Leiderschap door de jaren heen

Voor de Teamleiders en het MT van VWR (part of Avantor) verzorgde Frits Cohen in samenwerking met meerdere collega’s van PAK een training voor Leiderschap zelfsturende Teammanagers.

Over VWR (part of Avantor)

Avantor is een verticaal geïntegreerde, wereldwijde leverancier die ‘discovery-to-delivery’ oplossingen levert voor ‘life sciences’, vooruitstrevende technologie en de onderzoekindustrie. Binnen Avantor zorgt VWR voor uitgebreide distributiekanalen en intense klantrelaties. In Nederland zijn er meerdere vestigingen.

Hans – IS Manager “Deze training heeft mij meer zelfvertrouwen gegeven om op een juiste/effectieve manier leiding te geven. Hierbij op zodanige manier dat de boodschap bij de medewerker duidelijk overkomt (een van mijn valkuilen) en het benodigde effect bij de medewerker veroorzaakt. Tevens heb ik inzicht gekregen in mijn eigen positie, mijn valkuilen en mijn eigen ontwikkeling en die van mijn medewerker. Ook is het een goede les geweest nooit iets vanuit een slachtofferrol te zien en verantwoordelijk te zijn voor je eigen succes en belemmeringen, zonder dit anderen, zoals mijn eigen leidinggevende te verwijten. Uitstekend gedaan Frits!”

Achtergrond van Leiderschap Zelfsturende Teammanagers

In een organisatie als VWR (part of Avantor) vindt continue verandering plaats. Door fusies en overnames is de structuur veranderlijk en de druk op resultaten en omzetgroei hoog. Dit heeft impact op de rol van leidinggevenden. Om de bedrijfsleiding van het bedrijf zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben het MT en de Teamleiders elkaar nodig: een delegerend MT en zelfsturende Teamleiders die verantwoordelijkheid nemen om de resultaten met hun team te behalen.

Omdat voor veel Teamleiders geldt dat zij een leidinggevende taak op zich hebben genomen zonder theoretische kennis van leidinggeven bood het leiderschapsprogramma Leiderschap zelfsturende Teamamanagers een oplossing.

Robert – Teammanager “Het Leiderschapsprogramma heeft mij heel erg veel opgeleverd. Veel handvaten, technieken, bewustzijn, zelfvertrouwen. Heb ook al veel in de praktijk kunnen toepassen, denk er vaak aan, bereid me anders voor, pas vervolgens zelfreflectie toe (weet nu de “norm”). Was dus leuk en leerzaam en ook nogmaals complimenten (dank!) voor Frits.”

De samenwerking met PAK organisatieontwikkeling

PAK heeft voor VWR het leiderschapsprogramma ‘Leiderschap zelfsturende Teammanagers’ ontwikkeld en uitgevoerd met een looptijd van 1,5 jaar. Met het oog op continuïteit op leiderschapsontwikkeling is dit programma diverse keren voor 3 groepen Teamleiders uitgevoerd.

Rode draad door het programma heen was de omschakeling van “meewerkend voorman” naar een echte leidinggevende: het nemen van beslissingen, het nemen van verantwoordelijkheid, prioriteiten stellen, mensen aan de hand meenemen en het laten zien van voorbeeldgedrag.

Het MT werd ook betrokken. Hierbij ging het onder meer om een leiderschapsstijl van de MT-leden welke de Teamleiders in staat stelde aan de eisen van het MT te voldoen, als ook om het delen van behoeften en verwachtingen tussen het MT de Teamleiders als team.

Borging van de trainingsresultaten binnen de organisatie stond centraal. Dit kwam tot uiting door deelnemers en hun leidinggevenden te betrekken bij de voorbereiding als ook van de debriefing van elk onderdeel van het programma.

Karin – Teammanager Customer Service Admin – Backup Monitoring Team: “Dank jullie wel voor jullie bijdrage in mijn groei het afgelopen jaar. Ik ben echt een betere teamleider geworden.”

Opzet trainingsprogramma Leiderschap zelfsturende Teammanagers
• Borging vooraf;

Vervolgens training in:
• Feedback geven
• Werkplanning en Organisatie (prioriteiten stellen en timemanagement)
• Situationeel Leidinggeven
• Houding en Positie I (positie innemen en voorbeeldgedrag)
• Houding en Positie II (team meenemen in veranderingen)
• Moeilijke gesprekken
• Teamontwikkeling
• Gesprekkencyclus (Doelstellings-, Mid-years- en Beoordelingsgesprekken).

Bart – Teammanager Calibration Liquid Handling en Sales Support Technical Service -VWR Technical Service “Enigszins sceptisch aan de training Leiderschap zelfsturende Teammanagers begonnen in 2014. ‘’Wat moeten ze in godshemelsnaam doen met zoveel sessies?’’ Nu, anderhalf jaar later en de laatste dag achter de rug, kijk ik met veel voldoening en een schat aan ervaring rijker terug naar deze periode. Deze training van PAK heeft mij als leidinggevende slimmer/volwassener/meer autoritair (positief)/serieuzer en vooral zelfstandiger en beter gemaakt. Ik wil bij deze dan ook Frits, Mirjam, Floris, Isa en Barbara bedanken voor de energie die erin is gestoken!”

Opdrachtgever Ben Mulders – Directeur HR VWR (part of Avantor)

“Onze intentie vanuit het MT was om door een intensief en gedegen traject ons middle management door te ontwikkelen naar volwaardige leidinggevenden. Van meewerkend voorman naar volwaardige en zelfstandige managers. Doel was om hen te voorzien van direct toepasbare praktische handvatten d.m.v. intensieve sessies en leren van elkaar.
Niet alleen de noodzakelijke theorie, maar juist ook het oefenen stond centraal. Hiervoor zijn acteurs ingezet die hun rol voortreffelijk en waarheidsgetrouw wisten neer te zetten. De deelnemers waren hierover erg enthousiast, ondanks de soms ongemakkelijke momenten die dit met zich kan brengen. We hebben bewust gekozen voor een langdurig traject i.p.v. een korte cursus of training; hiermee is het signaal gegeven dat VWR dit zeer serieus wilde oppakken en heeft ook voor commitment gezorgd van de deelnemers.
Onze doelstellingen zijn zeker bereikt; de Teamleiders zijn doorontwikkeld naar volwaardige leidinggevenden. Inmiddels zijn ook de functiebenamingen aangepast naar “managers” om deze groei tot uiting te laten komen.
Kortom VWR (part of Avantor) is zeer tevreden over de uitkomst, de ‘aan PAK’, en zeer zeker over de deskundigheid van de trainer (Frits) en ingezette acteurs”

Ahmed – Teammanager Customer Service “Het Leiderschapsprogramma Leiderschap zelfsturende Teamanagers heeft mij meer (bewust) inzicht opgeleverd in het leidinggeven en alles wat daar allemaal bij komt kijken en welke technieken ik het beste kan toe te passen.”

Projectleider Frits Cohen

“Dit programma Leiderschap zelfsturende Teammanagers is tot stand gekomen vanuit intensief contact met de directie van VWR (part of Avantor). In nauwe samenwerking met Ben Mulders (Director HR) heb ik het programma verder uitgewerkt en vormgegeven. Tijdens de uitvoering van de programmaonderdelen hebben Ben en ik frequent afgestemd om actuele ontwikkelingen binnen de organisatie in de training te verwerken. Hiermee hebben we de deelnemers aan de Leiderschapstraining steeds een programma kunnen bieden dat ‘real time’ aansloot op hun dagelijkse werkpraktijk.

De deelnemende Teamleiders werden tijdens de trainingssessies voortdurend uitgedaagd de grenzen op te zoeken van hun kennis, inzichten, overtuigingen, gedrag en vaardigheden. Daar zijn zij dapper mee aan de slag gegaan. Ik heb hen ervaren als hardwerkende professionals die zeer betrokken waren om hun medewerkers te ontwikkelen. Met bewondering heb ik gezien hoe de Teamleiders zichzelf ontwikkelden in het omgaan met dilemma’s waar zij als leidinggevenden mee te maken kregen. Hun inzet en gedrag binnen het Trainingsprogramma zorgde ervoor dat ik me steeds welkom heb gevoeld. Met veel plezier heb ik deze programma’s bij VWR (part of Avantor) uitgevoerd.”

Jolanda – Segment manager Industry, Biopharm and Uni&GovHet programma Leiderschap zelfsturende Teammanagers heeft mij veel gebracht. De opbouw en de tijdsduur van anderhalf jaar was erg plezierig omdat wat je leert je ook in de praktijk kan toepassen zonder dat alles in 1x moet. De nulpuntmeting geeft je inzicht waar je staat als Teamleider. Planning geeft je inzicht en ruimte om eens uit de dagelijkse zaken te stappen die nodig zijn om je team/ medewerkers te ontwikkelen. Het onderdeel situationeel leidinggeven geeft een goed inzicht waar je medewerker individueel in zijn of haar ontwikkeling staat en wat ervoor nodig is de medewerker verder te ontwikkelen. Welke stijl ik moet toepassen om dit ook te bereiken. In de praktijk merk ik dit echt terug omdat je ook wel eens een foute inschatting maakt en dat dit direct gevolgen heeft voor zijn of haar ontwikkeling. Bij de functioneringsgesprekken komt eigenlijk alles terug. Hier heb ik geleerd dat met name een goede voorbereiding essentieel is voor het goed laten verlopen van het functioneringsgesprek.”

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.

Contact aanvraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer weten over Leiderschap zelfsturende Teammanagers voor jouw organisatie? »

je bent offline