Verbetering risicomanagement

Vraagt zowel om reflectie, training als een systeemverandering

Risicomanagement heeft zowel een organisatiecomponent als een menselijke component. Samen vormen ze de risicocultuur, waarin de beheersing van risico’s, integer handelen en het openlijk kunnen nemen van verantwoordelijkheid tot uiting komen. Harald Benink, hoogleraar Bankwezen aan de Universiteit van Tilburg zegt het volgende hierover.

“De financiële verleidingen zijn zo groot dat die met risicomanagement niet in de hand te houden zijn. … Het vergt enorm zware compliance procedures en een gigantisch controle apparaat om zulke krachten te beheersen. Je moet dan een compleet leger om die derivatenhandelaren neerzetten. De vraag is of banken dat moeten willen. Banken zeggen dat ze die derivatenhandelaren anders niet aan zich kunnen binden, omdat bonussen internationaal de norm zijn. Je kunt je ook afvragen of je mensen die zich alleen door bonussen laten leiden wel aan je wilt binden. Of je dan niet de verkeerde mensen binnenhaalt.”

Bron: Volkskrant 31 oktober 2013

Integrale aanpak

Om risicomanagement beter in de kant te kunnen houden, ontkom je niet aan een integrale aanpak. Het is dus onvoldoende om te trainen in houding en gedrag, zonder ook te kijken naar effecten van de organisatie, zoals de gevoerde bonusstructuur. Je zult leidinggevenden en medewerkers ook moeten laten afvragen wanneer ze integer zijn. Aan welke procedures houdt je je dan? Aan welke interne principes houdt je je?

Binnen PAK organisatieontwikkeling hebben we een sessie gehouden waarin we ons afvroegen wat integriteit eigenlijk inhoud. Kennen we integere mensen? We kwamen op een aantal eigenschappen van integer handelen:

  • Je handelt vanuit een hoger belang dan alleen je eigen belang;
  • Je kunt te allen tijden verantwoording afleggen aan je klanten, je leidinggevende en je collega’s;
  • Je handelt ethisch als je het ook aan je kinderen en je ouders kunt uitleggen;
  • Je bent niet omkoopbaar of rancuneus;
  • Je houdt je aan gemaakt afspraken, je doet wat je zegt en zegt wat je doet;
  • Mensen zijn uiterst betrouwbaar in hun handelen, helaas minder in wat ze zeggen. Stem daar je risicomanagement op af.

Maar is het mogelijk om te handelen zonder je te laten leiden door verschillende belangen? Is het mogelijk om je rug recht te houden in zo’n extreem krachtenveld als die van de financiële wereld? Niets menselijk is ons tenslotte vreemd, met alle risico’s van dien.

Bastiaan van Meeteren zegt hierover: “Derivatenhandelaren halen uiteindelijk de kick uit de grootte van de deals die ze maken en de daarbij behorende verantwoordelijkheid. Dat moet volgens ons dan ook goed beloond worden. Maar ik betwijfel dat de kick zit in het behalen van bonussen. Dat laatste is vooral door de markt bepaald. Als ik er naast zit is bonusgedrevenheid wellicht de factor die het grootste risico vormt voor een organisatie.”

In een opleiding Risicomanagement is het dan ook essentieel om ook de verloningsstructuur en de cultuur die dat aantrekt mee te nemen in het risicomanagement model. Je kan trainen op houding en gedrag wat je wilt, de risicocultuur wordt ook door het systeem ingegeven. Het begint al bij het gezamenlijk opstellen van een risicomanagement definitie. Hoe kijken we daarnaar en hoe serieus wordt risicomanagement binnen de strategie en organisatie genomen?

In ons programma Risicomanagement komen verschillende elementen hiervan terug. Dweilen met de kraan open? Nee, wij denken van niet: een stap met lef in de richting van verbetering en koploperschap in de financiële wereld. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.

Contact aanvraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer weten? »

je bent offline