Wat is supervisie?

Supervisie is een methode om met collega’s te leren van vraagstukken en successen uit de dagelijkse praktijk om zo te komen tot effectiever gedrag en functioneren. De supervisie wordt begeleid door een expert van buitenaf, een supervisor. De supervisoren van PAK organisatieontwikkeling zijn ervaren en expert op het gebied van samenwerken en leiderschap.

Supervisie behelst meer dan een “goed gesprek over het werk”. Het is reflecteren met en feedback geven naar elkaar, gericht op professionalisering, deskundigheidsbevordering en kwaliteitsbewaking of ontwikkeling. Het is een manier om te komen tot intercollegiale consultatie. Zo kan supervisie na verloop van tijd overgaan in intervisie, waarbij de rol van de supervisor wordt ingevuld door iemand uit de groep zelf.

Supervisie is een bijeenkomst die met regelmaat plaats vindt ten aanzien van werkproblemen. Je werkt in een leergroep bestaande uit gelijken, collega’s, binnen een gezamenlijke vastgestelde structuur die tot oplossingen probeert te komen (in de zin van gedragsverandering ten opzichte van de probleemsituatie) in een autonoom, ervaringsgericht leerproces. In die zin is supervisie anders dan coaching of een vaardigheidstraining. Bij coaching wordt in een vastgesteld aantal sessies gewerkt naar de oplossing van iemands probleem. Supervisie en intervisie hebben een continu karakter. In een vaardigheidstraining wordt een specifieke vaardigheid aangeleerd, waar in een supervisie het probleemoplossend vermogen en het vermogen om te ontwikkelen worden vergroot.

Leren van elkaars werkproblemen

Supervisie is een proces van “levend leren”, dat zich niet volgens voorgeschreven wetjes en regeltjes ontwikkelt. Het staat dicht bij de mensen die op eigen kracht, vertrouwend op elkaars deskundigheid, willen leren met en van elkaar vanuit hun ervaringen.
De belangrijkste effecten van supervisie zijn, dat men collegae leert kennen en vertrouwen, men praat met en luistert naar elkaar. Men leert van elkaars ervaringen en creativiteit. Men ondervindt collegiale ondersteuning bij het moeilijke werk, ook buiten de intervisiegroep. En men leert eigen sterke en zwakke kanten kennen en leert een gedragsrepertoire ontwikkelen dat gericht is op verandering; men krijgt inzicht in zichzelf.

Wanneer kun je het gebruiken?

Supervisie kan in uiteenlopende situaties en voor verschillende soorten vragen worden gebruikt. Enkele voorbeelden:

  • het samenwerken aan vraagstukken uit de dagelijkse praktijk;
  • het werken aan problemen die deelnemers persoonlijk aangaan;
  • het toetsen van individuele percepties van het probleem, om van daaruit het probleem te verhelderen, hanteerbaar te maken en mogelijkheden voor actie te onderzoeken;
  • het oplossen van problemen met behulp van verschillende deskundigheden en ervaringen;
  • het verwerven van inzicht in het eigen handelen en het genereren van nieuwe alternatieven.

Hoe werkt het…

De deelname aan een supervisie of intervisie is vrijwillig. De methodiek en doelen zijn helder voor iedereen. Er geldt vertrouwelijkheid en elke groep stelt zelf de regels vast. Hiermee wordt de veiligheid en ruimte gecreëerd om te experimenteren. Iedereen heeft recht op tijd, naar ieder wordt (zonder onderbrekingen) geluisterd. Men ondersteunt elkaar en daagt elkaar uit, maar er worden geen oordelen uitgesproken.

Rollen en verantwoordelijkheden

De supervisor is procesbegeleider. De procesbegeleider biedt veiligheid, evenredige verdeling van aandacht en een constructieve sfeer. Hij ondersteunt de vraaginbrenger en het leerproces van de groep en beschikt over de juiste communicatieve vaardigheden. Hij is verantwoordelijk voor de procedures, tijdsbewaking en structuur en heeft kennis van intervisiemethoden. Een supervisor van PAK organisatieontwikkeling heeft daarnaast kennis van en is vaardig in het gebruik van technieken uit de NLP, Transactionele analyse en systemisch werken.

De deelnemers nemen actief deel, luisteren naar elkaar, zijn ondersteunend en dienend aan de vraaginbrenger, groep en het proces en hebben recht op tijd en aandacht.

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.

Contact aanvraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer weten over supervisie? »

Deelnemers van Training Supervisie beoordelen ons met 4 van de 5 sterren (6 beoordelingen )

4.5/5
"De trainingssessie De cirkels met basis overtuigingen vond ik het meest interessant: je hebt jezelf een eigenschap aangeleerd (om te overleven) die gebaseerd zijn op een basisovertuiging maar deze eigenschap zit je nu ‘in de weg’. Om deze eigenschap te veranderen moet je onderzoeken op welke overtuiging deze gebaseerd is en deze overtuiging herzien. Ik kwam tijdens deze training tot een heel mooi nieuw inzicht over mezelf. Iets waar ik nog nooit zo over nagedacht had en waardoor ik ineens mijn ‘eigenschap’ beter begreep. Tijdens deze training vond ik de dynamiek in de groep ook erg prettig omdat je merkte dat iedereen zich bloot durfde te geven. Ik vond de manier waarop trainer Bastiaan de training inrichtte erg prettig. Door elke keer te kijken wat er op dát moment bij ons speelt en waar wij behoefte aan hebben waren alle trainingen relevant en leerzaam. Daarbij voel je je bij Bastiaan op je gemak waardoor je jezelf ook bloot durft te geven. Wat ik prettig vond aan de trainingen van trainer Barbara was dat ze vlot en concreet waren. De rollenspellen die we met Barbara deden waren voor mij tot 2x toe goede voorbereiding op een lastig gesprek met een zorgverlener en een projectcoördinator binnen een ziekenhuis. "
4.5/5
"Ik vond de trainingssessies noodzakelijk, verdiepend, persoonlijk en inzicht gevend. Ik vond de sessies praktisch en aansprekend, toepasbaar in het leven omdat de cases uit het (werkende) leven werden aangeleverd. De trainers Bastiaan en Barbara stelden ons op het gemak en schiepen een sfeer waarin we elkaar vertrouwden, ook de collega’s onderling. Ik vind dat Bastiaan rust uitstraalt en tegelijkertijd heel energiek is. Hij kwam niet met een expliciete agenda naar de training maar liet gebeuren wat er gebeurde en haakte dan in met vragen of observaties. Ik vind deze methode prettig. Verder vind ik dat hij je uitdaagt maar ook grenzen bewaakt. Prettige trainer. Ik vind Barbara een heel open, eerlijke en leerzame trainer. Barbara kwam met een meer gestructureerd programma expliciet op basis van theorie, waarin het geleerde in stapjes toegepast kon worden en elke keer iets meer werd toegevoegd. Ik kon er praktisch mee aan de slag en heb dat ook gedurfd. Door de trainingssessies heb ik meer inzicht gekregen in mijzelf, mijn patronen en overtuigingen. Ik ben ik en de ander is de ander en die kan ik niet veranderen. Als ik mijn relatie met andere personen wil veranderen dan moet ik de eerste stap willen zetten en over mijn schaduw heen springen. Het blijkt vaak dat het vooraf enger is dan dat het achteraf eigenlijk was. Ik durf nu meer, ik kan beter wegblijven van oordelen en ik merk dat openstaan helpt om vooruit te komen. Dank Bastiaan en Barbara! "
4.5/5
"De sessies waren open en bevrijdend. Door de opgedane kennis en oefening voel ik me zelfverzekerder en krachtiger. Trainer Bastiaan daagt je uit om verder te kijken dan je neus lang is. Bastiaan inspireert je om niet in een bepaalde situatie of patroon te blijven hangen, maar om door reflectie, je grenzen en beperkingen te verleggen, wat in contact zijn met anderen betreft. Bijvoorbeeld door je uit te nodigen om na te denken over je onderliggende behoefte voordat je een bepaalde confrontatie aangaat. Bij de training bij trainer Barbara voelde ik mij veilig. Zij is qua uiting van haar persoonlijkheid warm en authentiek en onthult ook anekdotes uit haar eigen leven. Barbara heeft aan de hand van onze aangedragen casussen bij elke sessie een stukje theorie onthuld, totdat wij een aardige toolbox hadden. De meest waardevolle tool voor mij ging over issues adresseren op het juiste betrekkingsniveau (inhoud – proces – relatie – emotie). Ik heb door de verschillende theorieën die gepresenteerd zijn door Barbara en Bastiaan een concrete toolbox om moeilijke situaties te tackelen en om te reflecteren hoe en waarom ik in specifieke situaties handel. Door deze inzichten merk ik dat ik effectiever ben in mijn communicatie. Daarnaast geeft het hebben van een toolbox en het daarmee geoefend hebben, mij überhaupt al meer zelfvertrouwen. Vroeger had ik de neiging lastige situaties uit de weg te gaan en nu ga ik de uitdaging met vertrouwen aan. "
4.5/5
"Ik vond de trainingssessies heel goed, ze vulden elkaar heel goed aan en er was veel ruimte om te leren en te werken aan je persoonlijke issues. De sfeer was heel open en veilig. Trainer Bastiaan laat zien waar je patronen zitten die je in je leven hebt opgedaan en dat je deze patronen niet meer nodig hebt en je nu in de weg zitten. Hij geeft handreikingen hoe je daar mee om kunt gaan om ze uiteindelijk achter je te laten of er in ieder geval je er bewust van te zijn en er minder last meer van te hebben. Trainer Barbara heeft een theoretische basis neergelegd waar we praktisch mee konden oefenen. Hierdoor ben ik me meer bewust geworden wat er gebeurt in een gesprek als het niet gaat zoals ik wilde. De theorie geeft ook handvatten om na signalering het op te lossen. Doordat we deze training met collega’s hebben gevolgd, werkt het goed om feedback te vragen aan de hand van de gedeelde theorie. Door de trainingssessies ben ik me veel meer bewust van wat ik doe, wat ik wil doen en wat ik wil bereiken. Hier sta ik bij stil in de voorbereiding van een gesprek. Ook vlak voor aanvang van een gesprek neem ik dit in gedachten door. Tijdens gesprekken probeer ik alert te zijn op mijn houding, toon en gesprekslijn om zoveel mogelijk bij te kunnen sturen. Achteraf, meestal terug in de auto, kijk ik terug waar het goed ging en waar het beter had gekund."
4/5
"Ik heb de training als zeer waardevol ervaren m.b.t. de groepsdynamiek en mijn eigen ontwikkeling. Bekende stof herhaald en weer even goed de puntjes op de i gezet. Ik vond trainer Frits en trainingsactrice Rosa prima. Frits zoals ik hem ken; goed voorbereid, op de hoogte van onze leerpunten en daar goed op participerend en passend aanbod. Rosa: groots voor wat betreft inlevingsvermogen verschillende rollen. "
4/5
"De training gaf inzicht in bepaalde technieken die ik aan het oefenen ben. Ik vond de training super. De opbrengst van de training is dat ik ook steeds meer naar mijn eigen manier van communiceren kijk en die van anderen, vooral vanuit hun rol. Door mijn inbreng in een projectgroep moet ik hier ook steeds meer mee oefenen. Trainer Marja was prima, acteurs Marianne en Allard super omdat ze zeer netjes omgaan met de kwetsbaarheden van mijn collega’s. Chapeau Allard! "

je bent offline