De relatie tussen leiderschap en leren

De aandacht van organisaties is de laatste jaren steeds meer verschoven van opleiden en formeel leren naar informele en collectieve leeractiviteiten. Hierdoor is de rol van de leidinggevende steeds belangrijker geworden. Organisaties willen dat medewerkers zich in een sociale context ontwikkelen, dat het leren dichter bij de praktijk georganiseerd wordt en dat leiderschap hierin een centrale rol speelt. Overtuigingen en opvattingen van een leidinggevende en een beperkt inzicht in het eigen leren hebben invloed op het leren in een organisatie.

Vijf niveaus van leiderschap en leren

Er zijn vijf toepassingsniveaus van leiderschap in leren binnen organisaties: jezelf, de ander, het team, de organisatie en het vraagstuk. Voor elk niveau is een andere kernvraag van belang.

  • Het eerste niveau is de leidinggevende zelf. De kernvraag op dit niveau is, wat is je eigen leerprofiel? Het is belangrijk dat leiders inzicht hebben in de eigen leer voorkeur (leerstijl). Dit ook om het principe van leer voorkeuren te begrijpen.
  • De tweede laag is het leiddinggeven aan anderen. Hoe kunnen leidinggevende omgaan met verschillen in leervoorkeuren bij individuele medewerkers?
  • Daarna het teamniveau. Hoe kunnen leidinggevenden teamleren faciliteren?
  • Het volgende niveau is de organisatie. Dit heeft betrekking op de leercultuur, stijl en strategie van leren. Wat doe je als leidinggevende om het leren in de organisatie vorm te geven?
  • Het laatste niveau is het vraagstuk. Deze richt zich op de onderwerpen van het vraagstuk. Hoe is de relatie tussen de wat- en de hoe-vraag? Welk type interventie of programma kan een oplossing bieden voor het vraagstuk? Dit hoeft niet alleen het leren van nieuwe vaardigheden en het opdoen van kennis te zijn. Steeds vaker geven die programma’s het beste resultaat, waarin naar de hele keten wordt gekeken, men zich opnieuw verhoudt tot de missie, debatteert over gezamenlijke visie en plannen maakt (ophaalt uit de organisatie) voor de herinrichting van het organisatieproces.

Twee soorten leiderschap

Er worden in de regel twee soorten leiderschapsvormen met elkaar vergeleken, transactioneel en transformationeel leiderschap. Transactioneel leiderschap richt zich op de taak en hierbij worden duidelijke kaders gegeven. Daarnaast wordt er zorg gedragen voor optimale condities van de organisaties. Transformationele leiders stimuleren medewerkers, bouwen aan een groepsgevoel en formuleren een toekomstvisie. De effectiviteit van deze leiderschapsvormen is afhankelijk van de situatie. Over het algemeen wordt transformationeel leiderschap gezien als de meeste succesvolle om leren van medewerkers te stimuleren.

Leiderschap en leren met PAK organisatieontwikkeling

De programma’s van PAK organisatieontwikkeling zijn erop gericht de gehele organisatie te dienen. Dat betekent dat we voorafgaand aan een programma meer willen weten dan het traditionele leerdoel, de doelgroep en hun manier van leren. We stellen graag vragen vanuit de 5 niveaus van leiderschap en leren, zoals hierboven staan beschreven.  Op die manier kunnen we een programma maken dat écht op maat is en werkt, waar de organisatie van leert, met behulp van de deelnemers aan het programma én hun leidinggevenden.

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.

Contact aanvraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer weten over de invloed van leiderschap op leren? »

Deelnemers van training Leiderschap en leren beoordelen ons met 4 van de 5 sterren (7 beoordelingen )

4/5
"Kan ik wat mee, nuttig, zet me op scherp. Voor mij was het belangrijkste inzicht voor mij vandaag de verschillende manieren waarmee je je boodschap kunt overbrengen en het verschil wat je hiermee bereikt. Dus het effect op het gewenste resultaat. Tevens dat het belangrijk is om uit je emotie/frustratie te stappen, concreet te zijn en het beter is om te denken in mogelijkheden. Het oefenen met de trainingsactrice (Isa) heeft mij, t.a.v. het “aannemen” en/of “verkopen” van lastige boodschappen aan mijn medewerkers bewustzijn met betrekking tot (onbewust) overkomen opgeleverd. "
4/5
"Duidelijk, kan ik wat mee, nuttig. Mijn belangrijkste inzichten in de training waren welke positie neem ik in en welke kwaliteiten gebruik ik hierbij. En rust bewaren en concreet zijn. Het oefenen met de trainingsactrice (Isa) heeft mij opgeleverd, t.a.v. het “aannemen” en/of “verkopen” van lastige boodschappen aan mijn medewerkers; helderheid en niet te lang blijven steken op een moeilijk punt. Als de boodschap duidelijk is en er beargumenteerd is, doorgaan naar het volgende onderwerp of afsluiten. "
4.5/5
"Duidelijk, inspirerend, kan ik wat mee, nuttig, zet me op scherp, kundig. Het belangrijkste inzicht uit de training is voor mij dat het erg belangrijk is dat je ook de uitstraling hebt dat jezelf je eigen boodschap gelooft. Het oefenen met de trainingsactrice (Isa) heeft mij, t.a.v. het “aannemen” en/of “verkopen” van lastige boodschappen aan mijn medewerkers, opgeleverd dat ik geleerd heb om de boodschap positief te verkopen en moet denken in wat wel mogelijk is in plaats van denken in problemen. "
4/5
"Ik heb een positief gevoel overgehouden aan de dag. De gespeelde stukjes waren over het algemeen herkenbaar en gaven zeker voer tot discussie. De setting in 4 kleinere groepen is ook goed bevallen omdat op deze manier een veiligere sfeer ontstond voor discussies. Deze Teamleidersdag heeft meer bewustwording opgeleverd voor mij. Ik weet nu beter wat er bij verschillende andere Units speelt en waar de verschillen zitten qua "niveau". Trainer Frits probeerde de discussie goed in te leiden door middel van het stellen van vragen en het doen van rollenspellen. Ook als de discussie weg liep bij het onderwerp wist hij dit weer te kanaliseren."
4.5/5
"Ik vond het een enerverende dag; strak opgezet. Goed was de opzet met de kleine teams om iedereen het woord te kunnen laten hebben. Hetgeen beter kon was dat de scenes nog sterker gericht op de thema's uit het MTO hadden kunnen zijn. De daadwerkelijke opbrengst van deze Teamleidersdag is dat de teamleiders een handvat hebben gekregen voor het met de medewerkers kunnen bespreken van de thema's. Trainer Isa vond ik heel goed: enthousiast, sturend en ondersteunend. Ook trainer Frits was goed: positief en gedreven en hield het schema er goed in."
5/5
"Ik vond de teamleidersdag perfect! Er is op een goede manier ingespeeld op lastige onderwerpen. De scenes die vervolgens in kleinere groepen besproken werden hadden een goed effect. Door de variatie van scenes, vervolgens kort bespreken in kleine groepen en daarna weer naar de zaal, bleven de mensen scherp en alert. Mijn oogst van deze dag is dat ik weet dat mijn Teamleiders weer zijn bijgeschaafd en handvatten hebben gekregen om de onderwerpen in de teams bespreekbaar te maken en mee te nemen in de werkoverleggen. Allard is een goede en bekwame trainer. Kan zich goed inleven in de situatie binnen ons bedrijf. Geeft een samenvatting na elke opdracht en stapt moeiteloos over van rollenspel naar begeleider. Geweldig gebracht, iedereen scherp en enthousiast!! "
4/5
"Ik heb de Teamleidersdag zeer positief ervaren. Sfeer was goed, mede dankzij jullie enthousiaste en open/informele instelling en houding. De daadwerkelijke opbrengst van deze dag zal voor mij zijn om met mijn collega's de informatie/tips/adviezen e.d. die deze dag op tafel gekomen zijn, in de diverse groepen bespreken en meenemen in afstemming met de Unitmanagers/Teamleiders hoe zij het beste dit thema bespreekbaar kunnen maken binnen de eigen unit. En weer eens op een andere manier contact gehad met collega's die ik niet veel zie. Goed voor de persoonlijke verhoudingen. Trainer Allard is een open/vriendelijk persoon die makkelijk benaderbaar is. Door deze houding en instelling heeft hij relatief snel veiligheid binnen de groep gecreëerd, waardoor eenieder relatief makkelijk met persoonlijke voorbeelden kwam. Laat ieder in zijn/haar waarde en toont respect. "

je bent offline