Verandermanagement met lef en in contact

Verandermanagement (of veranderkunde) is het organiseren van verandering. Dat blijkt in de praktijk een hele kunst. Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Onze aanpak is zowel mens- als taakgericht. Onze veranderprogramma’s komen voort uit de PAK veranderscan. We helpen je graag op projectbasis in het succesvol tot stand brengen van veranderingen.

De PAK veranderscan

Voor de PAK veranderscan komt het veranderteam vanuit de organisatie bij elkaar. Het veranderteam bestaat uit leidinggevenden en sleutelfiguren uit de (lijn)organisatie. Professionals uit het primaire proces die óf graag vooroplopen in de verandering óf juist kritisch zijn. Tijdens de PAK Veranderscan bepalen we:

 • Het gemeenschappelijke doel;
 • De richting van de focus (‘de neuzen’). Denk aan klantgericht, innovatiegericht, resultaatgericht, doelgericht, patiëntgericht, enz.;
 • De strategie die nodig is om tot verandering te komen;
 • De kwaliteiten en samenwerkingsverbanden die gevraagd worden van de mensen in de uitvoering.

Verandermanagement heeft invloed op de cultuur van de organisatie. De paradox is dat als je de cultuur wilt veranderen je je niet moet richten op cultuurverandering, maar op strategieverandering. De PAK veranderscan geeft een concreet beeld van het te volgen verandertraject.

Relatie boven communicatie

Verandermanagement heeft succes als men durft te verbinden. Dat gaat verder dan (helder) communiceren alleen. Geen praatjes, het moet écht zijn. In een oprechte relatie met elkaar. Het is niet de communicatie naar de medewerker of leidinggevende maar de relatie met de medewerker of leidinggevende die doorslaggevend is voor succesvol verandermanagement.

Als de leiding zich écht verbindt aan de missie én de organisatie is hij de facilitator van de mensen die dicht bij de klant staan. Het organogram op zijn kop, met de klanten bovenaan en de leiding onderop.

Verandervermogen

Men toont lef door terug te gaan naar de basis: waarde creëren voor de klant vanuit het primaire proces. Hierdoor ligt het initiatief tot verandering niet meer exclusief bij de top, maar vormt het reguliere werk ook een continue bron van verbetering. Zo ontstaat een lerende organisatie, een organisatie met een groot verandervermogen.

“Een door alle medewerkers ‘gedragen’ missie en visie en daadwerkelijk het gevoel hebben dat we er alles aan hebben gedaan om alle medewerkers een bijdrage te laten leveren. Dat heeft PAK organisatieontwikkeling in een goede samenwerking en strakke planning voor elkaar gekregen. Dit is een groot compliment gezien het voorbehoud dat ik had in het voortraject. Mijn collega en ik waren het eens over de noodzaak te komen tot een nieuwe missie en visie maar hoe je dat op een effectieve wijze aanpakt? Het vertrouwen in de aanpak en daarmee in PAK Organisatieontwikkeling ontstond verrassend snel bij de eerste gesprekken. Het resultaat is prachtig, uiteraard om wat er staat maar vooral om hoe het tot stand is gekomen.” Gerard Oud – Lid college van bestuur Clusius College (600 mdw)

Succesfactoren:

 • Veranderen gaat alleen in een cultuur van openheid, veiligheid, en bovenal vertrouwen;
 • Er is geen blauwdruk voor verandering. Verschillende verandermanagement modellen lopen naast elkaar. Maak er geen wiskunde van, het blijft mensenwerk. Een methode als uitgangspunt biedt wel rust en structuur. Wij starten graag vanuit met het model van Kotter.
 • Richt je in het omgaan met weerstand op de intrinsieke motivatie van mensen;
 • Zorg voor balans tussen sturing en zelfsturing. Zelfsturende teams kunnen goed werken mits in alle randvoorwaarden voor zelfsturing wordt voorzien.
 • Zorg ervoor dat iedereen kan uitleggen wat er gaat veranderen (begrip) en waarom het gaat veranderen (noodzaak).
 • Maak de resultaten van alle afdelingen zichtbaar en vier succes, hoe klein ook (Appreciatie Inquiry)
 • Durf te sturen op resultaat; afspraak is afspraak; spreek de mensen erop aan als ze blijven afwachten of geen interesse tonen.

Opleidingen verandermanagement

De hedendaagse manager is voortdurend bezig met veranderingen. Hij krijgt te maken met nieuwe strategieën, afdelingen, producten en rollen. Het kunnen omgaan met verandering is dus van belang. In de opleiding verandermanagement worden de fasen van verandering geïntroduceerd. De deelnemers leren in welke fasen medewerkers tijdens een verandering terecht komen en welke gedragingen daarbij horen. In de opleiding oefenen de deelnemers in het omgaan met weerstand en het uitlokken van verandertaal bij medewerkers.

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.

Contact aanvraag

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer weten over verandermanagement? »

je bent offline