Gestructureerd coachen

Bij een coachgesprek kan het aanbrengen van een structuur gewenst zijn. In de literatuur zijn hiervoor verschillende aanpakken te vinden. Een van de veel gebruikte is het coachmodel Grow. De Amerikaan John Whitmore is de bedenker van het Grow-model. De vragen in zijn coachmodel zijn verhelderend en bieden structuur in een gesprek.

Het Grow-model is een vragenserie dat bestaat uit een vier-stappenplan. Deze vier stappen leiden vaak tot duidelijke resultaten. In het coachmodel wordt vooral gebruik gemaakt van open en gerichte (doorvraag) vragen. Dit zorgt ervoor dat de gecoachte zelf actief zijn probleem verhelderd en ideeën verzameld.

De stappen van het Grow-model

Het coachmodel Grow bestaat zoals gezegd uit vier stappen: goal, reality, options en will. In het Nederlands staan deze stappen voor: doel, realiteit, mogelijkheden en actieplan.

Coaches met coachmodel GROW

In de startfase van het coachmodel staat de vraagstelling centraal. In deze fase moet duidelijk worden waar de gecoachte naar toe wil. Het doel voor het lange termijn en het doel van de bijeenkomst wordt bepaald. Om dit te bereiken kunnen de volgende vragen worden gesteld:

 • Wat is het doel van dit gesprek
 • Wat wil je op lange termijn bereiken?
 • Welk dieper verlangen zit daarachter?]
 • Wat wil je op korte termijn bereiken?

Realiteit

De volgende stap is het verkennen van de huidige situatie. In deze fase wordt het gespreksthema verder onderzocht en aangescherpt. De gecoachte moet tot zelfinzicht komen. Om dit te bereiken kunnen de volgende vragen worden gesteld:

 • Wat zijn de consequenties voor jou als je niets doet?
 • Wat heb je tot dusver gedaan?
 • Wat zijn de belangrijkste belemmeringen om verder te komen?
 • Wat is nou eigenlijk de kern van het probleem?

Mogelijkheden

In deze stap worden ideeën verzameld die mogelijk een bijdrage leveren aan de oplossing van het probleem. In deze fase is het creatieve denkproces van de gecoachte erg belangrijk. De volgende vragen kunnen helpen om het creatieve denkproces te stimuleren:

 • Welke mogelijkheden en kansen heb je om je doel te bereiken?
 • Welke middelen heb je nu al tot je beschikking?
 • Welke alternatieven kun je bedenken?
 • Wat zou je verder kunnen doen?

Actieplan

De laatste stap is het maken van een actieplan. De gecoachte geeft hierin aan welke keuzes hij maakt en wat hij gaat doen binnen welk tijdsbestek. De volgende vragen kunnen helpen bij het opstellen van een actieplan:

 • Welke stappen ga je precies zetten?
 • Wanneer ga je dat doen?
 • Hoe ga je jouw voortgang zichtbaar maken?
 • Wanneer ga je dat doen?

Toepassen van een coachmodel

Een coachmodel kan niet blindelings worden uitgevoerd. Het toepassen van een coachmodel vereist coachingsvaardigheden zoals het actief luisteren, samenvatten en doorvragen. Daarnaast moet bij het toepassen van een coachmodel worden gekeken naar de gecoachte en zijn specifieke vraag.

Contact aanvraag