Van feedback worden we beter

De meerwaarde van onze training feedback geven en ontvangen

De training feedback geven en ontvangen is een goede manier om tot een organisatiecultuur te komen waarin men optimaal samenwerkt. Onder samenwerken verstaat PAK organisatieontwikkeling dan ook: beter worden van elkaar en met elkaar.

Feedback wordt nogal eens gezien als ‘een plezierige manier uiten van kritiek’, maar die benadering vindt PAK te eenzijdig. Voor ons gaat feedback verder, dieper, want in onze benadering wordt degene die feedback geeft én degene die feedback ontvangt er beter van; een win-winsituatie. Het instrument feedback heeft altijd als doel op de samenwerking te verbeteren. Feedback gebruik je van professional tot professional, met gelijkwaardigheid als basis. Het resultaat van de training feedback geven en ontvangen is dat men zichzelf en elkaar gezien en gewaardeerd voelt. Dit genereert dan ook veiligheid en werkgeluk in alle geledingen van een organisatie en dat leidt in de regel tot een hogere productiviteit.

De training feedback geven en ontvangen van PAK

Iedere organisatie is gebaat bij een open feedback cultuur. Voor een open feedback cultuur is het onvoldoende om enkel te trainen op feedback geven met behulp van zogenaamde feedbackregels. Je kunt een open feedback cultuur niet opleggen. Wat wel kan is feedback zodanig organiseren dat feedback vragen, feedback geven en ontvangen structureel plaatsvindt. Dan wordt het vanzelfsprekend voor alle teamleden. Hoe je dat doet en hoe je de kwaliteit van de feedback kunt verhogen leer je in onze programma voor teamontwikkeling: Feedbackcirkels®. Feedbackcirkels® is geen ad-hoc interventie, maar een circulair proces met 7 onderdelen die leiden tot duurzame verbetering. Het succes van Feedbackcirkels® ligt besloten in het samen doelen stellen, samen leren en samen resultaten vieren. Met samen bedoelen we het hele team, dus inclusief de teamleider. Onze teamcoaches faciliteren met Feedbackcirkels® een manier van werken waarin reflectie en actie elkaar écht versterken.

“De training feedback geven en ontvangen vond ik nuttig, vooral om te zien hoe makkelijk, en in korte tijd, je bepaalde situaties anders of beter kunt aanpakken” Connie – Paraveterinair, deelnemer training feedback geven en ontvangen bij Sterkliniek Hillegom

Programma training feedback geven en ontvangen

Onze training bestaat uit 7 onderdelen. Je leert hierin

  • Feedup bepalen – wat is ons gezamenlijke doel?;
  • Feedbacktriggers herkennen – Wat staat ons in de weg om te leren van elkaar?;
  • Feedforward afstemmen – Wat verwachten we van elkaar?;
  • Feedbackbronnen kiezen – Voor wie doen we het en aan wie gaan we feedback vragen?;
  • Feedbackvraag formuleren – Wat zijn de beste vragen die we kunnen stellen die leiden tot voedende feedback?;
  • Feedback ophalen – Hoe voeren we het goede gesprek over de samenwerking?
  • Teamfeed oogsten – Wat leren we van alle opgehaalde feedback en hoe kunnen we onze (ontwikkel)doelen scherper stellen?

“De training feedback geven en ontvangen vond ik nuttig, vooral om te zien hoe makkelijk, en in korte tijd, je bepaalde situaties anders of beter kunt aanpakken.” Connie – Paraveterinair, deelnemer training Overtuigend communiceren bij Sterkliniek Hillegom

In een training leer je door te het te doen

In deze interactieve communicatietraining ligt de nadruk op praktische oefening. De deelnemers zijn daarom continu in actie en gaan direct aan de slag met situaties uit hun eigen praktijk. Er wordt dan ook uitvoerig stilgestaan bij wat werkt en wat niet werkt in het geven en ontvangen van feedback. Ook binnen de teamtraining leveren we maatwerk, want wat voor de een goed werkt hoeft voor de ander niet op te gaan. We durven dichtbij te komen en begeleiden waar het spannend wordt. Daarmee slaat PAK   de brug tussen begrijpen en daadwerkelijk doen, voor iedereen.

Onze training feedback geven en ontvangen is voor organisaties die beseffen dat de basis van een productieve werksfeer ligt in constructieve communicatie. Daarom is deze training feedback geven en ontvangen voor teams die het gevoel hebben dat er meer te halen valt uit het contact tussen de groepsleden en stakeholders. Deze training is no-nonsense, concreet en output gericht.

Belemmeringen en valkuilen bij het geven van feedback

Om constructief feedback te kunnen geven, is het ook belangrijk onderscheid te kunnen maken tussen wat iemand ‘doet’ en wie iemand ‘is’. Feedback die bijvoorbeeld begint met “jij bent” suggereert iets van een aanval of beschuldiging en roept in de regel weerstand op. De grootste inspanning bij het geven van feedback is het objectief kunnen benoemen van gedrag. Waarnemen zonder interpreteren is een kunst op zich! Pas als de feedbackgever waargenomen gedrag van de ander objectief kan omschrijven, en het effect daarvan helder kan benoemen, zal feedback tot het gewenste effect leiden.

Belemmeringen en valkuilen bij het geven van feedback zijn onder andere:

 • Vooroordelen van de feedbackgever (overtuigingen);
 • Weinig voorbereidingstijd, terugvallen op aannames;
 • Emoties (boosheid, irritatie, ongeduld) overheersen feedbackgever;
 • Onveilige situatie en/of sfeer op de afdeling of in een team;
 • Situaties waarin niet 1 op 1 kan worden gecommuniceerd.

Afweging voor het wel of niet geven van feedback

PAK traint professionals feedback te geven vanuit persoonlijke kracht, met behoud van de relatie. Een kritische houding is dan essentieel.

Afwegingen die bij het geven van feedback moeten worden gemaakt zijn bijvoorbeeld:

 • Word ik er beter van?
 • Wordt de ander er ook beter van?
 • En wordt de organisatie er beter van?

In deze training feedback geven en ontvangen wordt uitgebreid bij persoonlijke belemmeringen en valkuilen stilgestaan. Bijvoorbeeld door het zorgvuldig reflecteren op ingebrachte praktijksituaties om er vervolgens met nieuwe manieren van feedback te oefenen. Uiteindelijk leren de deelnemers nauwgezet hun eigen afwegingen maken.

Meer weten over onze training feedback geven en ontvangen? »

Deelnemers van Feedback training beoordelen ons met 4.8 van de 5 sterren (687 beoordelingen )

4/5
"Ik heb de kick-off ervaren als inspirerend. Fijn dat de doelen en afspraken duidelijk werden gesteld. De trainingsdagen waren zeer intensief. Ik heb duidelijke handvatten gekregen om op een nog doelgerichtere... Lees verder
5/5
"De Feedbacktraining heb ik positief ervaren, voor mij een mooie gelegenheid om collega's beter te leren en weer eens na te denken over het geven van feedback. Trainers Bastiaan en Marja zijn prettige... Lees verder
4/5
"De daadwerkelijke opbrengst van deze training zal voor mij zijn dat ik me niet meer zo geremd c.q. onzeker voel om iemand aan te spreken op gedrag en houding. Ik vond het een leerzame training, inspirerend,... Lees verder
4.5/5
"Erg prettig en open workshop Feedback. De daadwerkelijke opbrengst is voor mij bewust bezig zijn met het afronden van gesprekken. Hebben we elkaar goed begrepen? Ik vond trainer Rosa goed en leuk. Gebruikte... Lees verder
4/5
"De trainingsdag Feedback geven en ontvangen vond ik goed en nuttig. Facilitator Marianne had niet zo'n grote rol tijdens de dag maar ze deed het goed. Trainingsacteur Raoul, waarmee we in de middag in... Lees verder
4.5/5
"De training was voor mij duidelijk, inspirerend en nuttig! Ik kan er zeker wat mee en heb dat deze weken ook al in praktijk kunnen brengen. De training heeft me op scherp gezet omdat ik, ondanks dat ik... Lees verder
4.5/5
"De Feedbacktraining heb ik als zeer positief ervaren. Trainer Bastiaan vond ik zeer goed. De daadwerkelijke opbrengst van de Feedbacktraining is voor mij dat ik beter contact heb met de collega's uit... Lees verder
3.5/5
"Ik vond de Feedbacktraining goed, je leert elkaar op een andere manier kennen. Wordt weer even herinnert hoe het ook kan. Ik vond het goed om met elkaar stil te staan bij het onderwerp organisatiecultuur... Lees verder
4/5
"De workshop Feedback heb ik positief ervaren, goede docent, goede groep en veel ruimte voor eigen inbreng. Als betrokkene bij onze Academie heb ik een goed beeld gekregen van de inhoud en de opbrengsten... Lees verder
4.5/5
"Ik vond de workshop Feedback heel verfrissend. In het begin was ik wat sceptisch want ik vroeg me af hoe reëel het was om die gesprekstechnieken toe te passen en het gesprek toch soepel te laten verlopen.... Lees verder
3.5/5
"Door organisatorische omstandigheden was de start rommelig maar facilitator Floris heeft het goed improviserend opgepakt. Floris is kundig en het was leerzaam en niet saai. De trainingsacteur in de mdidag... Lees verder
4.5/5
"Tijdens de kick-off was het prettig om alvast de trainer en medecursisten te ontmoeten. Ook nuttig dat de persoonlijke leerdoelen toen al geformuleerd werden, als dat op de 1e cursusdag nog had gemoeten... Lees verder
4.5/5
"Ik vond de workshop Feedback precies goed, nuttig, inspirerend, duidelijk en ik kan er wat mee. De workshop was wel anders dan ik van tevoren had verwacht maar voor de groep was het een waardevolle workshop.... Lees verder
4.5/5
"Super leuk, de splitsing in 2 delen vond ik een goed idee, de trainingsdag Feedback geven en ontvangen vloog voorbij. Ik had trainingsacteur Gerard in de middag, hij deed het prima. Ik heb een kort verslag... Lees verder
4.5/5
"De training sloot aan bij mijn leerdoel, en de aanpak/werkwijze van de trainer en de acteur waren zeer goed. Ik vond trainer Bastiaan inzichtvol. Hij legt goed 'de vinger op de juiste plek' en stelt de... Lees verder
4.5/5
"Ik vond de training nuttig, duidelijk, leuk, inspirerend, grappig, leerzaam en precies goed. Trainer Bastiaan is deskundig. Hij zorgde ervoor dat iedereen aan bod kwam en verdeelde de tijd en aandacht... Lees verder
4/5
"De verscheidenheid aan opdrachten en voldoende interactie vond ik goed aan de training. Trainer Allard deed zijn werk goed. Ik had het geluk om in de training eens niet met mijn eigen ploeggenoten te... Lees verder
4/5
"Ik was niet bij de kick-off van deze training. De uitzondering die ik hiermee was werd van jullie kant goed opgepakt. Het contact via mail en telefoon was aangenaam en de opdrachten waren duidelijk, zo... Lees verder
4/5
"Tijdens de workshopreeks 'Zinvolle gesprekken' heb ik de workshop 'Heb je even voor mij? (Feedback) gevolgd. Door deze workshop houd ik mij vast aan het feedbackmodel INGE. Die structuur helpt echt bij... Lees verder
4/5
"Ik ben positief over de training Feedback geven en ontvangen. Heengegaan met het idee dat zo’n dag helemaal niet uitkomt voor de feestdagen maar ik kon dat ook vergeten op de dag. Trainer Allard vond... Lees verder
3.5/5
"De trainingsdag Feedback geven en ontvangen heb ik ervaren als een waardevolle en leuke opfrisser. De daadwerkelijke opbrengst zal voor zijn om meer te oefenen met een collega en vooral het LSD principe... Lees verder
4.5/5
"Nuttig, inspirerend, duidelijk, meer van dit, kan ik wat mee, positief verrast, zet me op scherp, kundig. De Kick-off was voor mij een openbaring, zoals trainer Frits me op me gemak stelde. Duidelijke... Lees verder
4.6/5
"Ik vond de training nuttig en kundig. De training begon met een dag waarbij ruimte was voor zelfreflectie. De tweede was een leuke trainingsdag waarin ook de grenzen van feedback duidelijk werden. Ik... Lees verder
4/5
"De workshop 'Heb je even voor mij? (Feedback geven/ontvangen) heeft mij positief verrast: ik vond de workshop inspirerend, nuttig en het zet me op scherp. De opbouw van theorie naar praktijk vond ik goed... Lees verder
4/5
"De workshop 'Heb je even voor mij?' (Feedback) was voor mij lang genoeg (2,5 uur) om de aandacht erbij te houden. De groep was ook leuk gemengd (verschillende afdelingen)."


... Lees verder
4/5
"De workshop 'Kennismaken met Feedback' was anders dan ik van te voren had verwacht maar voor het groepsgebeuren was het een waardevolle workshop. Ik vind Frits een goede trainer die de situatie goed kan... Lees verder
4/5
"De daadwerkelijke opbrengst van deze training zal voor mij een beter contact met collega’s van andere afdelingen zijn, ik vond het fijn om met collega’s van andere afdelingen een dag op te trekken.... Lees verder
5/5
"Ik heb de training als intensief maar zeer inspirerend en nuttig ervaren. De twee hele dagen waren weliswaar lang maar ik had geen uitgeput gevoel aan het eind van de dag, wel een vol hoofd, vol zin.... Lees verder
3.5/5
"Ik vond de workshop Feedback en trainer Frits duidelijk, hij zette mij aan het denken. Ik kan er wat mee, Frits gaf aan de hand van voorbeelden aan hoe je feedback kan geven en wat de valkuilen zijn.... Lees verder
3.5/5
"Ik kijk positief terug op de Feedbacktraining, ik ben er met een open instelling ingegaan en heb er zeker wat van opgestoken. De tweede trainingsdag was een goed vervolg van de eerste dag. Trainer Allard... Lees verder
4/5
"Ik vond de workshop Feedback heel leerzaam. Ik zal er sterker door in mijn schoenen staan. Trainer Rosa is supergoed."

... Lees verder

je bent offline