Intervisietraining; ik, jij, wij, samen professionaliseren!

Voor medewerkers van de vestiging Castricum van het Clusius College verzorgde Marja Leertouwer van PAK een intervisietraining.

Over Clusius College – Vmbo Castricum

Vmbo Castricum is 1 van de 8 vestigingen van het Clusius College. De school biedt ‘groene’ vmbo-opleidingen met veel aandacht voor natuur, duurzaamheid, voedsel en leefomgeving. Op het Clusius College Castricum leren ruim 1050 vmbo-leerlingen en werken en leren bijna 150 medewerkers. Het Clusius College in Castricum heeft sinds 2012 het predicaat Excellente School. Het predicaat Excellente School kan vergeleken worden met de Michelinster maar dan binnen het onderwijs. Hiermee is Vmbo Castricum een van de weinige scholen in Nederland die zich als gehele school ‘Excellente School’ mag noemen. Excellente scholen zijn scholen met bijzondere kwaliteiten, Clusius Castricum kenmerkt zich als een ‘School van Kansen.’

Achtergrond

Directeur Patricia Bleeker was voor haar school op zoek naar een training om de professionele leercultuur van de medewerkers verder te versterken. PAK verzorgde voor Clusius Castricum in dit kader de intervisietraining. Een praktische training die bestond uit 4 dagdelen met begeleiding van trainer Marja Leertouwer. De 4 dagdelen (modules) waren verspreid over een periode van 4 maanden en, op aanvraag van de deelnemers, heeft er later nog een terugkomdagdeel plaats gevonden.

Bert – Docent:“Ik vond de training prima, goede afwisseling theorie en praktijk. Door deze intervisietraining zal ik meer openstaan voor introspectie mijnerzijds. Trainer Marja is echt een mensen-mens die binnen korte tijd een vertrouwensrelatie op kan bouwen. Cijfer 8 voor deze intervisietraining.”

Werkwijze en focus

Tijdens de eerste 3 modules maakten de deelnemers kennis met verschillende intervisiemodellen. Hierin oefenden zij vanuit de roulerende rol als intervisiebegeleider en met een roulerende inbreng van eigen casuïstiek. Daarbij was er aandacht voor zowel groepsdynamica als het delen tot op persoonlijk niveau van persoonlijke of onderwijskundige ambities. Ook lag de focus op het bewaken van de werkvorm, het voorkomen van impasses en helderheid in de onderlinge rolverdeling. Om de opbrengst van de training te borgen werd het opzetten, de voortgang en de afronding van een intervisietraject behandeld.

Tijdens het laatste dagdeel, module 4, werkten de deelnemers met het opstarten en begeleiden van intervisiegroepen voor collega’s binnen de vestiging Castricum. Tijdens deze module werd aandacht besteed aan de vaardigheden vragen stellen, feedback geven, samenvatten en reflecteren.

Sara – Docent:“De training was erg leerzaam en boeiend, de dagdelen vlogen voorbij. Trainer Marja hield het erg interactief. Ik weet nu hoe ik zelf een intervisiebijeenkomst moet begeleiden als procesbegeleider. Marja was super! Erg enthousiast en professioneel, helder, duidelijk en flexibel. Ik heb veel geleerd van Marja. Ze toonde veel interesse in de groep en kon de informatie goed overbrengen. Ook met veel humor tussendoor konden we het toch leerzaam houden. Voor ons als leden van de intervisiegroep heeft deze gehele intervisietraining absoluut bijgedragen aan het professionele leerklimaat van onze vestiging.”

Gerard – Docent: “Ik vond dat de training een duidelijke opbouw had, goed om stil te staan bij het aangaan van commitment bij deze cursus. Fijn om veel te oefenen. Ik hoop ook echt de intervisiemethode te gaan gebruiken bij leerlingbesprekingen. Marja vond ik als trainer zeer professioneel, helder en daadkrachtig, ze weet het proces goed te bewaken.”

Voorbereiding en afstemming

Voorafgaand aan de intervisietraining stemde de trainer de inhoud van de trainingsmodules af met een vertegenwoordiger van de deelnemers en met de opdrachtgever, in dit geval was dat directeur Patricia Bleeker. Elke module werd voorafgegaan door een voorbereidingsopdracht. De trainer zorgde per module voor maatwerk door af te stemmen op de behoefte en het ontwikkelingsniveau van de deelnemers. De deelnemers namen in elke module kennis van de theorie rondom intervisie. Zij pasten deze meteen toe in praktische oefeningen en wisselden dit af met met persoonlijke reflectie.

Na een paar maanden is op verzoek van de deelnemers een terugkomdagdeel georganiseerd waarin praktijkervaringen m.b.t. het zelf begeleiden van een intervisiebijeenkomst werden geëvalueerd en aandacht besteed aan het verder implementeren van intervisie binnen Clusius Castricum.

Directeur Patricia Bleeker

“De intake, de vertaling van onze behoefte in een trainingsopzet en de (praktische) aanpak zijn mij zeer goed bevallen. Het professionaliseren van onze leercultuur door de krachtige tool intervisie wordt nu door meerdere gezien en onderkend. Dat is een prachtig resultaat. Collegiaal Leren; ik, jij, wij, samen professionaliseren!”

Trainer Marja Leertouwer

“Ik ben een groot voorstander van intervisie. Intervisie staat dicht bij de mens die op eigen kracht, vertrouwend op elkaars deskundigheid wil leren van én met elkaar vanuit eigen ervaring. Ik ben gestart met een groep van 5 enthousiaste docenten. Deze is zo opgebouwd dat eigen kracht en deskundigheid worden uitgedaagd. In elke sessie werd een vraagstuk uit de praktijk ingebracht en behandeld volgens een van de intervisiemethodieken. De sessies waren volgens een vaste structuur opgebouwd.

De intervisietraining bestond uit 4 sessies en een terugkomdag. Veiligheid, vertrouwen en humor vormen o.a. de basis om goed te kunnen leren van én met elkaar. Dit is een proces van de deelnemers én mij als trainer. Theorie is hierbij ondersteunend aan het leerproces. In dit proces van leren heb ik ervaren dat deze groep deelnemers leerde van elkaars ervaringen en creativiteit, steunend waren bij elkaars werkproblemen, meer inzicht kregen in zichzelf en de ander.

Ik heb mij als trainer uitgenodigd gevoeld om mijn kennis en kunde door te geven, mede doordat de deelnemers een enorme bereidheid om te willen leren lieten zien. Op mijn beurt heb ik ze aangemoedigd te komen met hun eigen kracht en deskundigheid. Oftewel intervisie is een proces van “levend leren”. Voor zowel de deelnemers als voor mij. Clusius college, dank voor de mooie opdracht.”

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.

Contact aanvraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer weten over intervisietraining voor jouw organisatie? »

je bent offline