Effectief communiceren voor meer veiligheid

PAK verzorgde een training effectief communiceren bij incidenten. Rijkswaterstaat beheert en ontwikkelt in opdracht van de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het nationale netwerk van wegen en vaarwegen. De tunnels voor het wegverkeer vallen hier ook onder. Rijkswaterstaat draagt zorg voor de veiligheid in deze tunnels. De afgelopen twintig jaar is daar veel aan gedaan. Hierdoor zijn het aantal ongelukken in tunnels sterk verminderd maar Rijkswaterstaat blijft werken aan de veiligheid van weggebruikers. Tunnelveiligheid wordt telkens gecontroleerd en verbeterd. Rijkswaterstaat werkt daarbij zo goed mogelijk samen met hulpverleners en bestuurders.

De training effectief communiceren

Begin 2012 is de nieuwe A2 tunnel Leidsche Rijn geopend. Aan PAK organisatieontwikkeling is de vraag gesteld om in het kader van crisismanagment de Wegverkeersleiders (WVL) te trainen in het effectief communiceren bij incidenten en calamiteiten.
Voor de WVL is de controle over de tunnel een uitbreiding van het takenpakket, daarnaast vraagt een aanpak van calamiteiten en incidenten in een tunnel meer van een WVL dan op de gewone weg. Om de medewerkers hierop voor te bereiden heeft PAK organisatieontwikkeling een training ontwikkeld die de WVL ondersteuning biedt bij het hanteren van en omgaan met incidenten en calamiteiten. PAK organisatieontwikkeling heeft een doelgerichte en interactieve training voorgesteld waarin de focus enerzijds gericht is op het controleren van de eigen spanning als WVL en op het beïnvloeden van gedrag van de weggebruiker anderzijds.

A2 Tunnel Leidsche Rijn

In de training Effectief communiceren is samen met ervaren trainingsacteur Frits Jansma geoefend met herkenbare situaties. Uitgangspunt was steeds hoe te reageren op ontstane situaties. Waar nodig wordt de situatie van een theoretisch kader voorzien. Het inzicht in de eigen reactie bij stress en de mogelijkheid om gedrag van weggebruikers te beïnvloeden heeft de tunnelbeheerders veel inzicht en houvast gegeven. De praktijkgerichte aanpak werd door de deelnemers als zeer leerzaam ervaren.

“Ik vond de training hartstikke goed! Ik was positief verrast, het was kundig, nuttig en duidelijk. Precies goed.”
Arne – WVL Rijkswaterstaat, deelnemer training Effectief Communiceren

Opdrachtgever Patrick Elferink – Tunnelveiligheid Coördinator en Decentrale Veiligheidsfunctionaris (DVF) Rijkswaterstaat A2 tunnel Leidsche Rijn

“In januari 2012 is na veel bestuurlijk overleg en druk de eerste buis van de Leidsche Rijn tunnel opengesteld. De eerste tunnel in het district Utrecht, de draaischijf van Nederland, met minimaal 200.000 voertuigbewegingen door iedere hoofdbuis. Eind 2011 zijn we intensief begonnen met het opleiden van wegverkeersleiders, waarbij zij voor het eerst daadwerkelijk invloed hebben en vooral contact hebben met de weggebruiker zelf. In de eerste maanden van de gefaseerde openstelling van de tunnel kwam al snel de behoefte naar voren om deze communicatie te professionaliseren. PAK organisatieontwikkeling heeft door middel van zeer doelgerichte trainingsdagen ons daarbij ondersteund. De eerste groep wegverkeersleiders kwam zo enthousiast uit de eerste training dat zij letterlijk de rest van de collega’s hebben aangestoken, wat volgens mij wel genoeg zegt. Iedere dag hebben wij profijt van deze trainingen, wat we zeker zullen borgen in de toekomst.”

In 2014 vond de opfristraining Effectief communiceren voor de WVL’s van de A2 tunnel Leidsche Rijn.

“Er was ruimte voor eigen inbreng, ruimte om na te spreken over oefening en ruimte om aan te passen, te proberen. Dit vind ik erg goed/noodzakelijk.”
Marco – Coördinerend WVL Rijkswaterstaat, deelnemer training Effectief Communiceren

Projectleider Allard Klok

“Inzicht in je gedrag en het effect van je gedrag, is het uitgangspunt van waaruit wij werken. Dit is precies wat deze training zo effectief en waardevol maakt. Praktisch oefenen met vaardigheden om de weggebruiker een instructie te laten opvolgen, inzicht in eigen spanning bij calamiteiten en leren en herkennen van gedrag van weggebruikers zorgt ervoor dat de WVL een situatie snel en effectief kunnen beïnvloeden.”

“Ik vond de training inspirerend, ik kan er wat mee en het zet me op scherp. De trainer was duidelijk, hij nam goed de tijd voor iedereen.”
Ferdie – WVL Rijkswaterstaat, deelnemer training Effectief Communiceren

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.

Contact aanvraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer weten over effectief communiceren? »

je bent offline