Wat zijn organisatieopstellingen?

De methode organisatieopstelling is gebaseerd op de familieopstellingen van de Duitse therapeut Bert Hellinger. Informatie over familieopstellingen kunt u in het volgende artikel lezen: familieopstelling. Bert Hellinger ziet een familie als een systeem dat bestaat uit onderdelen die als geheel samen moeten werken. Deze uitspraak is ook toepasbaar in organisaties. Vanuit systemisch werken kan een organisatie beschouwd worden als een systeem waarin medewerkers als geheel moeten samenwerken.

“De werkvorm was verrassend effectief. Onderliggende emoties en belemmerende overtuigingen komen op een integere manier aan de orde, worden doorleefd en krijgen een plek.” Theo, Algemeen directeur KNSB

Een organisatieopstelling is een onderzoeksmethode met als doel inzicht te krijgen in de dynamiek van de organisatie. Het gaat verder dan het operationeel niveau en laat onbewuste verhoudingen en verbanden zien die het optimaal functioneren van de medewerkers in de weg kunnen staan.

Hoe werken organisatieopstellingen?

Net zoals de familieopstelling werkt de organisatieopstelling in groepsverband. Iemand brengt een thema of vraag in en nodigt daarna deelnemers uit om zichzelf en andere leden van de organisatie te vertegenwoordigen, deze worden representanten genoemd. Hierna plaatst de vraaginbrenger de representanten in de ruimte. Wat er dan opgesteld staat is het innerlijk beeld over de organisatie.

De vraaginbrenger gaat hierna samen met de begeleider onderzoeken waar de balans is verstoord en wat dit voor gevolgen heeft op zijn of haar functioneren. De begeleider kan hierbij een keuze maken uit verschillende soorten interventies, voorbeelden daarvan zijn: representanten kunnen verplaats worden, er kunnen representanten toegevoegd worden en de representanten kunnen uitspraken doen over de relatie. Deze interventies moeten uiteindelijk leiden naar een opstelling die weer in balans is en de vraaginbrenger energie geeft om optimaal te kunnen functioneren.

Wanneer pas je een organisatieopstelling toe?

Organisatieopstellingen kunnen effectief zijn bij verschillende soorten vragen of problemen. Je kunt denken aan vraagstukken over leiderschap, het continu terugkomen van onderlinge conflicten of een onverklaarbaar hoog ziekteverzuim.

Verder zijn de organisatieopstellingen toepasbaar op verschillende lagen in de organisatie, bijvoorbeeld binnen afdelingen, tussen afdelingen of tussen verschillende managementlagen. Het maakt niks uit binnen welke laag de opstelling wordt uitgevoerd, het doel is dat zichtbaar wordt waar de spanningen en verstoorde houdingen vandaan komen.

Contact aanvraag

Meer weten over Organisatieopstellingen? »