Binnen verzuimmanagement merkt de medewerker
of hij erbij hoort

Na het programma verzuimmanagement ben je in staat maatwerk van verzuimbegeleiding te maken. Je leert vroegtijdig een verstoorde balans bij uw medewerkers te signaleren, bij ziekmelding de juiste procedures toe te passen en met langdurig zieken een plan van aanpak te schrijven. Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ leer je pro-actief te handelen en de motivatie van jouw medewerkers positief te beïnvloeden.

Goed verzuimbeleid is gericht op contact met de medewerker

Volgens de Wet Poortwachter en de WIA moeten werkgevers een actieve rol spelen in de aanpak van ziekteverzuim terugdringen. Management en leidinggevenden krijgen daarmee de verplichting en verantwoordelijkheid verzuim te beperken en te beheersen. Leidinggeven aan ziekteverzuim en re-integratie betekent zieke medewerkers optimaal begeleiden.

Onze in-company programma’s zijn bedoeld voor teamleiders die het ziekteverzuim op hun afdeling of bedrijf willen terugdringen, kosten willen reduceren en bewust en effectief met verzuimmanagement om willen gaan. U wilt zieke werknemers begeleiden en een plan van aanpak maken voor re-integratie en u wilt dat medewerkers betrokken blijven bij hun werk en zich medeverantwoordelijk voelen voor hun terugkeer.

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.

Contact aanvraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer weten over verzuimmanagement? »

Deelnemers aan onze programma's beoordelen ons met 4.8 van de 5 sterren (309 beoordelingen )

4/5
""Ik vond de training duidelijk, inspirerend, nuttig en kundig. Ik was positief verrast en het zet me op scherp. In de training was er goede communicatie met doelstelling. Het rollenspel was goed en duidelijk neergezet. Ik heb geen verbeterpunten voor de training, ik vond het prima. Trainer Frits was duidelijk en zeer professioneel. Hij gaf mij een vertrouwd gevoel. Rosa is een goede trainingsactrice die onze cliënten zeer goed kon naspelen. Ook in haar feedback was zij professioneel. Rosa gaf mij ook een vertrouwd gevoel waardoor je ondanks dat het een rollenspel is, de praktijk redelijk benaderd word. Deze training heeft mij opgeleverd dat ik in de praktijk ga samenvatten en meer stilte inbouwen en meer doorvragen in gesprekken.""
4/5
""Ik vond de sfeer binnen de training goed en de invulling was open en persoonlijk. De veiligheid was goed ingebed dit maakt meedoen voor mij makkelijk. Ik heb geen verbeterpunten voor de training. Trainer Frits is een prettige persoonlijkheid, duidelijk en to the point. Trainingsactrice Rosa is ook een open en fijne persoonlijkheid. Kon zich goed verplaatsen in de diverse situaties, inleving is groot. Ik heb de tips en tricks (aangepaste procedure) uit de training naast mijn computer/telefoon liggen. Tijdens gesprekken kan ik hier even gebruik van maken en rust in mijn gesprek vinden.""
4/5
""Ik vond het goed dat de training plaats vond in een kleine groep, je hoefde niet op de voorgrond, er werd meegedacht. Ik vond de training duidelijk, inspirerend, nuttig en ik kan er wat mee. Trainer Frits vond ik leuk, enthousiast, probeerde mee te denken. Trainingsactrice Rosa vond ik goed, inspirerend en goede feedback. Ik ga door de training in de praktijk toch een net iets andere vraagstelling hanteren.""
4/5
""Ik vond goed aan de training: de kleine groepen, veel zelf doen, veel interactie. Ik vond de training duidelijk, inspirerend, nuttig, kundig en ik was positief verrast. Trainer Frits is verbaal erg sterk, duidelijk, kort en krachtig, weet heel goed waar hij het over heeft. Trainingsactrice Rosa is een vakvrouw, kon met kleine aanwijzingen in de huid van een medewerker stappen. Een goede aanvulling op de trainer.""
4/5
""Ik vond de training nuttig, met een goede balans tussen theorie en praktische uitvoering. De rollenspellen sloten heel goed aan bij de situatie op het werk. Trainer Frits vond ik prima, goeie regie en laat iedereen aan de beurt komen. Rosa is een goede trainingsactrice, speelt de rollen heel geloofwaardig en geeft duidelijke feedback. Een kundige persoon die duidelijk op onze signalen reageerde en goede tips gaf. Tijdens een oefening bleek dat ik te weinig compassie toonde en te veel invulde. Ik probeer nu meer te luisteren en gevoel te tonen, en vooral goed samen te vatten. Tijdens het rollenspel bleek dat het samenvatten zorgde voor een luisterende en geïnteresseerde medewerker. Ook werd duidelijk dat ik het oogcontact kon verbeteren en het doorvragen en samenvatten niet voldoende gebruikte. Dit geef ik nu extra aandacht.""
4.5/5
""Ik vond de training duidelijk en precies goed; we kregen de ruimte om zelf te oefenen en de groepsgrootte en vertrouwelijke sfeer vond ik prettig. Ik heb dan ook geen verbeterpunten voor deze training. Trainer Frits vond ik erg prettig. Hij is zeer helder in communicatie en bewaken doelstelling / rode draad training. Trainingsactrice Rosa was een erg fijne toevoeging. Kon goed gesprekspartner simuleren en gaf heldere feedback. Deze training heeft mij bewustwording van eigen gedrag in woord en beeldtaal opgeleverd. En gesprekstechnieken en het belang van een open vraag stellen.""
4/5
""Ik vond de transfertraining m.b.t. de training Verzuimmanagement duidelijk, kundig en precies goed. De training was gericht op de werksituatie binnen onze organisatie. Mooi spel tussen trainer en medewerkers (sturen, aangeven, loslaten). En de tijdsduur van de bijeenkomst was ook goed. Ik heb geen directe verbeterpunten. Trainer Frits is goed, krachtig en betrokken.""
4.5/5
""Ik vond de training duidelijk, inspirerend, ik kan er wat mee, nuttig, positief verrast, het zet me op scherp, precies goed, meer van dit en kundig. Ik vind dat er niets beter kon aan deze training, was precies op maat. Het heeft me bewustzijn opgeleverd van wat er dagelijks gebeurt zodat je niet inslaapt.""
3.5/5
""Door de kleine groepjes is er meer aandacht in de training. Ik vond de training prima zo, ik heb geen verbeterpunten. Frits was helder en duidelijk. Oefenen met trainingsactrice Rosa was erg leuk en leerzaam. Ik ga L.S.D. meteen in mijn werkpraktijk toepassen.""
4/5
""Ik vond de training duidelijk, ik kan er wat mee, nuttig en precies goed. De training had een vlot tempo, duidelijke boodschap en was afwisselend van opzet. Frits heeft kennis van zaken. Voor mij was de training een opfrismoment, waarbij ik de vertaling naar de eigen organisatie heb kunnen maken.""
4.5/5
""Ik vond de transfertraining duidelijk, inspirerend, nuttig, kundig, het zet me op scherp en ik was positief verrast. Ik had een hele andere sessie voor ogen. We mochten eigenlijk zelf het cursus dagdeel voor de Teamleiders bepalen en vormgeven. Dit met de nodige discussies en consensus. Erg goed. Iedereen was participant. De transfertraining was meer gericht op het inrichten en vormgeven van de training Verzuim voor de Teamleiders. Er moest dus besloten worden (met de Unitmanagers) wat we de Teamleiders willen bijbrengen en in welke vorm. Waar moet op gelet worden en wat laten we achterwegen, wat zijn de afspraken etc.? Erg goed en mooi om dit blanco met de Unitmanagers op te tuigen. Doordat we zelf onderwerpen aandroegen en hier over debatteerden leek het net of de discussies vrije loop hadden en er even regie kwijt was. Maar iedereen had dezelfde instelling dus trainer Frits had de regie telkens weer terug en bracht ons daarmee naar een hoger level. Ik vind Frits een goede trainer, hij weet waar hij het over heeft, verdiept zich in ons als opdrachtgever en de Teamleiders. Hij wist duidelijk richting te geven aan de probleemstelling. Deze transfertraining heeft voor mij opgeleverd dat we heel druk zijn in de praktijk met ziekteverzuim en we benaderen die nu ook vanuit een ander perspectief. Niet de ziekte maar het gedrag. Dat is het motto. Intensief contact met de zieke medewerker. We leren van elkaar. Dus praat met elkaar, kijk naar elkaar en vraag feedback. Houdt ook vinger aan de pols met de frequentie, het aantal ziekmeldingen, de aard en soort en betrek anderen (BA, personeelsconsulent en Voorvrouw/man) hier ook bij.""

je bent offline