Over ProRail

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet in Nederland, aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid. Ze Werkt aan de bereikbaarheid van Nederland door te zorgen voor een optimaal spoorwegnet. ProRail onderhoudt samenwerkingsverbanden om de bereikbaarheid van Nederland te vergroten en verdeelt de ruimte op het spoor, regelt alle treinverkeer, bouwt en beheert stations en legt nieuw spoor aan. Ze onderhoudt bestaand materieel, zoals spoor, wissels, seinen en overwegen.

De workshop creatief denken

Binnen ICT services van ProRail bestaat de afdeling projecten. De managers van die projecten hebben drie a vier keer per jaar een Contact TOP met als doel: De contact TOP moet inspirerend zijn, leuk, een toevoeging aan de dagelijkse praktijk opleveren en elkaar beter leren kennen. Naast het sociale aspect en bewustzijnsvergroting, heeft de avond ook een praktisch doel: het moet een toevoeging aan kennis en vaardigheden opleveren waarin de praktijk gebruik gemaakt van kan worden.
PAK organisatieontwikkeling faciliteerde tijdens de Contact TOP de workshop creatief denken. Creativiteit heb je nodig bij elk project, zeker op momenten dat het minder goed gaat of het project vast dreigt te lopen. Als de dynamiek er bij een groep uit is, als er tegenvallers te verwerken zijn, maar ook als alles goed loopt en je het proces goed op gang wilt blijven houden.
Onder leiding van projectleider Isa Roest en drie trainingsacteurs van PAK namen de projectmanagers deel aan een interactief programma creatief denken waarin zij werden uitgedaagd op de vloer te komen in energie generende creatief denken oefeningen. Geen lezingen of uitgebreide theoretische verhandelingen, maar de voetjes van de vloer en de brug slaan tussen begrijpen en doen. De workshop leidde tot een wedstrijd in Theatersport waarin verschillende teams hun opgedane inzichten en vaardigheden aan elkaar konden etaleren.

Hans Jonkers, Project manager ICT Services, ProRail

“Het gevoel bij het eerste contact met Isa Roest was meteen OK. Onze doelstelling van de avond was nog niet erg ‘smart’, we hadden een globaal idee wat we wilden maar wisten niet hoe dit in het vat te gieten. Ik kreeg snel het idee begrepen te worden, en gaandeweg het gesprek werd ons doel vertaald in concrete plannen: een workshop creatief denken. Mijn aanvankelijke onzekerheid in de aanpak (het was de eerste keer in deze vorm….), werd bij de start van de sessie door Isa Roest meteen weggenomen: mijn collega’s waren enthousiast en blij verrast door de gekozen aanpak. We mochten naderaf tijdens het etentje dan ook complimenten in ontvangst nemen voor de opzet en uitvoering. Hiermee werd een positieve toon gezet voor vervolgsessies creatief denken.”

Projectleider Isa Roest

“Naast dat het verkennende ontmoetingsgesprek al sfeervol en energie gevend was maakten we terplekke met elkaar de grote lijn van het programma creatief denken. Niet denken maar doen kreeg meteen handen en voeten. Zelfs op zo’n manier dat we besloten om zo concreet mogelijk te werk te gaan en direct de bal bij de deelnemers te leggen. Door de uitnodiging een weinig misleidend te laten zijn maakten we direct aanspraak op flexibiliteit en creativiteit van de deelnemers. Ik vond het zelf zo verrassend om te zien hoeveel energie, plezier en vindingrijkheid bij de projectmanagers naar boven komt als de omstandigheden veilig, uitdagend en uitnodigend zijn. Dat ProRail in werkelijkheid vaak z’n mannetje (m/v) moet staan bleek op deze bijeenkomst te worden
gedragen door de kracht, durf en energie waarmee ze tijdens deze bijeenkomst hun inzet toonden. Een heerlijke opdracht om te mogen uitvoeren!”

je bent offline