Vele ideeën en initiatieven

Ruim 7 jaar geleden is ProRail begonnen met het vormgeven aan en implementeren van Rail Systems Engineering (RSE). Allerlei goede ideeën en initiatieven hebben geleid tot formats en werkwijzen, echter, er ontstond ook wildgroei. Een aantal deskundigen hebben zich de vraag gesteld wat, in het kader van RSE, ProRail zou moeten willen. Wat is wereldwijd voor de branche het beste gebleken en hoe kan dat op de ProRail-praktijk worden toegespitst?

“Ik heb direct resultaat geboekt op het technische vlak. Terug naar de klantvraag en hierdoor (op dit moment) een veel beter uitgangspunt gecreëerd binnen een lastig lopend project.” – Kay, Rail System Engineer

KIES

Als antwoord op die vraag zijn er een ontwikkelproces en twee modellen geformuleerd. Om dit proces en de modellen zo goed mogelijk eigen te maken is de training ‘KIES’ ontworpen. KIES staat voor Kennisplatform Integraal en Expliciet Systeemontwerp. Deze training is opgezet om ervoor te zorgen dat de System Engineers van Railtechniek het ontwikkelproces, de modellen en het platform leren kennen. Het zorgt ervoor dat iedereen individueel kennis kan maken met de materie en dat de afdeling als collectief één taal gaat spreken plus één kennisniveau heeft. 

“Wat ik goed vond aan de training was de verdeling over vier aparte modules, zodat je de kennis tussentijds kon verwerken en eventueel vragen voorbereiden. Door een fictieve game KIES en RSE trachten toe te passen, waardoor discussies op gang kwamen. Het PAK model geeft de mogelijkheid om de oorzaak van je acties te analyseren en dat je acties kan veranderen door je ingenomen positie te wijzigen. Dat ook het MT van RT vertegenwoordigd was.” – Paul, Rail System Engineer

“Er was dus ruim aandacht voor de eigen werksituatie. De onderlinge uitwisseling en het gezamenlijk interpreteren van KIES is zinvol. Gebruik van materialen, opdrachtjes en instructies was prima.” – Bart, Rail System Engineer

De training voor Rail System Engineers

Opdrachtgever Ronald Diependaal, ProRail:

“Als afdelingsmanager ben ik begaan met de ontwikkeling van Railtechniek in het algemeen en met betrekking tot Systems Engineering (SE) in het bijzonder. Toen slimme collega’s in de geest van SE een mooi ontwikkelproces hadden bedacht, ben ik met een kleine groep gaan nadenken over de implementatie ervan. Voor mij stond buiten kijf dat we alle mensen binnen de afdeling moesten laten ervaren wat het nieuwe ontwikkelproces was. En dat we niet alleen focus op inhoud en proces moesten hebben, maar vooral ook aandacht voor houding en gedrag. Houding en gedrag dat gewenst is bij het leren en gaan gebruiken van het nieuwe ontwikkelproces. Dat was een te moeilijke taak voor onszelf en we zochten daarom een bureau dat ons kon ondersteunen bij zo’n soort implementatie. De keuze is gevallen op PAK, omdat duidelijk werd dat zij al deze aspecten met zich mee brachten. De trainers kunnen niet alleen op inhoud en proces ondersteunen, maar PAK neemt ook houding en gedrag mee. Door hun PAK-model worden mensen geconfronteerd met hun plek in het nieuwe ontwikkelproces, maar ook met hun plek in de verder ontwikkeling naar volwassenheid in het gebruik ervan. Die volledige aanpak heeft ertoe geleid dat bij iedereen het nieuwe ontwikkelproces in beeld is en dat bij een steeds groter aantal mensen het gebruik als vanzelf wordt ervaren. Dat is een grote verdienste, omdat steeds meer mensen anderen kunnen helpen bij het gebruik van het nieuwe ontwikkelproces. Precies wat we wilde.”

“Er was veel aandacht voor eigen verantwoordelijkheden: om kennis op te doen, om teontwikkelen, om KIES te laten groeien. Ook het PAK-model is goed.” – Robbert, Rail System Engineer

“Ik ga mijn eerstvolgende project op de KIES-wijze uitvoeren.” – Peet, Rail System Engineer

Projectleider en trainer Frits Cohen, PAK:

“De kracht van het KIES-traject is dat de behoefte om het platform vorm te geven van binnenuit de afdeling RSE is ontstaan en dat het MT daar de meerwaarde van heeft onderkend en vervolgens optimaal gesteund. Waar ik in deze training mede blij van werd is de opstelling van het MT. Zij heeft alle modules zelf ook doorlopen, elke MT-lid als deelnemer in een van de 15 trainingsgroepen. Daarnaast heeft het MT naar iedere groep een afgevaardigde gestuurd om de dialoog aan te gaan met de deelnemers met de uitnodigende vraag aan elke deelnemer: “Wat heb je nodig om het KIES-platform werkzaam te maken en hoe kan het MT daarbij ondersteunen?”. Deze uitnodigende en kwetsbare houding heeft ertoe bijgedragen dat ik mijn rol naar de deelnemers toe in de training met overtuiging heb kunnen uitdragen.” 

“De trainer bracht een goede balans tussen ruimte laten voor eigen ondervinding en kritisch doorvragen.” – Hans, Planontwikkelaar Rail System Engineer

“Ik vond de voorbereidende en tussentijdse opdracht goed aansluiten bij de inhoud van het KIES-platform. Het is een goede manier om kennis te nemen van de stof van deKIES-systematiek en wat er al ontwikkeld is.”  – Sjoerd Rail System Engineer

Projectleider en trainer Allard Klok, PAK:

“Ik heb met veel plezier samengewerkt aan deze mooie opdracht. De vraag was om de 180 RSE’s de materie en werkwijze eigen te maken. Naast kennis van de modellen, toepassen in het dagelijks werk en uitwisselen van ervaring, is er in de 3e module gekozen om te werken met de PAK ontwikkeldriehoek. P A K staat voor de Positie die de engineer inneemt vanuit zijn/haar functie/rol, de Acties die hij/zij doet vanuit zijn/haar functie/rol en Kwaliteiten (competenties) die horen bij de functie/rol. Met dit model kunnen de deelnemers kijken naar wat er vanuit hun eigen positie verwacht wordt in het eigen maken van de materie. Het maakt bewust welke (eventueel andere) houding daarin aangenomen kan worden. De PAK ontwikkeldriehoek zorgt voor reflectie op eigen houding en gedrag, én het bijstellen daarvan.

In deze grote verandering die er van de medewerkers gevraagd wordt, zowel op houding en gedrag als op het op een andere wijze werken, ondersteunt de PAK ontwikkeldriehoek in het effectief formuleren van de juiste acties en de kwaliteiten die daarvoor ingezet moeten worden.”

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.

Contact aanvraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer weten? »

je bent offline