusius College te mogen uitvoeren, waaraan 10 van onze mensen hebben bijgedragen. Wij hebben het Clusius College geholpen zijn ambities voor de komende jaren een fundament binnen de organisatie te geven. De opdrachtgever binnen het Clusius College, het College van Bestuur, bestaande uit Rien van Tilburg en Gerard Oud, heeft zich een ideale partner getoond voor het goed kunnen uitvoeren van een dergelijk traject.”

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.

Contact aanvraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer weten over missie en visievorming? »

je bent offline