Met de + van persoonlijke aandacht

Over Stichting Carenalis

Bij Carenalis Niercentra kunnen nierpatiënten terecht voor alle vormen van nierzorg: van controle, onderzoek en voedingsadviezen tot en met dialyseren en het voorbereiden op een niertransplantatie. Carenalis biedt kleinschalige, specialistische niercentra in een huiselijke omgeving bij patiënten in de buurt. Patiënten profiteren van kortere wachttijden en de afspraken in het niercentrum kunnen zoveel mogelijk afgestemd worden op werk- en thuissituatie.

Carenalis beschikt over 6 niercentra (Almere, Amstelveen, Emmeloord, Kerkrade en Woerden) met circa 35 medewerkers en is onderdeel van het ‘Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation’, de grootste aanbieder van nierzorg in Duitsland. Hierdoor beschikt Carenalis over de enorme kennis en mogelijkheden van een vooraanstaande Duitse vereniging van nierspecialisten die ruim 200 niercentra in beheer en 20.000 patiënten onder behandeling heeft; bijna een derde van alle nierpatiënten in Duitsland.

Carenalis is door de overheid officieel erkend als instelling voor medisch specialistische zorg, de niercentra vallen onder de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Zij bieden hoogwaardige en door zorgverzekeraars verzekerde zorg, die voldoet aan de strenge eisen van de Inspectiedienst voor de Gezondheidszorg (IGZ). Daar bovenop hanteren zij de normen en richtlijnen van de beroepsverenigingen van dialyse en nefrologie en het HKZ-certificatieschema voor Dialysecentra op gebied van kwaliteit, opleiding, professionaliteit, veiligheid, hygiëne, ethiek en communicatie.

De Management training + PAK organisatieontwikkeling

De deelnemer aan de Management training + werkt als locatiemanager van een vestiging van Carenalis. Als meewerkend voorvrouw weet ze zich prima staande te houden, ondanks het ontbreken van een managementopleiding op haar CV.
Toch waren er situaties met medewerkers waarbij ze het ontbreken van een dergelijke opleiding miste. Tevens merkte ze dat ze sommige managementvaardigheden niet onder de knie kreeg door gedragspatronen die vanuit haar verleden in het heden nog zichtbaar waren.

De deelnemer wilde graag getraind worden in leiderschap en de basisvaardigheden voor managers. De training moest toegespitst zijn op de dagelijkse werkpraktijk van de deelnemer en de inzichten en handvatten direct toepasbaar zijn. Daarnaast moest er binnen de training ruimte zijn voor het loslaten van beperkende overtuigingen die het praktisch en met vertrouwen leidinggeven in de weg staan.

PAK organisatieontwikkeling stelde een Management training + voor van 6 sessies waarin de deelnemer die vaardigheden aangeleerd kreeg die passen bij een reguliere managementopleiding. De + staat voor de persoonlijke aandacht, het toespitsen van de onderwerpen op de dagelijkse praktijk, de ruimte voor het loslaten van beperkende overtuigingen uit het verleden (en de emoties die parten spelen vanuit de privésituatie).
Het uitgangpunt van iedere sessie was een praktijksituatie waarin de deelnemer een te kort aan managementvaardigheden ervoer. Vanuit die situatie keek trainer Bastiaan van Meeteren met de deelnemer naar die managementvaardigheden die de deelnemer helpen het doel als Locatiemanager te behalen.

Managementvaardigheden die aan de orde kwamen waren o.a.:

 • Het slecht nieuwsgesprek
 • SMART afspraken maken
 • Concretiseren met de STAR-methode
 • Schakelen tussen communicatieniveaus
 • Grenzen aangeven
 • Roos van Leary
 • Dramadriehoek
 • Kernkwadrant van Ofman
 • Functioneringsgesprek
 • Beoordelingsgesprek
 • Feedback geven

Opdrachtgever Stichting Carenalis Jolanda Vonhof – Manager HR/Bedrijfsvoering

“Het uitgangspunt voor de management training van onze medewerker was maatwerk op het gebied van gesprekstechnieken en managementvaardigheden. Dat maatwerk geboden wordt bleek uit de aanpak van Bastiaan. Pas na een persoonlijke kennismaking tussen trainer en deelnemer, om te bepalen of er een juiste klik was voor de maatwerktraining, werd de aanpak bepaald. Deze is vervolgens met alle betrokkenen afgestemd. Er is na afloop de tijd genomen voor een gezamenlijke evaluatie en follow-up op langere termijn.
Het uiteindelijke effect is dat onze medewerker door de directe koppeling met de praktijk vanaf het eerste moment een sterke groei heeft doorgemaakt in haar rol als locatiemanager.”

Deelnemer Management training +

“Ik ben als ervaren dialyse verpleegkundige de uitdaging aangegaan om 7 jaar geleden intensief mee te werken aan de opbouw van het nieuw dialyse centrum in Woerden en ben gaandeweg gegroeid tot mijn huidige functie als locatiemanager. Tijdens dit traject realiseerde ik, dat ik in de praktijk een gemis voelde aan managementvaardigheden omdat ik daar nooit scholing in had gehad. Ik heb dit tijdens functioneringsgesprekken meerdere malen kenbaar gemaakt aan mijn werkgever.
In begin van 2014 heb ik dan ook de gelegenheid gekregen om een Management training + te gaan volgen. Er is door onze Manager HR/Bedrijfsvoering gekozen voor Trainingsproducties. Er is alvorens te starten een kennismakingsgesprek geweest met Bastiaan om hierin af te tasten of het inderdaad de juiste trainingskeuze is.

Wat voor mij erg prettig was om te horen was, dat er ook ruimte zou zijn voor een stukje persoonlijke aandacht en zelfbeleving. De Management training + heb ik intensief maar wel als zeer prettig ervaren, waarin inderdaad blijkt dat opvoeding of levenservaringen van grote invloed zijn op je houdingaspecten. Bastiaan heeft mij geleerd door situaties vanuit een ander perspectief te gaan bekijken deze ook beter te kunnen gaan beheersen en zo ook de ander dus beter te helpen. Het gebruik maken van bestaande werksituaties in de rollenspelen werkte perfect om van eigen “ervaringen/fouten” te leren en hoe te verbeteren. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van de managementvaardigheden waarbij bijvoorbeeld de dramadriehoek en de Kernkwadranten van Ofman van groot belang bleken.

Het is een management training die voor mij zeer leerzaam en op maat gemaakt was in de opstelling zoals deze aangeboden is door Bastiaan. Ik realiseer me dat het succes van een individuele management training zijn resultaat behaald door wederzijds openheid en vertrouwen te bieden. Bastiaan heeft een veilige omgeving weten te creëren waarin dit mogelijk was en mij de ruimte gegeven om mezelf te ontplooien.”

Projectleider en trainer Bastiaan van Meeteren

“De bereidheid van de opdrachtgever en deelnemer om deze Management training + op maat te kunnen maken was de sleutel tot succes. Ik kon hierdoor een mix aanbieden van houdingsaspecten voor leiderschap, basisvaardigheden voor een manager en persoonlijke aandacht voor wat er speelt in het leven van de deelnemer. Hierdoor konden we in iedere sessie van de management training daar zijn waar we moesten zijn om stappen te kunnen zetten als Teamleider op de werkvloer. We werkten praktisch met rollenspel, opstelling, positie en houding, ondersteund door de kennis van basis managementvaardigheden.”

Meer weten over dit programma »

je bent offline