Wat is faciliterend leiderschap?

Medewerkers ontwikkelen zich steeds meer tot zelfsturende professionals. Ze maken eigen beslissingen en dragen hiervoor de verantwoordelijkheid. De zelfsturende professionals stellen kritische vragen en nemen niet per definitie iets over van iemand omdat het hun leidinggevende is. Deze nieuwe medewerkers – intrinsiek gemotiveerde vakmensen – vragen ook om een andere manier van leidinggeven, zoals faciliterend leiderschap.

Bij faciliterend leiderschap ligt de nadruk niet op het beheersen en controleren van medewerkers, maar staat het ondersteunen van medewerkers in het uitvoeren van hun werk centraal. Het richt zich op het secundaire proces en beïnvloeden hiermee indirect het primaire proces. Als leidinggevende ben je verantwoordelijk voor het scheppen van de condities waardoor medewerkers in staat worden gesteld zelfstandig hun werk te doen.

Diversiteit op de werkvloer

De diversiteit op de werkvloer wordt steeds groter. Een succesvol leidinggevende moet hiermee om kunnen gaan. Faciliterende leiders onderscheiden zich hierin doordat ze gebruik maken van verschillende vormen van motivatie en communicatie ten opzichte van iedere medewerker. Om dit te bereiken is een psychologische denkwijze van belang. Een faciliterende leider kan omgaan met verschillende soorten persoonlijkheden en achtergronden. Daarnaast is de faciliterende leider de schakel tussen vraag en aanbod. Dit betekent dat ze schakelen tussen wat de organisatie biedt en wat medewerkers wensen.

Ontwikkelen van faciliterend leiderschap

De faciliterende leider is empathisch, vooruitziend, dienstbaar en richt zich op de werksfeer en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Het belangrijkste is dat leidinggevende gaan nadenken over de manier waarop ze het faciliterende leiderschap kunnen inzetten om de prestaties van medewerkers, teams en de organisatie te vergroten.
De eerste stap naar faciliterend leiderschap is het in de praktijk toepassen van de volgende basisprincipes: duidelijkheid scheppen over de gewenste resultaten, het verantwoordelijkheidsgevoel van medewerkers vergroten, de juiste medewerkers op de juiste plek, besluiten nemen op basis van collectieve normen en waarden, kaders geven en ruimte bieden en faciliteren op maat.

Het leiderschapsprogramma van PAK Organisatieontwikkeling besteedt ruim aandacht aan faciliterend leiderschap. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.

Contact aanvraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer weten over faciliterend leiderschap? »

Deelnemers van training Faciliterend Leiderschap beoordelen ons met 4.3 van de 5 sterren (8 beoordelingen )

4/5
"Ik vond de training duidelijk, nuttig en ik kan er wat mee. Het oefenen met de trainingsacteur heeft mij een positief inzicht gegeven hoe om te gaan met een moeilijke / lastige beoordeling. Verder dat een goede voorbereiding belangrijk is, houd het zakelijk en blijf bij je vooraf gestelde doel. Zeg duidelijk wat je als leidinggevende wilt. Als het niet in een gesprek lukt, spreek dan een vervolg af. Trainingsacteur Floris is een fijne vent waar ik vertrouwen in heb en zodoende een open gesprek kan voeren. Frits neemt tijdens de sessies met Floris op tijd een time-out en houdt een gezamenlijke evaluatie van de huidige gespreksstatus. "
4/5
"Ik heb geleerd dat ik goed moet voorbereiden en het PMP ook geprint in tweevoud meenemen in een gesprek. Het oefenen met de trainingsacteur heeft mij opgeleverd dat als de boodschap in een gesprek positief is, deze ook positief mag overkomen (alleen niet in superlatieven). Dat ik rust moet bewaren en de ‘bal’ bij de gesprekspartner leggen en concrete afspraken maken. Trainer Frits geeft duidelijk uitleg, staat open voor nieuwe, moeilijke inzichten. Trainingsacteur Floris heeft een goed inlevingsvermogen, kan gesprekspartner in bijna alle gevallen waarheidsgetrouw neerzetten."
4.5/5
"Ik heb in de training geleerd dat het heel erg belangrijk dat je je goed voorbereid. Alleen dit al heeft zijn weerslag op het hele gesprek. Daarnaast is een goede structuur, dus kop, romp en staart, erg belangrijk. Dit geeft duidelijkheid en rust in het gesprek omdat het dan ook voor de medewerker goed te volgen is. Het einddoel is de medewerker te beoordelen over het afgelopen jaar en nieuwe doelen voor zijn of haar ontwikkeling te bepalen voor het nieuwe jaar.
Door het oefenen met trainingsacteur Floris heb ik geleerd om sneller te benoemen waar het om gaat en goed te luisteren, samenvatten en feedback geven. Floris komt snel to the point en dat is plezierig. Tevens is het opbouwend met als doel te leren van de gesprekken. Ik heb trainer Frits en trainingsacteur Floris beide als zeer goed en professioneel ervaren. Ze geven je beide goede adviezen die direct zijn zonder dat ze je het gevoel geven dat je iets fout doet en dat ervaar ik als plezierig. "
4.5/5
"Ik heb de structuur van een gesprek te voeren geleerd en dat je goed moet voorbereiden. En de juiste ‘pet’ op te hebben. Het oefenen met de acteur heeft mij concreet opgeleverd hoe ik een beoordelingsgesprek effectief kan doen. En dat ik dit vanuit mijn leidinggevende positie moet benaderen en ‘het probleem’ bij de medewerker te laten liggen. Van de gesprekken tussen de trainingsacteur en de anderen heb ik geleerd hoe je rust kan houden, niet op de argumenten moet ingaan en vanuit INGE praten. Frits weet mij te motiveren om mijzelf te verbeteren en mijn aandacht te behouden. En effectief ook! "
4/5
"Ik heb uitsluitend positieve ervaringen met trainer Frits en trainingsacteur Floris. Ik heb het geheel, totaalpakker van voorbereiding, aanpak en uitvoering geleerd in de training. Het oefenen met Floris blijft een rollenspel en dus benadering van werkelijke situaties dan wel reactie van medewerk(st)ers waar je bekend mee bent. Dit heb ik ook met Frits besproken maar zet je wel op scherp en je leert ook altijd van de aanpak en tips van collega’s. Ik vond de training nuttig, duidelijk, het zet me op scherp en ik kan er wat mee. "
4/5
"Ik vond de training duidelijk en inspirerend. Ik heb goede handvatten gekregen om in gesprekken met medewerkers te gebruiken. Ik heb praktische toepassingsmogelijkheden aangereikt in gesprekken, vooral waar het een medewerker betreft die minder spontaan is. Trainer Frits deed het prima, hij corrigeerde en haakte aan bij de discussies die ontstonden. Trainingsacteur Floris vond ik goed, hij pakte de valkuilen goed op in e gesprekken waarin hij acteerde. "
4/5
"Ik vond de training duidelijk. Het oefenen met trainingsacteur Floris heeft mij het toepassen van geleerde technieken opgeleverd, zoals de komp-romp-staart-techniek. Zowel trainer Frits als trainingsacteur Floris vond ik goed. Hij kan zich goed inleven en verwoorden en durft positief kritische feedback te geven."
4/5
"Ik vond de training duidelijk, kundig en ik kan er wat mee. Ik neem voor het voeren van beoordelingsgesprekken uit deze training vooral NIVEA en LSD mee. Trainer Frits en trainingsacteur Floris heb ik ervaren als kundig en hun tips en tricks worden door mij als nuttig ervaren."

je bent offline