Van feedback worden we beter

De meerwaarde van onze training feedback geven en ontvangen

De training feedback geven en ontvangen is een goede manier om tot een organisatiecultuur te komen waarin men optimaal samenwerkt. Onder samenwerken verstaat PAK organisatieontwikkeling dan ook: beter worden van elkaar en met elkaar.

Feedback wordt nogal eens gezien als ‘een plezierige manier uiten van kritiek’. Die benadering vindt PAK te eenzijdig. Voor ons gaat feedback verder, dieper. In onze benadering wordt degene die feedback geeft én degene die feedback ontvangt er beter van; een win-winsituatie. Het instrument feedback heeft altijd als doel op de samenwerking te verbeteren. Feedback gebruik je van professional tot professional, met gelijkwaardigheid als basis. Het resultaat van de training feedback geven en ontvangen is dat men zichzelf en elkaar gezien en gewaardeerd voelt. Dat genereert veiligheid en werkgeluk in alle geledingen van een organisatie en dat leidt in de regel tot een hogere productiviteit.

In onze training feedback geven en ontvangen leer je om

 • Een situatie op waarde te schatten (analysevermogen, oordeelsvorming);
 • Jou eigen positie en die van de ander te doorzien (inlevingsvermogen, organisatie sensitiviteit);
 • Jezelf kernachtig uit te drukken (mondelinge uitdrukkingsvaardigheid);
 • Te onderzoeken wat de behoeftes zijn van jezelf en de ander in de samenwerking (geweldloze communicatie);
 • Consequenties in te schatten (strategisch inzicht);
 • Een gesprek te kunnen voeren (communicatieve vaardigheden, zoals Luisteren-Samenvatten- Doorvragen (LSD), spiegelen, schakelen tussen communicatieniveaus en SMART afspraken maken).

De training feedback geven en ontvangen van PAK

Iedere organisatie is gebaat bij een open feedback cultuur. Feedbackregels bieden geen duurzame oplossing, maar gevoel voor wat wel en niet werkt bij het geven van feedback is wel een vereiste. Feedback is een boodschap over het gedrag of de prestaties van een ander. Feedback is onmisbaar als een medewerker met anderen samenwerkt.

Om een open feedback cultuur te creëren is het onvoldoende om enkel te leren om feedback te geven. Een open feedback cultuur kun je niet opleggen. Die ontstaat geleidelijk als mensen feedback gaan vragen, weten waarop ze zelf getriggert worden als ze feedback ontvangen en werkelijk voor de samenwerking gaan. Hoe je dat doet en hoe je de kwaliteit van de feedback kunt verhogen in het vragen, geven en ontvangen van feedback leer je in onze training feedback geven en ontvangen. Wij bieden geen ad-hoc interventie, maar leveren met onze programma duurzaam resultaat.

“De training feedback geven en ontvangen vond ik nuttig, vooral om te zien hoe makkelijk, en in korte tijd, je bepaalde situaties anders of beter kunt aanpakken” Connie – Paraveterinair, deelnemer training feedback geven en ontvangen bij Sterkliniek Hillegom

Programma training feedback geven en ontvangen

 • Feedforward. Afstemming verwachtingen. Welke spelregels achten de deelnemers nodig om in een veilige leeromgeving te werken met elkaar? (Lees meer over het nut feedforward).
 • Feedback ontvangen. Uitleg van en oefening met de triggers voor weerstand bij het ontvangen van feedback: inhoud, relatie en identiteit. Het vinden van een ‘common ground’ voor het ontvangen van feedback.
 • Feedback vragen. Hier draaien we het om: waar willen de deelnemers feedback op? Hoe specifieker de feedbackvraag, hoe specifieker de feedback die gegeven kan worden. Dit is de start van het onderling feedback vragen en geven aan elkaar.
 • Feedback geven. We geven bewust geen feedbackregels. Het team stelt zelf de do’s and dont’s op van het geven van feedback. De trainers geven uitleg over het effect van iedere ‘do’ en ‘don’t’ die door het team wordt gedefinieerd.
 • Feedbackcultuur. Aan de hand van door de teamleden aangedragen thema’s begeleiden de trainers in organisatie- of teamopstelling. Deze vorm van systemisch werken versnelt de zoektocht naar oorzaken, dynamieken, voedende en beperkende elementen voor een open feedbackcultuur.

 

“De training feedback geven en ontvangen vond ik nuttig, vooral om te zien hoe makkelijk, en in korte tijd, je bepaalde situaties anders of beter kunt aanpakken” Connie – Paraveterinair, deelnemer training Overtuigend communiceren bij Sterkliniek Hillegom

In de training feedback geven en ontvangen leer je door te doen

In deze interactieve communicatietraining ligt de nadruk op praktische oefening. De deelnemers zijn continu in actie. Zij gaan direct aan de slag met situaties uit hun eigen praktijk. Er wordt uitvoerig stilgestaan bij wat werkt en wat niet werkt in het feedback geven en ontvangen van feedback. Ook binnen de teamtraining leveren we maatwerk. Wat voor de een goed werkt hoeft voor de ander niet op te gaan. We durven dichtbij te komen en begeleiden waar het spannend wordt. PAK Organisatieontwikkeling slaat hiermee de brug tussen begrijpen en daadwerkelijk doen, voor iedereen.

Onze training feedback geven en ontvangen is voor organisaties die beseffen dat de basis van een productieve werksfeer ligt in constructieve communicatie. Deze training feedback geven en ontvangen is voor teams die het gevoel hebben dat er meer te halen valt uit het contact tussen de groepsleden. Deze training is no-nonsense, concreet en output gericht.

Belemmeringen en valkuilen bij het geven van feedback

Om constructief feedback te kunnen geven, is het belangrijk onderscheid te kunnen maken tussen wat iemand ‘doet’ en wie iemand ‘is’. Feedback die begint met “jij bent” suggereert iets van een aanval of beschuldiging en roept in de regel weerstand op.
De grootste inspanning bij het geven van feedback is het objectief kunnen benoemen van gedrag. Waarnemen zonder interpreteren is een kunst op zich!
Pas als de feedbackgever waargenomen gedrag van de ander objectief kan omschrijven, en het effect daarvan helder kan benoemen, zal feedback tot het gewenste effect leiden.

Belemmeringen en valkuilen bij het geven van feedback zijn o.a.:

 • Vooroordelen van de feedbackgever (overtuigingen).
 • Weinig voorbereidingstijd, terugvallen op aannames.
 • Emoties (boosheid, irritatie, ongeduld) overheersen feedbackgever.
 • Onveilige situatie en/of sfeer op de afdeling of in een team.
 • Situaties waarin niet 1 op 1 kan worden gecommuniceerd.

Afweging voor het wel of niet geven van feedback

PAK traint professionals feedback te geven vanuit persoonlijke kracht, met behoud van de relatie. Een kritische houding is daarin belangrijk.

Afwegingen die bij het geven van feedback moeten worden gemaakt:

 • Word ik er beter van?
 • Wordt de ander er beter van?
 • Wordt de organisatie er beter van?

In deze training feedback geven en ontvangen wordt uitgebreid bij persoonlijke belemmeringen en valkuilen stilgestaan. De deelnemers leren nauwgezet hun eigen afwegingen maken. Op de ingebrachte praktijksituaties wordt zorgvuldig gereflecteerd alvorens er mee wordt geoefend.

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.

Contact aanvraag

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer weten over onze training feedback geven en ontvangen? »

Deelnemers van Feedback training beoordelen ons met 4.8 van de 5 sterren (68 beoordelingen )

4/5
"Ik heb de kick-off ervaren als inspirerend. Fijn, dat de doelen en afspraken duidelijk werden gesteld. De trainingsdagen waren zeer intensief. Ik heb duidelijke handvatten gekregen om op een nog doelgerichtere manier feedback te geven en te ontvangen. Frits is een duidelijke en zeer prettige trainer. Hij is bekwaam en geeft ruimte voor eigen inbreng. Weet op een uitstekende manier de vaardigheden duidelijk te maken. Rosa is een geweldige trainingsactrice, die zich goed kan inleven in de verschillende rollen die haar werden toebedeeld. Ook de samenwerking met Frits vond ik uitstekend, een goed duo! De stappen aan de hand van INGE waren voor mij een eye-opener en geven mij de handvatten om een feedbackgesprek te geven en te ontvangen. Waarbij voorbereiding voor mij als zeer belangrijk wordt ervaren. Een feedback gesprek voeren is voor mij duidelijk een ander gesprek geworden dan het hebben van een gesprek met iemand. Waarbij veel oefenen, doen en bewustwording een belangrijk aspect is. Ik ga de stappen van INGE zeker gebruiken om mij voor te bereiden op een feedback gesprek."
4/5
"De daadwerkelijke opbrengst van deze training zal voor mij zijn dat ik me niet meer zo geremd c.q. onzeker voel om iemand aan te spreken op gedrag en houding. Ik vond het een leerzame training, inspirerend, nuttig en het zet met op scherp. Het oefenen in kleine groepjes was heel plezierig en gaf me een veilig gevoel. Het oefenen met de trainingsacteurs is soms confronterend maar bovenal heel leerzaam. Ik voelde me als een vis in het water. Ik vind het een goede zaak dat de werkgever deze training voor het personeel heeft georganiseerd. Wat mij betreft mag er een vervolg op komen. Ik vond oefenen met feedback geven het ‘moeilijkste’ onderwerp. Ik heb geleerd hoe je feedback kunt geven (INGE model) en hoe je, als je vastloopt bij een feedbackgesprek, zelf weer de teugels in handen neemt om het gesprek te vervolgen. Ik ben me meer bewust geworden van mijn eigen houding daarin. Trainer Isa was rustig en verhelderend en ze nam alle tijd voor je. "
4.5/5
"De training was voor mij duidelijk, inspirerend, nuttig! Ik kan er zeker wat mee en heb dat deze weken ook al in praktijk kunnen brengen. De training heeft me op scherp gezet, omdat ik, ondanks dat ik al een Feedback training had gehad (2 jaar geleden), ik positief verrast werd door het hulpmiddel INGE. Bovendien werd de training kundig gegeven door trainer Frits en trainingsactrice Rosa. De kick-off heb ik zeer positief ervaren. Onze leervragen werden besproken en het werd duidelijk waar we tijdens de training aan gingen werken. Het was ook meteen duidelijk dat je er ‘morgen’ al iets aan zou hebben. In de beide trainingsdagen was ruimte voldoende om te oefenen met praktische casussen. De rol van Rosa als acteur was vanaf het begin helder en zeer nuttig. De manier waarop Frits ons begeleidde, weer op de route zette of samenvatte tijdens het oefenen was heel goed. Frits kan goed luisteren en greep in als we vast zaten. Daardoor kon ik steeds voor mezelf helder krijgen hoe ik verder moest, wat ik niet moet doen voortaan en hoe het beter kan. Hij bleef altijd met respect begeleiden. Frits kan goed uitleggen, heldere voorbeelden geven en inspelen op dingen die gebeurden. Rosa kon zich geweldig verplaatsen in de persoon die ze moest spelen. Ze stelde de goede vragen om de persoon te duiden. Met een paar kleine aanwijzingen ‘was’ ze de persoon. Ze bleef ook altijd respectvol in haar rol, maar ook als ze weer “Rosa’ was. Het was altijd duidelijk vanuit welke rol ze reageerde. INGE was zeker de eyeopener van deze training! Ik heb de techniek al gebruikt en zal hier zeker steeds gebruik van maken als ik feedback geef. Hoewel ik LSD al kende, ben ik door de training weer op scherp gezet dat bij het ontvangen van feedback samenvatten het toverwoord is. "
3.5/5
"Ik vond de Feedback training goed, je leert elkaar op een andere manier kennen. Wordt weer even herinnert hoe het ook kan. Ik vond het goed om met elkaar stil te staan bij het onderwerp organisatiecultuur en complimenten geven, vegroot de goodwill. Het oefenen met feedback geven vond ik verhelderend; ik sla snel een paar stappen over. Krachtig communiceren vond ik leerzaam. Ik ga in de praktijk meer stil staan bij wat ik wil overbrengen klopt met hoe ik me uit. Je weet wat je kunt bereiken als je voorbedacht praat met iemand. Niet vermijden maar erop af gaan. "
4.7/5
""Ik vond de workshop heel verfrissend. In het begin was ik wat sceptisch, want ik vroeg me af hoe reëel het was om die gesprekstechnieken toe te passen en het gesprek toch soepel te laten verlopen. Maar na een aantal rollenspellen en voornamelijk het onderwerp ‘feitelijk gedrag’ kreeg ik een aantal inzichten om mijn gesprekstechniek onder de loep te nemen. Trainer Frits is zeer open met zijn communicatie, vriendelijk, en geeft een training met een grapje. Door middel van voorbeelden geeft hij een duidelijke spiegel voor. In de praktijk pas ik nu mijn gesprekstechniek wat aan om feitelijk gedrag te onderscheiden van de eigen invulling die ik er voorheen aan gaf. De workshop geeft in duidelijke taal aan welke stappen er genomen kunnen worden en daarbij geeft Frits handige, bruikbare tools en handvatten om in de praktijk te brengen.""
4.7/5
""Tijdens de kick-off was het prettig om alvast de trainer en medecursisten te ontmoeten. Ook nuttig dat de persoonlijke doelen toen al geformuleerd werden, als dat op de 1e cursusdag nog had gemoeten had dat veel tijd gekost en dat zou zonde zijn geweest. Ik vond de beide trainingsdagen zeer goed en inspirerend. Er was veel ruimte om te oefenen, om je twijfels uit te spreken. Je kon goed vanuit je eigen persoon oefenen met feedback geven. Trainer Frits is goed, duidelijk in de instructies en in staat een veilige sfeer te creëren. En ook trainingsactrice Rosa is goed: ze kon aan de hand van onze omschrijvingen goed situaties neerzetten waar we mee konden oefenen. Ook kon ze goed ons een inkijkje in de gedachten van de ander geven. Ik heb nu handvatten hoe ik feedback kan geven. Hierdoor voel ik mij zekerder in het geven van feedback en zal ik het ook vaker doen. Daarnaast weet ik nu waar voor mij de valkuilen liggen in het geven van feedback. Ik vond de training kundig, inspirerend, duidelijk, nuttig, ik kan er wat mee, ik was positief verrast en ik kan er wat mee.""
4.6/5
""Ik vond de workshop precies goed, nuttig, inspirerend, duidelijk en ik kan er wat mee. De workshop was wel anders dan ik van tevoren had verwacht maar voor de groep was het een waardevolle workshop. Ik vind Frits een goede trainer die de situatie goed kan inschatten en per situatie zich kan aanpassen zonder daarbij het programma en dus het doel uit het oog te verliezen. We gaan nu in de praktijk op individuele basis gesprekken aan en afspraken maken om het geven van feedback een vast onderdeel te laten zijn van ons werk en onze samenwerking. Ik zie als gevolg van deze workshop het teamgevoel toenemen en ook de bewustwording naar elkaar neemt toe.""
4.7/5
""De training sloot aan bij mijn leerdoel, en de aanpak/werkwijze van de trainer en de acteur waren zeer goed. Ik vond de trainer inzichtvol. Bastiaan legt goed de vinger op de juiste plek en stelt de juiste vragen. Hij creëert ook een prettige sfeer. Trainingsactrice Barbara gaf nuttige adviezen en individuele aanwijzingen over hoe de feedback beter kan. Zij is, vond ik, ook goed in staat om een abstracte versie van de voorgestelde personages te spelen. Ik vond de training leerzaam. Hoe ik me had voorgesteld dat je feedback zou moeten geven was anders dan hoe het ons werd geleerd, dus dat was vooral leerzaam. Ik vond verder zowel de 1 op 1 oefeningen met de actrice nuttig, als het kijken naar hoe anderen deze oefeningen doen en wat zij beter kunnen doen. ""
4.6/5
""Ik vond de training nuttig, duidelijk, leuk, inspirerend, grappig, leerzaam en precies goed. Trainer Bastiaan is deskundig. Hij zorgde ervoor dat iedereen aan bod kwam en verdeelde de tijd en aandacht goed. Barbara is een goede trainingsactrice, zij kan veel verschillende types spelen. Knap hoe zij met ogenschijnlijk gemak met teksten over fictieve situaties op onze werkvloer op de proppen kwam. De aanpak/werkwijze van de trainer en acteur was zeer goed en de training sloot aan bij mijn leerdoel.""
4/5
""Ik vond de training duidelijk, nuttig en precies goed. De verscheidenheid aan opdrachten en voldoende interactie vond ik goed aan de training. Trainer Allard deed zijn werk goed. Ik had het geluk om in de training eens niet met mijn eigen ploeggenoten te zitten, positief bedoeld. Zo hoor je weer eens nieuwe dingen waar je weer wat van kan opsteken. Zeker als dit is met collega’s waarmee je eigenlijk nooit in de ploeg samenwerkt. Allard is een kundig en prettige trainer die kennis van zaken heeft. Hij weet tijdig te schakelen en bij te sturen daar waar dit nodig is.""
4/5
""Ik was niet bij de kick-off van deze training. De uitzondering die ik hiermee was werd van jullie kant goed opgepakt. Het contact via mail en telefoon was aangenaam en de opdrachten waren duidelijk, zo heb ik de eerste trainingsdag goed aan kunnen sluiten. Hoewel ik dus later ben ingestapt voelde ik mij welkom. De sfeer was rustig en ontspannen. Ik had een goede aansluiting met de opdrachten (doelen). Ik had niet verwacht dat feedback geven zo moeilijk is. Een echte eye-opener. Eén woord kan het gesprek al kantelen in positieve of negatieve zin. Daarom is de voorbereiding heel belangrijk en ook het waarom van het gesprek. Dus ik ga de gesprekken goed voorbereiden. Ook de dramadriehoek is een eye-opener. Ik doorzie nu beter hoe de verhoudingen kunnen liggen.
Heel fijn. Inzicht gekregen. Eerst goed voorbereiden, duidelijk doel voor ogen hebben. Daarna kan er een gesprek plaats vinden. Gesprek is gelijkwaardig. Veel oefenen baart kunst. Voor nu ben ik nog bewust onbekwaam. Trainer Frits is een rustige en positieve man. Hij heeft mij het gevoel gegeven dat ik dit kan. Ook toen ik zelf nog dacht van niet. Motiverend. Trainingsactrice Rosa is een fijn mens, positief en inspirerend. Knap hoe zij haar rol pakte. Deze manier is zo goed gekozen. Best wel spannend maar het geeft zoveel inzicht als iemand vertelt hoe de boodschap binnenkomt. Zo pak ik het nu ook aan in het oefenen. Ik vraag heel duidelijk van tevoren of diegene op wil letten op wat hij/zij voelt bij mijn boodschap.""
4.7/5
""Nuttig, inspirerend, duidelijk, meer van dit, kan ik wat mee, positief verrast, zet me op scherp, kundig. De Kick-off was voor mij een openbaring, zoals Frits me op me gemak stelde. Duidelijke afspraken werden er gemaakt. En het was voor mij duidelijk hoe de komende trainingsdagen er ongeveer zouden uitzien. De beide trainingsdagen waren pittig, maar ik heb heel, heel veel geleerd. En ik zou hier nog wel wat langer mee bezig willen zijn. De andere mensen in de groep hadden al eens eerder iets met Feedback gedaan en ik alleen een paar uurtjes in een soort van workshop op school, waarvan ik de uitleg moeilijk vond. Frits vond ik een prima trainer. Hij is aardig en betrokken. Hij was duidelijk in zijn uitleg en afspraken en hield ons daar ook aan.
Wat voor mij heel belangrijk was dat ik me veilig voelde. Rosa is een prachtige, kundige trainingsacteur. Daarnaast ook heel aardig en zeer inlevend in onze “problemen”. Heel knap hoe zij dit oppakte. Ook bij haar voelde ik me veilig. Een eye-opener voor mij was: dat ik met een goede gedegen voorbereiding en als ik rustig blijf, vertrouwen kan hebben in mezelf om een feedback gesprek aan te gaan. Mede ook door de handvaten ( INGE en LSD ) die we hebben aangeleerd en aangereikt door Frits en Rosa, onze trainer / acteur. Ook Feedback ontvangen zal ik met meer vertrouwen tegemoet zien, als dat nodig mocht zijn.""
4.6/5
""Ik vond de training nuttig en kundig. De training begon met een dag waarbij ruimte was voor zelfreflectie. De tweede was een leuke trainingsdag waarin ook de grenzen van feedback duidelijk werden. Ik vond het goed om met collega’s van andere afdelingen van gedachten te wisselen. De training was goed; ik heb geen verbeterpunten. Allard is een prettige, scherpe trainer met een goed inlevingsvermogen. Hij gaf voldoende ruimte voor discussie en wist door gericht doorvragen de situatie voor iedereen te verduidelijken. De daadwerkelijke opbrengst van deze training zal voor mij beter contact met collega’s van andere afdelingen zijn.""
3.7/5
""Ik vond de training inspirerend en ik kan er wat mee. De trainer vond ik prima.""
4/5
""De daadwerkelijke opbrengst van deze training zal voor mij een beter contact met collega’s van andere afdelingen zijn, ik vond het fijn om met collega’s van andere afdelingen een dag op te trekken. Trainer Allard kon de groep goed bij de les houden. Voor mij was de training oke’, ik heb geen verbeterpunten. Iedereen kreeg ruimte genoeg om zijn ideeën te verduidelijken. Er was ruimte voor iedereen om te discussiëren. Verder vond ik de training duidelijk, nuttig en kundig.""
5/5
""Ik heb de training als intensief maar zeer inspirerend en nuttig ervaren. De twee hele dagen waren weliswaar lang maar ik had geen uitgeput gevoel aan het eind van de dag, wel een vol hoofd, vol zin. Vaak cursussen gehad tijdens studiedagen maar deze vind ik echt heel toepasbaar en nuttig en nog inspirerend ook. De Kick-off was een prima middag, het zorgde ervoor dat ik zin en reikhalzend uit keek naar de twee hele dagen. Het was prettig dat we maar met zo weinig mensen waren, dat maakte dat er heel snel een sfeer van vertrouwdheid ontstond; dat bleek ook wel uit het feit dat het bij sommige mensen veel emoties losmaakte. Ook konden we door de kleine groep ruimschoots oefenen met de actrice. Met name de tweede dag heb ik als behoorlijk intensief ervaren ook weer door de emoties bij anderen, dat had ook zijn weerslag op mij merkte ik toen ik naar huis reed. De eerste stappen zijn nu gezet, nu nog in de praktijk brengen. Frits is een fijne man, die iedereen goed tot zijn recht liet komen. Hij bewaakte goed de grenzen van zowel het onderwerp als de mensen, er werd niet onnodig uitgeweid, maar daar waar nodig gingen we dieper op het onderwerp in.""
3.6/5
""Ik vond de training en trainer Frits duidelijk, hij zette mij aan het denken. Ik kan er wat mee, Frits gaf aan de hand van voorbeelden aan hoe je feedback kan geven en wat de valkuilen zijn. Ik zal door de workshop nu minder lang wachten met het geven van feedback en proberen deze zonder vooroordeel te geven. De workshop zet me op scherp; ik was mezelf er niet van bewust dat ik feedback gaf met al een vooroordeel. Ik ben positief verrast door de workshop.""
3.6/5
""Ik kijk positief terug op de feedback training, ik ben er met een open instelling ingegaan en heb er zeker wat van opgestoken. De tweede trainingsdag was een goed vervolg van de eerste dag. Trainer Allard maakte op mij een goede indruk.""

je bent offline