Over Dienstapotheek Arnhem

De Dienstapotheek Arnhem en omstreken vervuld de rol van apotheekdienst buiten de reguliere openingstijden van apotheken om. De Dienstapotheek is daarmee uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen. Bij een spoedgeval ontvangen patiënten van de dienstdoende specialist of huisarts een recept voor een medicijn en/of een verbandmiddel, waarvan het gebruik niet kan wachten tot de eigen apotheek geopend is. Dienstapotheek Arnhem heeft locaties in Arnhem, Velp en Zevenaar. Voor meer informatie over Dienstapotheek Arnhem kijkt u op de website van Dienstapotheek Arnhem.

Een agressietraining in de zorg

Naar aanleiding van een tweetal agressie-incidenten ontstond binnen de Dienstapotheek Arnhem de behoefte voor een Agressietraining: Omgaan met Agressie in de Zorg. Apotheker mevrouw Belliot kwam na een korte zoektocht uit bij PAK en heeft in een vrijblijvend gesprek kennis gemaakt met trainer Allard Klok om haar wensen, verwachtingen en beoogde resultaten van de training door te nemen.

De vraag die mevrouw Belliot PAK organisatieontwikkeling stelde was; kunnen jullie een aantal medewerkers van de Dienstapotheek trainen in het omgaan met agressie waarbij de vraag is om assistentes meer zelfvertrouwen te geven en om te weten wat ‘goeie zinnen’ zijn om te kunnen zeggen? Daar is Allard Klok mee aan de slag gegaan. Samen met trainingsacteur Floris van Tilburg is een interactieve en dynamische agressietraining ontwikkeld.

De agressietraining vond begin 2013 plaats en stond in het teken van het herkennen en reguleren van eigen spanning en het kunnen de-escaleren van agressie. Door te weten hoe agressie te de-escaleren winnen de medewerkers zelfvertrouwen. Daarnaast werden er heldere stappen getraind die medewerkers kunnen gebruiken om agressie te laten afnemen.

Opdrachtgever Sheila Belliot – Apotheker

“Na een prettige kennismaking werd het mij al snel duidelijk dat PAK organisatieontwikkeling bekend was met de zorg en de voorkomende problemen bij agressie in de zorg. In de planning van een cursusdatum werd proactief meegedacht om tot een passend voorstel te komen. De apothekersassistenten vonden de cursus zeer professioneel en aansluiten op hun praktijk. Er was een assistente bij die recent een incident had meegemaakt met agressie in de apotheek. Voor haar werkte de Agressietraining zelfs deels therapeutisch.

Het mooiste is dat we als team de tips van PAK met het werkoverleg hebben besproken en dat gemeld werd dat bij een recent agressie-incident in de apotheek de desbetreffende assistente met succes haar aangeleerde technieken heeft gebruikt.”

Projectleider Allard Klok

“Agressie is een heftig onderwerp. Om daar als leidinggevende een training in aan te bieden is een mooie stap. Om vervolgens als deelnemer de training te ervaren is een moedig vervolg. De apotheekassistenten van Dienstapotheek Arnhem hadden helder voor ogen wat ze wilden leren in deze training. Hierdoor konden we goed en direct aansluiten bij de eigen leerdoelen. De inzet van trainingsacteur Floris van Tilburg zorgde voor herkenbare situaties en concrete feedback. Ik heb de dag als enerverend ervaren en heb de deelnemers zien groeien in hun kracht om agressie beter te de-escaleren. Tot slot heb ik de samenwerking met mevrouw Belloit als zeer concreet, realistisch en prettig ervaren. ”

“Ik heb vooral geleerd hoe ik overkom bij de ander en hoe ik een gesprek nog beter kan leiden en beïnvloeden. Ik vond de trainer duidelijk, veel uitleg, veel geleerd.”

Apothekersassistente / Dienstapotheek Arnhem – Agressietraining Omgaan met agressie in de zorg

je bent offline