Incompany teamtraining

Over Technopolis

Technopolis Group is een Europese consultancy organisatie waarvan de Nederlandse vestiging is opgericht in 1996 en gevestigd is in hartje Amsterdam. In het pand aan de Herengracht werken op dit moment 23 professionals. Men heeft zeer verschillende achtergronden, disciplines en ervaring. De expertise ligt op het terrein van wetenschaps-, technologie- en innovatiebeleid, zowel op regionaal, nationaal als internationaal niveau.

Het is een klantgedreven organisatie. Er heerst een losse en vriendelijke cultuur. De professionals dragen veel eigen verantwoordelijkheid voor het behalen van resultaten en doelen en worden daarop ook beoordeeld. Eén maal per jaar is er een beoordelings- en functioneringsgesprek waarin de resultaten en gestelde doelen gewogen worden. Tussendoor vinden ook wel voortgangsgesprekken plaats.

De training feedback geven en ontvangen

Vanuit het team van Technopolis is de behoefte uitgesproken om een training feedback geven en ontvangen te krijgen en vooral een verdieping van de vaardigheden hierin. Onderling feedback geven versterkt de relatie, creëert kortere lijnen en bevordert een open communicatie.
Trainer Marianne Vloetgraven en trainingsacteur Allard Klok faciliteerden een feedbacktraining met het hele team, inclusief de directie.

In de 2 dagdelen kwamen de volgende onderdelen in het geven en ontvangen van feedback aan bod:

  • Concreet waarnemen zonder oordeel
  • Concreet gedrag beschrijven
  • Wanneer geef je feedback?
  • Feedback geven
  • Feedback ontvangen
  • Praktijkcases n.a.v. de intake
  • Transfer naar de toekomst

“Ik heb de training als zeer waardevol ervaren! Vooral de oefeningen/cases waren zeer nuttig.” Bastian – Consultant bij Technopolis, deelnemer training feedback geven.

Het programma werd opgebouwd volgens de leercirkel van Kolb, voor een zo groot mogelijk leereffect: experimenteren, ervaren, waarnemen en analyseren. Waar nodig werd theorie aangeboden ter ondersteuning; zoals de communicatie en feedbackregels, “hard op inhoud, zacht op relatie”, grenzen aangeven en theorie over het al dan niet ontvankelijk kunnen zijn voor feedback.
Het resultaat van deze training is dat het hele team zich bewust is van het belang van zorgvuldig en op tijd feedback geven, dat men elkaar respecteert en accepteert in de feedback-modus en dat men in staat is feedback te geven op het juiste moment. Een win-win situatie: zowel de gever als de ontvanger worden er beter van.

Directeur Technopolis Geert van der Veen

“De training sloot, mede dankzij de behoefteninventarisatie die Marianne van tevoren had gedaan, zeer goed aan bij de behoeften van het team. Vooral de praktische oefeningen leidden tot inzicht en (soms) hilariteit. Als ik dit schrijf, enkele maanden na de training, is een gedeelte van de vaardigheid in het goed feedback geven wat weggezakt, maar wordt nog wel steeds meer feedback gegeven dan voor de training, en ook als die onhandig wordt geuit, zeker op zijn waarde geschat. Dit draagt bij aan de sfeer en aan onze effectiviteit van werken”

Meer weten over dit programma »

je bent offline