Kent u de kernkwaliteiten van uw collega?

Wat zijn kernkwaliteiten?

Het begrip kernkwaliteit wordt al jarenlang gebruikt in de opleidings- en coachingswereld. Het staat voor de eigenschappen van een persoon die hem of haar uniek maken. Daniel Ofman is een van de eerste geweest die over kernkwaliteiten is gaan schrijven. Hij definieert het begrip kernkwaliteit als volgt: het zijn eigenschappen die tot het wezen (de kern) van een persoon behoren. De waarde van een kernkwaliteit hangt af van de situatie. Wat de één een kwaliteit vindt, hoeft voor de ander geen kwaliteit te zijn. Voorbeelden van kernkwaliteiten zijn: zorgvuldigheid, daadkracht en flexibiliteit.

We maken een onderscheid tussen vaardigheden en kwaliteiten. Vaardigheden kunnen geleerd worden en kernkwaliteiten ontwikkel je. Dit ontwikkelproces is individueel en afhankelijk van onze levensloop. Hoe duidelijker het beeld van jouw kernkwaliteiten is, hoe bewuster je deze kunt inzetten in jouw werk. Om inzicht te krijgen in jouw kernkwaliteiten wordt vaak de methode van Daniel Ofman, de kernkwadrant, gebruikt.

Aan de hand van een kernkwadrant wordt er vanuit verschillende invalshoeken naar de kernkwaliteit gekeken. Zo kan er gekeken worden naar de schaduwkant van een kernkwaliteit. Bedachtzaamheid kan bijvoorbeeld een erg nuttige kernkwaliteit zijn, maar het kan je ook tegenhouden tot het nemen van beslissingen. Hoe de methode kernkwadrant in zijn werk gaat kun je lezen in het volgende artikel: kernkwadrant – krijg inzicht in jouw kernkwaliteiten.

Kernkwaliteiten in de organisatie

Als organisatie is het belangrijk om zicht te hebben op de kernkwaliteiten van medewerkers. Wanneer een organisatie hier bewust van is, kan je er voor zorgen dat een werknemer vanuit zijn of haar kernkwaliteit kan werken. Ook is het goed om na te denken over de diverse kernkwaliteiten die binnen een organisatie aanwezig zijn. Voor een effectieve organisatie is het belangrijk dat diverse kernkwaliteiten elkaar aanvullen. Zo worden er zes kernkwaliteiten onderscheiden die in een team aanvullend op elkaar zouden werken.

Kernkwaliteiten

Er worden in dit model zes kernkwaliteiten onderscheiden. Iedere werknemer heeft een combinatie van al deze kwaliteiten in zich. Alleen zal bij iedereen een aantal kwaliteiten hiervan overheersen. De inspirator is creatief en zorgt voor nieuwe ideeën. De conservator daarentegen richt zich voornamelijk op de feiten. De denker analyseert en onderzoekt en de practicus is zeer daadkrachtig en komt snel in actie. De ondernemer regelt en organiseert. De ondersteuner zorgt voor de verbinding en is erg gevoelig voor de sfeer binnen een team.

Iedere kernkwaliteit heeft een eigen bijdrage binnen een team. Het is dus belangrijk om als organisatie bewust te zijn van de kernkwaliteiten die aanwezig zijn, zodat een effectief team samengesteld kan worden.

Contact aanvraag

Meer weten? »

je bent offline